Provided by: manpages-tr_1.0.5.1-2_all bug

İSİM

    iconv - belirtilen dosyanın karakter kodlamasını değiştirir

KULLANIM

    iconv [-lcs?V] [-f isim] [-t isim] [-o kt-dosyas]
       [--from-code=isim] [--to-code=isim] [--output=kt-dosyas]
       [--list] [--silent] [--verbose] [--help] [--usage] [--version]
       [dosya...]

AÇIKLAMA

    iconv komutu; dosya ile belirtilen dosyadaki karakterlerin kodlamasını,
    başka bir karakter kodlamasına dönüştürür. Sonuç, --output seçeneği ile
    belirtilmediği sürece standart çıktıya gönderilir.

    -f, --from-code=isim
       Özgün metin kodlaması belirtilir.

    -t, --to-code=isim
       Çıktı için kodlama belirtilir.

    --list Kodlaması bilinen tüm karakter kodlamalarını listeler.

    -c   Geçersiz karakterleri çıktıya yazmaz.

    -o, --output=kt-dosyas
       Çıktı için dosya belirtilir.

    -s, --silent
       Uyarılar engellenir.

    --verbose
       Gelişim bilgisini gösterir.

    ?, --help
       Bu yardım iletisini gösterir ve çıkar.

    --usage
       Kısa kullanım iletisi gösterilir ve çıkar.

    --version
       Sürüm bilgilerini gösterir ve çıkar.

    Uzun seçeneklerdeki argümanlar zorunlu olsun olmasın kısa seçeneklerde
    de geçerlidir.

YAZAN

    iconv, GNU C Kütüphanesinin bir parçası olarak, Ulrich  Drepper
    tarafından yazılmıştır.

    iconv man sayfası Joel Klecker <espy (at) debian.org> tarafından,
    Debian GNU/Linux Sistemi için yazılmıştır.

    Bu man sayfası (Türkçe olarak) Nilgün Belma Bugüner <nilgun (at)
    belgeler·gen·tr> tarafından yazılmıştır.