Provided by: manpages-tr_1.0.5.1-2_all bug

İSİM

    head - dosyaların ilk 10 satırını basar

KULLANIM

    head [seenek] ... [dosya] ...

AÇIKLAMA

    Her dosyanın ilk on satırını standart çıktıya yazar. Birden fazla dosya
    verildiğinde, her dosyadan önce dosya adını  yazar.  dosya  adı
    verilmediğinde veya - olduğunda standart girdiden okur.

    Uzun seçenekler için zorunlu olan argümanlar kısa seçenekler için de
    zorunludur.

    -c, --bytes=[-]n
       her dosyanın ilk n baytını yazdırır; başında `-' verilirse her
       dosyanın son n baytı haricindeki bütün içeriğini yazdırır.

    -n, --lines=[-]n
       ilk 10 yerine ilk n satırı yazdırır; başında `-' verilirse her
       dosyanın son n satırı haricindeki bütün içeriğini yazdırır.

    -q, --quiet, --silent
       başa dosya isimlerini basmaz

    -v, --verbose
       başa dosya isimlerini daima basar

    --help Yardım iletisini görüntüler ve çıkar.

    --version
       Sürüm bilgilerini görüntüler ve çıkar.

    n bir katsayı soneki içerebilir: 512 için b, 1024 için k, 1024*1024
    için m.

YAZAN

    David MacKenzie ve Jim Meyering tarafından yazılmıştır.

GERİBİLDİRİM

    Lütfen, böcekleri ve hataları <bug-coreutils (at) gnu.org> adresine
    bildirin.

TELİF HAKKI

    Telif hakkı © 2006 Free Software Foundation, Inc.
    Bu  bir  özgür  yazılımdır;  GNU  Genel  Kamu  Lisansının
    <http://www.gnu.org/licenses/gpl.html>  koşullarına  bağlı  kalarak
    kopyalarını yeniden dağıtabilirsiniz. Yasaların izin verdiği ölçüde
    hiçbir garantisi yoktur; hatta SATILABİLİRLİĞİ veya ŞAHSİ KULLANIMINIZA
    UYGUNLUĞU için bile garanti verilmez.

İLGİLİ BELGELER

    head komutu ile ilgili kapsamlı bir kılavuz Texinfo olarak mevcuttur.
    Şayet  info ve head yazılımları düzgün bir şekilde sisteminizde
    mevcutsa, aşağıdaki komut ile bu kılavuzu görüntüleyebilirsiniz.

       info coreutils head

ÇEVİREN

    Nilgün Belma Bugüner <nilgun (at) belgeler·gen·tr>, Kasım 2006