Provided by: manpages-tr_1.0.5.1-2_all bug

İSİM

    install - dosyaları kopyalar, özniteliklerini ayarlar

KULLANIM

    install [seçenek]... [-T] kaynak hedef
    install [seçenek]... kaynak... dizin
    install [seçenek]... -t dizin kaynak...
    install [seçenek]... -d dizin...

AÇIKLAMA

    İlk üç biçimde kaynakı hedefe veya birden fazla kaynakı mevcut dizine kopyalar, aynı
    zamanda izin kiplerini ve sahip/grup bilgilerini atar. Üçüncü biçimde, ilgili dizin(ler)in
    bütün bileşenlerini oluşturur.

    Uzun seçeneklerde zorunlu olan argümanlar kısa seçeneklerde de zorunludur.

    --backup[=yöntem]
       Varolan hedef dosyalarının herbirini yedekler.

    -b   --backup gibidir fakat herhangi bir argüman kabul etmez.

    -c   Yoksayılır.

    -d, --directory
       bütün argümanları dizin adı olarak alır; belirtilen dizinlerin tüm bileşenlerini
       oluşturur

    -D   hedefin en sondaki hariç tüm bileşenlerini oluşturur, sonra kaynakı hedefe
       kopyalar.

    -g, --group=grup
       Sürecin grubunu şimdiki grup yerine grup olarak atar.

    -m, --mode=kip
       İzin kipini rwxr-xr-x yerine kip olarak atar (chmod'un yaptığı gibi).

    -o, --owner=sahip
       Sahibi atar (yalnızca süper-kullanıcı).

    -p, --preserve-timestamps
       kaynak dosyalarının erişim/değişim zaman damgalarını ilgili hedef dosyalarına
       uygular.

    -s, --strip
       Simge tablolarını soyar.

    -s, --suffix=sonek
       Öntanımlı yedek soneki yerine sonek kullanır.

    -t, --target-directory=dizin
       Tüm kaynak argümanlarını dizine kopyalar.

    -T, --no-target-directory
       hedef bir normal dosya olarak ele alınır.

    -v, --verbose
       Oluşturuldukça her dizinin adını gösterir

    --help Bu yardım iletisini gösterir ve çıkar.

    --version
       Sürüm bilgilerini gösterir ve çıkar.

    --suffix seçeneği ile veya SIMPLE_BACKUP_SUFFIX ile belirtilmediği sürece, yedekleme
    soneki '~' dir. Sürüm kontrol yöntemi VERSION_CONTROL ortam değişkeni ile veya --backup
    seçeneği ile seçilebilir. Değerler şunlardır:

    none, off
       Asla yedekleme yapmaz (--backup belirtilmiş olsa bile)

    numbered, t
       Numaralı yedekleme yapılır.

    existing, nil
       Numaralandırılmış yedekler varsa, numaralı, aksi durumda basit yedekleme yapar.

    simple, never
       Daima basit yedekleme yapar.

YAZAN

    David MacKenzie tarafından yazılmıştır.

GERİBİLDİRİM

    Lütfen, böcekleri ve hataları <bug-coreutils (at) gnu.org> adresine bildirin.

TELİF HAKKI

    Telif hakkı © 2006 Free Software Foundation, Inc.
    Bu bir özgür yazılımdır; GNU Genel Kamu Lisansının <http://www.gnu.org/licenses/gpl.html>
    koşullarına bağlı kalarak kopyalarını yeniden dağıtabilirsiniz. Yasaların izin verdiği
    ölçüde hiçbir garantisi yoktur; hatta SATILABİLİRLİĞİ veya ŞAHSİ KULLANIMINIZA UYGUNLUĞU
    için bile garanti verilmez.

İLGİLİ BELGELER

    install komutu ile ilgili kapsamlı bir kılavuz Texinfo olarak mevcuttur. Şayet info ve
    install yazılımları düzgün bir şekilde sisteminizde kuruluysa, aşağıdaki komut ile bu
    kılavuzu görüntüleyebilirsiniz.

       info coreutils install

ÇEVİREN

    Nilgün Belma Bugüner <nilgun (at) belgeler·gen·tr>, Kasım 2006