Provided by: manpages-tr_1.0.5.1-2_all bug

İSİM

    hostname - sistemin konak ismini atar ya da gösterir
    domainname - sistemin NIS/YP alan ismini atar ya da gösterir
    dnsdomainname - sistemin DNS alan ismini gösterir
    nisdomainname - sistemin NIS/YP alan ismini atar ya da gösterir
    ypdomainname - sistemin NIS/YP alan ismini atar ya da gösterir
    nodename - sistemin DECnet düğüm ismini atar ya da gösterir

KULLANIM

    hostname   [-v] [ -a | --alias ] [ -d | --domain ]
           [ -f | --fqdn | --long ] [ -i | --ip-address ]
           [ -s | --short ] [ -y | --yp | --nis ] [ -n | --node ]

    hostname   [-v] [ -F dosyaismi | --file dosyaismi ] [konakismi]
    domainname  [-v] [ -F dosyaismi | --file dosyaismi ] [alanismi]
    nodename   [-v] [ -F dosyaismi | --file dosyaismi ] [dmismi]
    hostname   [-v] [ -h | --help ] [ -V | --version ]
    dnsdomainname [-v]
    nisdomainname [-v]
    ypdomainname [-v]

AÇIKLAMA

    hostname, sistemin konak, alan ya da düğüm ismini gösteren ya da atayan
    bir uygulamadır. Bu isimler bir çok ağ yazılımı tarafından makinayı
    tanımlamak  için  kullanılır. Alan ismi ayrıca NIS/YP tarafından
    kullanılır.

  İsmin Öğrenilmesi
    Argümansız çağrıldığında komutlar kullanılmakta olan isimleri gösterir:

    hostname, gethostname(2) işlevi tarafından döndürülen sistem ismini
    basacaktır.

    domainname, nisdomainname ve ypdomainname uygulamaları getdomainname(2)
    işlevi tarafından döndürülen sistem ismini basacaktır. Bu  isim,
    sistemin NIS/YP alan ismi olarak da bilinir.

    nodename uygulaması, getnodename(2) işlevi tarafından döndürülen DECnet
    düğüm ismini basacaktır.

    dnsdomainname ise, tam alan isminin (FQDN - Fully  Qualified Domain
    Name) alan ismi parçasını basacaktır. Sistemin tam alan ismi hostname
    --fqdn ile döndürülür.

  İsmin Atanması
    Tek argümanla ya da --file seçeneği ile çağrıldığında komutlar, konak
    isminin, NIS/YP alan isminin veya düğüm isminin atanmasını sağlarlar.

    Sadece süper kullanıcı bu isimleri değiştirebilir.

    Tam alan ismini (FQDN) ve DNS alan adının dnsdomainname komutuyla
    atanması mümkün değildir. (Aşağıdaki Tam Alan Adı (FQDN) bölümüne
    bakınız.)

    Konak  ismi  genellikle  sistem  açılışı  sırasında  bir  kere
    /etc/rc.d/rc.inet1 veya  /etc/init.d/boot betikleri tarafından bir
    dosyadan (örn. /etc/hostname) okunarak atanır.

  Tam Alan Adı (FQDN)
    Tam alan adını (hostname --fqdn ile döndürülür) ve DNS alan adını
    (dnsdomainname tarafından döndürülür) bu komutlarla değiştiremezsiniz.
    Sistemin  tam  alan adı, konak ismi için resolver(3) tarafından
    döndürülen isimdir.

    Teknik olarak: Tam alan ismi, gethostname(2)  işlevi  tarafından
    döndürülen konak ismi için gethostbyname(2) tarafından döndürülen
    isimdir. DNS alan adı bu ismin ilk noktasından sonraki kısmıdır.

    Bu  nedenle,  onu  değiştirebilmeniz  yapılandırmaya  (genelde
    /etc/host.conf) bağımlıdır. Çoğunlukla (hosts dosyası daha önceden DNS
    ya da NIS tarafından çözümlenmişse) onu /etc/host.conf dosyasından
    değiştirebilirsiniz.

SEÇENEKLER

    -a, --alias
       Konağın diğer ismini (kullanılmışsa) gösterir.

    -d, --domain
       DNS alan adını gösterir. DNS alan adını öğrenmek için domainname
       komutunu kullanmayın, çünkü o DNS alan adını değil NIS alan
       adını gösterecektir. Yerine dnsdomainname komutunu kullanın.

    -F, --file dosyaismi
       Konak ismi belirtilen dosyadan okunur. Açıklamalar (# ile
       başlayan satırlar) yoksayılır.

    -f, --fqdn, --long
       Tam alan adını (FQDN - Fully Qualified Domain Name) gösterir.
       Tam alan ismi bir kısa konak ismi ile DNS alan isminden oluşur.
       Konak ismi aramaları için bind ya da NIS kullanmıyorsanız, tam
       alan adını ve DNS alan adını (tam alan adının parçasıdır)
       /etc/host.conf dosyasından değiştirebilirsiniz.

    -h, --help
       Bir kullanım iletisi gösterir ve çıkar.

    -i, --ip-address
       Konağın IP adres(ler)ini gösterir.

    -n, --node
       DECnet düğüm ismini gösterir. Bir parametre olarak verilmişse
       (veya  --file isim ile) yeni düğüm ismi root kullanıcısı
       tarafından atanabilir.

    -s, --short
       Kısa konak ismini gösterir. Bu, tam alan adının ilk noktasından
       önceki kısmıdır.

    -V, --version
       Sürüm bilgilerini standart çıktıya basar ve çıkar.

    -v, --verbose
       Yapılan işlem hakkında daha ayrıntılı bilgi verilir.

    -y, --yp, --nis
       NIS alan adını gösterir. Bir parametre olarak verilmişse (veya
       --file isim ile) yeni NIS alan ismi root kullanıcısı tarafından
       atanabilir.

İLGİLİ DOSYALAR

    /etc/hosts

YAZANLAR

    Peter Tobias, <tobias (at) et-inf.fho-emden.de>
    Bernd  Eckenfels,  <net-tools (at) lina.inka.de> (NIS ve kılavuz
    sayfası).
    Steve Whitehouse, <SteveW (at) ACM.org> (DECnet desteği and kılavuz
    sayfası).

ÇEVİREN

    Nilgün Belma Bugüner <nilgun (at) belgeler·gen·tr>, Aralık 2003