Provided by: manpages-tr_1.0.5.1-2_all bug

İSİM

    kill - süreçlere sinyal gönderir veya sinyalleri listeler

KULLANIM

    kill [ -s sinyal | -sinyal ] pid ...
    kill -l [ sinyal ] ...
    kill -t [ sinyal ] ...

AÇIKLAMA

    kill komutu belirtilen sinyali, belirtilen süreç veya süreç grubuna
    gönderir.

    Uzun seçenekler için zorunlu olan argümanlar kısa seçenekler için de
    zorunludur.

SEÇENEKLER

    -s , --signal=sinyal, -sinyal
       Gönderilecek sinyal belirtilir. Sinyal, adı ile veya numarası
       ile belirtilebilir.

    -l   Sinyal isimlerinin bir listesini basar veya sinyal isimleri ile
       sinyal numaraları arasında dönüşüm yapar.

    -t, --table
       Bir sinyal bilgileri tablosu basar.

    --help Bu yardım iletisini gösterir ve çıkar.

    --version
       Sürüm bilgilerini gösterir ve çıkar.

    sinyal `HUP' gibi bir sinyal ismi, `1' gibi bir sinyal numarası veya
    bir sinyal tarafından sonlandırılmış bir sürecin çıkış durumu olabilir.
    pid bir tamsayıdır; eğer negatifse bir süreç grubunu ifade eder.

    Uyarı: Kullandığınız kabuk burada açıklanandan farklı bir kill komutu
       içeriyor olabilir. Desteklenen seçenekler için  kullanmakta
       olduğunuz kabuğun belgelerine göz atmanız faydalı olabilir.

YAZAN

    Paul Eggert tarafından yazılmıştır.

GERİBİLDİRİM

    Lütfen, böcekleri ve hataları <bug-coreutils (at) gnu.org> adresine
    bildirin.

TELİF HAKKI

    Telif hakkı © 2006 Free Software Foundation, Inc.
    Bu  bir  özgür  yazılımdır;  GNU  Genel  Kamu  Lisansının
    <http://www.gnu.org/licenses/gpl.html>  koşullarına  bağlı  kalarak
    kopyalarını yeniden dağıtabilirsiniz. Yasaların izin verdiği ölçüde
    hiçbir garantisi yoktur; hatta SATILABİLİRLİĞİ veya ŞAHSİ KULLANIMINIZA
    UYGUNLUĞU için bile garanti verilmez.

İLGİLİ BELGELER

    kill komutu ile ilgili kapsamlı bir kılavuz Texinfo olarak mevcuttur.
    Şayet  info ve kill yazılımları düzgün bir şekilde sisteminizde
    kuruluysa, aşağıdaki komut ile bu kılavuzu görüntüleyebilirsiniz.

       info coreutils kill

ÇEVİREN

    Yalçın KOLUKISA <yalcink01 (at) yahoo .com>, Ekim 2003

    Kasım 2006'da güncellendi.