Provided by: manpages-tr_1.0.5.1-2_all bug

İSİM

    join - iki dosyanın satırlarını ortak bir alanda birleştir

KULLANIM

    join [seçenek]... dosya1 dosya2

AÇIKLAMA

    Birleştirme (join) alanları aynı olan her girdi satırı çifti için standart çıktıya bir
    satır yazar. Öntanımlı birleştirme alanı, boşluklarla sınırlı ilk alandır. dosya1 veya
    dosya2 olarak - verildiğinde (ikisi birden - olamaz), standart girdi okunur.

    -a dosyanum
       dosyanumuncu dosyadan gelen eşleştirilememiş satırları yazdırır. dosyanum, dosya1
       veya dosya2 dosyasından gelinmesine göre 1 veya 2 olabilir.

    -e yazı
       eksik girdi alanlarını yazı ile değiştirir

    -i, --ignore-case
       Alanlar karşılaştırılırken harf büyüklükleri ile ilgili farklar yoksayılır.

    -j alan
       `-1 alan -2 alan' ile aynı.

    -o alanlistesi
       Çıktı satırları oluşturulurken alanlistesine uyulur.

    -t karakter
       Girdi ve çıktı alanı ayracı olarak karakter kullanılır.

    -v dosyanum
       Birleştirilmiş çıktı satırlarını göstermemesi dışında -a dosyanum gibidir.

    -1 alan
       dosya1in bu alanını kullanarak birleştirir.

    -2 alan
       dosya2in bu alanını kullanarak birleştirir.

    --help Bu yardım iletisini gösterir ve çıkar.

    --version
       Sürüm bilgilerini gösterir ve çıkar.

    -t karakter verilmedikçe, baştaki boşluklar alanları ayırır ve yoksayılırlar, aksi
    takdirde alanlar karakter ile ayrılır. Her alan 1'den başlayan bir alan numarasıdır.
    alanlistesi, herbiri dosyanum.alan biçiminde veya `0' olabilen bir veya daha fazla virgül
    veya boşlukla ayrılmış belirtimden oluşur.

    Öntanımlılar: birleştirme alanı her satırın ilk alanıdır; girdideki alanlar bir veya daha
    fazla boşluk ile ayrılır, satırın başındaki boşluklar yoksayılır; çıktıdaki alanlar birer
    boşlukla ayrılır; her çıktı satırı sırayla, birleştirme alanı, dosya1in kalan alanları,
    dosya2nin kalan alanlarından oluşur. Örnek:

    $ cat file1
    a a1
    c c1
    b b1
    $ cat file2
    a a2
    c c2
    b b2
    $ join file1 file2
    a a1 a2
    c c1 c2
    b b1 b2

    Önemli::
       dosya1 ve dosya1 birleştirme alanları bakımından sıralanmış olmalıdırlar. Örneğin,
       eğer join seçeneksizse, sort -k 1b,1 kullanın.

YAZAN

    Mike Haertel tarafından yazılmıştır.

GERİBİLDİRİM

    Lütfen, böcekleri ve hataları <bug-coreutils (at) gnu.org> adresine bildirin.

TELİF HAKKI

    Telif hakkı © 2006 Free Software Foundation, Inc.
    Bu bir özgür yazılımdır; GNU Genel Kamu Lisansının <http://www.gnu.org/licenses/gpl.html>
    koşullarına bağlı kalarak kopyalarını yeniden dağıtabilirsiniz. Yasaların izin verdiği
    ölçüde hiçbir garantisi yoktur; hatta SATILABİLİRLİĞİ veya ŞAHSİ KULLANIMINIZA UYGUNLUĞU
    için bile garanti verilmez.

İLGİLİ BELGELER

    join komutu ile ilgili kapsamlı bir kılavuz Texinfo olarak mevcuttur. Şayet info ve join
    yazılımları düzgün bir şekilde sisteminizde kuruluysa, aşağıdaki komut ile bu kılavuzu
    görüntüleyebilirsiniz.

       info coreutils join

ÇEVİREN

    Nilgün Belma Bugüner <nilgun (at) belgeler·gen·tr>, Kasım 2006