Provided by: manpages-tr_1.0.5.1-2_all bug

İSİM

    ldd - paylaşımlı kütüphane bağımlılıklarını görüntüler

KULLANIM

    ldd [seenek] ... dosya ...

AÇIKLAMA

    Komut  satırında  belirtilen  her  bir  uygulama veya paylaşımlı
    kütüphanenin ihtiyaç duyduğu paylaşımlı kütüphaneleri görüntüler.

    --help Bu yardım metnini basar ve çıkar.

    --version
       Sürüm bilgilerini basar ve çıkar.

    -d, --data-relocs
       Yeniden konumlama yapar ve eksik nesneleri raporlar (sadece ELF
       için).

    -r, --function-relocs
       Hem veri nesneleri hem de işlevler için yeniden konumlama yapar
       ve eksik nesne ve işlevleri raporlar (sadece ELF için).

    -v, --verbose
       Sembol sürüm bilgileri dahil bütün bilgiyi basar.

YAZILIM HATALARI

    ldd, a.out paylaşımlı kütüphaneleri üzerinde çalışmaz.

    ldd, derleyici sürümlerine ldd desteği eklenmeden önceki dönemde
    yapılan bazı eski a.out programları ile çalışamaz. Şayet ldd'yi bu tür
    bir yazılım üzerinde kullanıyorsanız,  yazılım  argc  =  0  ile
    çalıştırılmaya kalkılacak ve sonuç önceden kestirilemez olacaktır.

YAZAN

    Roland McGrath ve Ulrich Drepper tarafından yazılmıştır.

İLGİLİ BELGELER

    ldconfig(8), ld.so(8).

ÇEVİREN

    Yalçın Kolukısa <yalcin (at) belgeler.org>, Mart 2004

                 30 Ekim 2000              ldd(1)