Provided by: manpages-tr_1.0.5.1-2_all bug

İSİM

    ln - dosyalar arasında bağlar oluşturur

KULLANIM

    ln [seenek]... [-T] hedef [ba-ismi]
    ln [seenek]... hedef...
    ln [seenek]... hedef... dizin
    ln [seenek]... -t dizin hedef...

AÇIKLAMA

    1. biçimde ba-ismi ile belirtilen hedef'e bir bağ oluşturur. 2.
    biçimde, içinde bulunduğunuz dizin içinde hedef'in ismi ile aynı isimde
    bir bağ oluşturulur. Üçüncü ve dördüncü biçimlerde, her hedef'in bağı
    dizin içinde oluşturulur. Öntanımlı olarak sabit bağlar oluşturulur,
    sembolik bağ yapmak için --symbolic seçeneğini kullanmak gerekir. Sabit
    bağlar oluşturukurken, hedef'ler sistemde bulunmak zorundadır.

    Uzun seçenekler için zorunlu olan argümanlar kısa seçenekler için de
    zorunludur.

    --backup=[koul]
       Her mevcut hedef dosyanın bir yedeği oluşturulur.

    -b   --backup seçeneği ile aynıdır fakat herhangi bir argüman almaz.

    -d, -F, --directory
       Süper kullanıcının dizinlere sabit bağ oluşturmasını sağlar.
       (Bilgi: sistem sınırlamalarından dolayı süper kullanıcı için
       bile muhtemelen işlem başarısız olacaktır.)

    -f, --force
       Hedefte dosya varsa siler.

    -i, --interactive
       Hedeflerin silinip silinmeyeceğini sorar.

    -n, --no-dereference
       Bir dizine sembolik bağ olan hedefi sanki normal bir dosyaymış
       gibi ele alır.

    -s, --symbolic
       Sabit bağlar değil, sembolik bağlar oluşturur.

    -S, --suffix=sonek
       Belirtilen yedekleme sonek'i kullanılır.

    -t, --target-directory=dizin
       Bağların oluşturulacağı dizin belirtilir.

    -T, --no-target-directory
       ba-ismi normal bir dosya gibi ele alınır.

    -v, --verbose
       Bağı oluşturmadan önce dosyanın ismini basar.

    --help Bu yardım iletisini gösterir ve çıkar.

    --version
       Sürüm bilgilerini gösterir ve çıkar.

    --suffix seçeneği ile veya SIMPLE_BACKUP_SUFFIX ile belirtilmediği
    sürece, yedekleme soneki '~' dir. Sürüm kontrol yöntemi VERSION_CONTROL
    ortam değişkeni ile veya --backup seçeneği ile seçilebilir. Değerler
    şunlardır:

    none, off
       Asla yedekleme yapmaz (--backup belirtilmiş olsa bile)

    numbered, t
       Numaralı yedekleme yapılır.

    existing, nil
       Numaralandırılmış yedekler varsa, numaralı, aksi durumda basit
       yedekleme yapar.

    simple, never
       Daima basit yedekleme yapar.

YAZAN

    Mike Parker ve David MacKenzie tarafından yazılmıştır.

GERİBİLDİRİM

    Lütfen, böcekleri ve hataları <bug-coreutils (at) gnu.org> adresine
    bildirin.

TELİF HAKKI

    Telif hakkı © 2006 Free Software Foundation, Inc.
    Bu  bir  özgür  yazılımdır;  GNU  Genel  Kamu  Lisansının
    <http://www.gnu.org/licenses/gpl.html>  koşullarına  bağlı  kalarak
    kopyalarını yeniden dağıtabilirsiniz. Yasaların izin verdiği ölçüde
    hiçbir garantisi yoktur; hatta SATILABİLİRLİĞİ veya ŞAHSİ KULLANIMINIZA
    UYGUNLUĞU için bile garanti verilmez.

İLGİLİ BELGELER

    ln komutu ile ilgili kapsamlı bir kılavuz Texinfo olarak mevcuttur.
    Şayet info ve ln yazılımları düzgün bir şekilde sisteminizde kuruluysa,
    aşağıdaki komut ile bu kılavuzu görüntüleyebilirsiniz.

       info ln

ÇEVİREN

    Yalçın Kolukısa <yalcink01 (at) yahoo .com>, Ekim 2003

    Kasım 2006'da güncellenmiştir.