Provided by: manpages-tr_1.0.5.1-2_all bug

İSİM

    killall - ismi belirtilen süreçleri sonlandırır

KULLANIM

    killall [-e, --exact] [-i, --process-group] [-g, --interactive]
        [-q, --quiet] [-v, --verbose] [-w, --wait] [-V, --version]
        [-S, --sid] [-c, --context] [-s, --signal signal]
        [--] name ...
    killall -l
    killall -V, --version

AÇIKLAMA

    killall, belirtilen komutların çalıştığı her sürece sinyal gönderir.
    Şayet sinyal adı belirtilmemişse SIGTERM gönderilir.

    Sinyaller, isimleri veya  numaraları  belirtilerek  kullanılabilir
    (örneğin; -HUP veya -1 olarak).

    Şayet komut ismi bir bölü (/) işareti içeriyorsa, isimlerinden bağımsız
    olarak bu dosyayı kullanan bütün süreçler sonlandırılır.

    Eğer listede bulunan sonlandırılmak istenen süreçlerden en azından biri
    sonlandırılmış ise, killall sıfır ile döner. Hiçbiri sonlandırılamazsa
    sıfırdan farklı bir değer ile döner.

    Bir killall süreci kendi kendini sonlandıramaz ama diğer killall
    süreçlerini sonlandırabilir.

SEÇENEKLER

    -e, --exact
       Çok uzun isimler için kesin bir eşleşme aranır. Şayet bir komut
       ismi 15 karakterden uzun ise, tam isim erişilmez olabilir
       (mesela  değiştirilmiş  olabilir).  Bu  durumda  killall,
       isimlerindeki ilk 15 karakteri uyuşan bütün süreçleri öldürür.
       -e seçeneği ile, bu tür girdiler atlanır. Şayet -e ye ek olarak
       -v seçenegi de tanımlanmışsa, killall, atladığı her bir girdi
       için bir ileti görüntüler.

    -g, --process-group
       Sürecin ait olduğu süreç grubunu öldürür. Aynı süreç grubuna
       dahil çoklu süreçler olsa bile, öldürme sinyali grup başına
       sadece bir kez gönderilir.

    -i, --interactive
       Etkileşimli kip; sonlandırma işleminden önce kullanıcıdan onay
       ister.

    -l, --list
       Bilinen bütün sinyal isimlerini listeler.

    -q, --quiet
       Süreçlerden hiçbirinin sonlandırılamaması  durumunda,  bilgi
       vermez.

    -v, --verbose
       Şayet  sinyal  başarılı  bir  şekilde  gönderilmişse, bunu
       kullanıcıya rapor eder.

    -w, --wait
       Sonlandırılmak istenen bütün  süreçlerin  ölmesini  bekler.
       killall, her bir saniyede, sonlandırılmak istenen süreçlerin
       ölüp ölmediğini kontrol eder ve sadece hepsi ölmüş ise geri
       döner. Bununla birlikte, gönderilen sinyal süreç tarafından
       önemsenmemişse, sürece bir etkide bulunmamışsa veya süreç zombi
       durumunda kalmış ise, killall sonsuza kadar bekler.

    -S, --sid
       (Sadece Flask) SID belirtilir: sadece SID'i verilen süreç
       öldürülür. -c seçeneğinin tersidir ve birlikte kullanılamazlar.
       Komut satırında belirtilebilen tüm seçenekler bu seçenekten önce
       belirtilmelidir.

    -c, --context
       (Sadece Flask) Güvenlik bağlamı belirtilir: sadece verilen
       güvenlik  bağlamındaki  süreçler  öldürülür. -S seçeneğinin
       tersidir  ve  birlikte  kullanılamazlar.  Komut  satırında
       belirtilebilen   tüm  seçenekler  bu  seçenekten  önce
       belirtilmelidir.

İLGİLİ DOSYALAR

    /proc   proc dosya sisteminin yeri

YAZILIM HATALARI

    Dosyaları öldürme işlemi,  sadece  işlem  sırasında  açık  duran
    çalıştırılabilir  dosyalar  için  geçerlidir.  Örneğin;  salt
    çalıştırılabilir olmayanlar bu yöntemle sonlandırılamaz.

    Linux harici sistemlerde killall istenen  sonuca  ulaşamayabilir,
    özellikle ayrıcalıklı bir kullanıcı olarak kullanıldığı zamanlarda.

    Şayet bir süreç görünmüyorsa ve iki tarama arasında geçen sürede aynı
    süreç kimliğine sahip başka bir süreç onun yerine geçmiş ise, killall
    -w bu durumu tespit edemez.

YAZANLAR

    Psmisc'nin orijinal sürümü Werner Almesberger <Werner.Almesberger (at)
    epfl.ch> tarafından yazılmıştır. Sürüm 20'den beri bu işten Craig
    Small <csmall (at) small.dropbear.id.au> sorumludur.

İLGİLİ BELGELER

    fuser(1), kill(1), pgrep(1), pidof(1), ps(1), kill(2).

ÇEVİREN

    Yalçın Kolukısa <yalcink01 (at) yahoo.com>, Ocak 2004