Provided by: manpages-tr_1.0.5.1-2_all bug

İSİM

    install - dosyaları kopyalar, özniteliklerini ayarlar

KULLANIM

    install [seenek]... [-T] kaynak hedef
    install [seenek]... kaynak... dizin
    install [seenek]... -t dizin kaynak...
    install [seenek]... -d dizin...

AÇIKLAMA

    İlk üç biçimde kaynakı hedefe veya birden fazla kaynakı mevcut dizine
    kopyalar, aynı zamanda izin kiplerini ve sahip/grup bilgilerini atar.
    Üçüncü biçimde, ilgili dizin(ler)in bütün bileşenlerini oluşturur.

    Uzun  seçeneklerde  zorunlu olan argümanlar kısa seçeneklerde de
    zorunludur.

    --backup[=yntem]
       Varolan hedef dosyalarının herbirini yedekler.

    -b   --backup gibidir fakat herhangi bir argüman kabul etmez.

    -c   Yoksayılır.

    -d, --directory
       bütün argümanları dizin adı olarak alır; belirtilen dizinlerin
       tüm bileşenlerini oluşturur

    -D   hedefin en sondaki hariç tüm bileşenlerini oluşturur, sonra
       kaynakı hedefe kopyalar.

    -g, --group=grup
       Sürecin grubunu şimdiki grup yerine grup olarak atar.

    -m, --mode=kip
       İzin kipini rwxr-xr-x yerine kip olarak atar (chmod'un yaptığı
       gibi).

    -o, --owner=sahip
       Sahibi atar (yalnızca süper-kullanıcı).

    -p, --preserve-timestamps
       kaynak dosyalarının erişim/değişim zaman damgalarını ilgili
       hedef dosyalarına uygular.

    -s, --strip
       Simge tablolarını soyar.

    -s, --suffix=sonek
       Öntanımlı yedek soneki yerine sonek kullanır.

    -t, --target-directory=dizin
       Tüm kaynak argümanlarını dizine kopyalar.

    -T, --no-target-directory
       hedef bir normal dosya olarak ele alınır.

    -v, --verbose
       Oluşturuldukça her dizinin adını gösterir

    --help Bu yardım iletisini gösterir ve çıkar.

    --version
       Sürüm bilgilerini gösterir ve çıkar.

    --suffix seçeneği ile veya SIMPLE_BACKUP_SUFFIX ile belirtilmediği
    sürece, yedekleme soneki '~' dir. Sürüm kontrol yöntemi VERSION_CONTROL
    ortam değişkeni ile veya --backup seçeneği ile seçilebilir. Değerler
    şunlardır:

    none, off
       Asla yedekleme yapmaz (--backup belirtilmiş olsa bile)

    numbered, t
       Numaralı yedekleme yapılır.

    existing, nil
       Numaralandırılmış yedekler varsa, numaralı, aksi durumda basit
       yedekleme yapar.

    simple, never
       Daima basit yedekleme yapar.

YAZAN

    David MacKenzie tarafından yazılmıştır.

GERİBİLDİRİM

    Lütfen, böcekleri ve hataları <bug-coreutils (at) gnu.org> adresine
    bildirin.

TELİF HAKKI

    Telif hakkı © 2006 Free Software Foundation, Inc.
    Bu  bir  özgür  yazılımdır;  GNU  Genel  Kamu  Lisansının
    <http://www.gnu.org/licenses/gpl.html>  koşullarına  bağlı  kalarak
    kopyalarını yeniden dağıtabilirsiniz. Yasaların izin verdiği ölçüde
    hiçbir garantisi yoktur; hatta SATILABİLİRLİĞİ veya ŞAHSİ KULLANIMINIZA
    UYGUNLUĞU için bile garanti verilmez.

İLGİLİ BELGELER

    install  komutu  ile ilgili kapsamlı bir kılavuz Texinfo olarak
    mevcuttur. Şayet info ve install yazılımları düzgün bir şekilde
    sisteminizde  kuruluysa,  aşağıdaki  komut  ile  bu  kılavuzu
    görüntüleyebilirsiniz.

       info coreutils install

ÇEVİREN

    Nilgün Belma Bugüner <nilgun (at) belgeler·gen·tr>, Kasım 2006