Provided by: manpages-tr_1.0.5.1-2_all bug

İSİM

    join - iki dosyanın satırlarını ortak bir alanda birleştir

KULLANIM

    join [seenek]... dosya1 dosya2

AÇIKLAMA

    Birleştirme (join) alanları aynı olan her girdi satırı çifti için
    standart çıktıya bir satır yazar. Öntanımlı  birleştirme  alanı,
    boşluklarla  sınırlı  ilk  alandır. dosya1 veya dosya2 olarak -
    verildiğinde (ikisi birden - olamaz), standart girdi okunur.

    -a dosyanum
       dosyanumuncu dosyadan gelen eşleştirilememiş satırları yazdırır.
       dosyanum, dosya1 veya dosya2 dosyasından gelinmesine göre 1 veya
       2 olabilir.

    -e yaz
       eksik girdi alanlarını yaz ile değiştirir

    -i, --ignore-case
       Alanlar karşılaştırılırken harf büyüklükleri ile ilgili farklar
       yoksayılır.

    -j alan
       `-1 alan -2 alan' ile aynı.

    -o alanlistesi
       Çıktı satırları oluşturulurken alanlistesine uyulur.

    -t karakter
       Girdi ve çıktı alanı ayracı olarak karakter kullanılır.

    -v dosyanum
       Birleştirilmiş  çıktı  satırlarını  göstermemesi dışında -a
       dosyanum gibidir.

    -1 alan
       dosya1in bu alanını kullanarak birleştirir.

    -2 alan
       dosya2in bu alanını kullanarak birleştirir.

    --help Bu yardım iletisini gösterir ve çıkar.

    --version
       Sürüm bilgilerini gösterir ve çıkar.

    -t karakter verilmedikçe, baştaki boşluklar alanları  ayırır  ve
    yoksayılırlar, aksi takdirde alanlar karakter ile ayrılır. Her alan
    1'den başlayan bir alan numarasıdır. alanlistesi, herbiri dosyanum.alan
    biçiminde veya `0' olabilen bir veya daha fazla virgül veya boşlukla
    ayrılmış belirtimden oluşur.

    Öntanımlılar: birleştirme alanı her satırın ilk alanıdır; girdideki
    alanlar bir veya daha fazla boşluk ile ayrılır, satırın başındaki
    boşluklar yoksayılır; çıktıdaki alanlar birer boşlukla ayrılır; her
    çıktı satırı sırayla, birleştirme alanı, dosya1in kalan alanları,
    dosya2nin kalan alanlarından oluşur. Örnek:

    $ cat file1
    a a1
    c c1
    b b1
    $ cat file2
    a a2
    c c2
    b b2
    $ join file1 file2
    a a1 a2
    c c1 c2
    b b1 b2

    Önemli::
       dosya1 ve dosya1 birleştirme alanları bakımından sıralanmış
       olmalıdırlar. Örneğin, eğer join seçeneksizse, sort -k 1b,1
       kullanın.

YAZAN

    Mike Haertel tarafından yazılmıştır.

GERİBİLDİRİM

    Lütfen, böcekleri ve hataları <bug-coreutils (at) gnu.org> adresine
    bildirin.

TELİF HAKKI

    Telif hakkı © 2006 Free Software Foundation, Inc.
    Bu  bir  özgür  yazılımdır;  GNU  Genel  Kamu  Lisansının
    <http://www.gnu.org/licenses/gpl.html>  koşullarına  bağlı  kalarak
    kopyalarını yeniden dağıtabilirsiniz. Yasaların izin verdiği ölçüde
    hiçbir garantisi yoktur; hatta SATILABİLİRLİĞİ veya ŞAHSİ KULLANIMINIZA
    UYGUNLUĞU için bile garanti verilmez.

İLGİLİ BELGELER

    join komutu ile ilgili kapsamlı bir kılavuz Texinfo olarak mevcuttur.
    Şayet info ve join yazılımları düzgün bir şekilde  sisteminizde
    kuruluysa, aşağıdaki komut ile bu kılavuzu görüntüleyebilirsiniz.

       info coreutils join

ÇEVİREN

    Nilgün Belma Bugüner <nilgun (at) belgeler·gen·tr>, Kasım 2006