Provided by: login_4.1.4.2+svn3283-3ubuntu5_i386 bug

İSİM

    login - Kullanıcının sisteme girişini sağlar.

KULLANIM

    login [ isim ]
    login -p
    login -h konakismi
    login -f isim

AÇIKLAMA

    login, bir sisteme bağlanmak için kullanılır. Ayrıca, istenilen bir
    anda, bir kullanıcı adından başka birine  geçiş  yapmak  içinde
    kullanılabilir (günümüzdeki pek çok kabuk, yerleşik olarak bu özelliği
    desteklemektedir).

    Herhangi bir argüman belirtilmemişse, login kullanıcı adını soracaktır.

    Şayet kullanıcı root değilse, ve eğer /etc/nologin dosyası varsa, bu
    dosyanın içeriği ekrana basılacak ve login sonlandırılacaktır. Bu
    genellikle, sistem kapanırken, yapılacak bağlantıları önlemek için
    kullanılır.

    Şayet kullanıcı için /etc/usertty içinde özel erişim kısıtlamaları
    tanımlanmışsa, kullanıcı bu şartları karşılamak zorundadır.  Aksi
    taktirde  bağlantı  girişimi  reddedilecek ve bir syslog iletisi
    üretilecektir. Daha fazla bilgi için "Özel Erişim Kısıtlamaları"
    bölümüne bakınız.

    Şayet  kullanıcı  root  ise,  /etc/securetty  içinde  listelenen
    uçbirimlerden birisini kullanarak bağlanmak zorundadır. Giriş hataları
    syslog tarafından kaydedilir.

    Bütün bu şartlar kontrol edildikten sonra, parola istenecek ve kontrol
    edilecektir (şayet bu kullanıcı için parola gerekli ise). login
    sonlandırılmadan önce, 10 giriş denemesine izin vardır, fakat ilk üç
    denemeden sonra isteğe karşılık verme süresi uzayacaktır. Bağlantı
    hataları syslog üzerinden rapor edilecektir. Bu, ayrıca başarılı root
    bağlantılarını raporlamak içinde kullanılır.

    Şayet .hushlogin dosyası varsa, bir "hızlı" bağlantı gerçekleştirilir
    (bu özellik; e-posta kontrolünü, en son bağlantı zamanının ve günün
    iletisinin ekrana  basılmasını  engeller).  Diğer  yandan,  şayet
    /var/log/lastlog dosyası varsa, son bağlantı zamanı ekrana basılacaktır
    (ve o anki bağlantı kaydedilecektir).

    Uçbirimin UID ve GID ayarlarını yapmak gibi, rastgele yönetim işleri
    yapılır. Şayet daha önceden belirtilmişse, TERM ortam değişkeni korunur
    (-p seçeneği kullanılmışsa diğer çevre değişkenleri de korunur).  Daha
    sonra HOME, PATH, SHELL, TERM, MAIL ve LOGNAME ortam değişkenleri
    ayarlanır. PATH değişkeni normal kullanıcılar için öntanımlı olarak
    /usr/local/bin:/bin:/usr/bin:.   ve   root   kullanıcı   için
    /bin:/usr/sbin:/usr/bin'dir. Son olarak, şayet bu bir "hızlı" bağlantı
    değilse; günün iletisi görüntülenir, kullanıcıya ait /var/spool/mail
    içindeki dosya kontrol edilir ve şayet dosya uzunluğu sıfırdan farklı
    ise bir ileti görüntülenir (şayet bu dosyanın uzunluğu sıfırdan farklı
    ise, kullanıcıya bir ileti gelmiş demektir).

    Daha sonra kullanıcı kabuğu başlatılır. Şayet /etc/passwd içinde
    kullanıcı için bir kabuk tanımlı değilse, /bin/sh kullanılır. Şayet
    /etc/passwd içinde bir dizin tanımlı değilse, ev dizini olarak / (kök)
    dizini kullanılır (yukarıda bahsedilen .hushlogin dosyası için ev
    dizinine bakılır).

SEÇENEKLER

    -p   getty(8)  tarafından  kullanılır,  ortam  değişkenlerinin
       korunmasını sağlar.

    -f   İkinci bağlantı doğrulamasını atlamak için kullanılır. Özellikle
       root kullanıcı için çalışmaz ve Linux altında da çalıştığı
       görülmemiştir.

    -h   Diğer sunucular tarafından (telnetd(8) gibi) uzak sunucunun
       adını, login´e bildirmek için kullanılır, bundan dolayı, utmp ve
       wtmp içine yerleştirilebilir. Bu seçenek sadece root kullanıcı
       içindir.

ÖZEL ERİŞİM KISITLAMALARI

    /etc/securetty dosyası, root kullanıcının  bağlantı  yapabileceği,
    uçbirim isimlerinin listesini içerir. Her bir satırda, /dev/ öneki
    olmaksızın bir tty aygıtının adı belirtilmelidir. Şayet bu dosya yoksa,
    root kullanıcı herhangi bir uçbirim üzerinden bağlanabilir.

    Günümüzde çoğu Linux sistemi PAM (Pluggable Authentication Modules -
    Eklenebilir  Kimlik  Kantlama  Modülleri)  kullanmaktadır.  PAM
    kullanılmayan sistemlerde /etc/usertty dosyası, belirlenen kullanıcılar
    için, ek erişim kısıtlamaları içerir. Şayet bu dosya yoksa, ek erişim
    kısıtlamaları yüklenemez. Bu dosya çeşitli bölümler içerir. Üç çeşit
    bölüm türü münkündür: CLASSES, GROUPS ve USERS. CLASSES bölümü uçbirim
    sınıflarının ve sunucu adlarının şablonlarını içerir. GROUPS bölümü
    her bir grup için, USERS bölümü  ise her bir kullanıcı için izin
    verilen uçbirimleri ve sunucuları tanımlar.

    Bu dosya içindeki her bir satır en fazla 255 karaktere sahip olabilir.
    Açıklamalar # ile başlar ve satır sonuna kadar devam eder.

  CLASSES Bölümü
    Bir CLASSES bölümü bir satırın başında tamamen büyük harflerden oluşmuş
    CLASSES dizgesi ile başlar. Yeni bir bölümün başlangıcına veya dosyanın
    sonuna kadar  her bir satır sekmeler ya da boşluklar tarafından
    ayrılmış sözcük dizilimleri içerir. Her bir satır uçbirim sınıfları ve
    sunucu şablonları içerir.

    Satır başındaki sözcük, satırın kalanında tanımlanmış uçbirimler ve
    sunucu şablonları için ortak sınıf ismidir. Bu sınıf ismi GROUPS veya
    USERS bölümlerinde kullanılabilir. Yinelenmiş  sınıflar  oluşturma
    hatasından  korunmak  için  sınıf  isimleri tanımlamaların içinde
    kullanılmamalıdır.

    Örnek bir CLASSES bölümü:

    CLASSES
    sinif1    tty1 tty2
    sinif2    tty3 @.foo.com

    Burada  sinif1  ve  sinif2  sınıfları  sağ  taraflarındakilerle
    tanımlanmıştır.

  GROUPS Bölümü
    Bir GROUPS bölümü; her bir UNIX grubu için izin verilen uçbirim ve
    sunucuları tanımlar. Şayet bir kullanıcı /etc/passwd ve /etc/group
    dosyalarındaki tanımlara göre göre bir UNIX grubunun üyesi ise ve bu
    grup /etc/usertty  içindeki  GROUPS  bölümünde  belirtilmiş  ise,
    kullanıcıya erişim izni verilmiş demektir.

    Bir CLASSES bölümü bir satırın başında tamamen büyük harflerden oluşmuş
    CLASSES dizgesi ile başlar. Bir GROUPS bölümü bir satırda tamamen
    büyük harflerden oluşmuş GROUPS yazısı ile başlar ve devam eden tüm
    satırlar, boşluklar veya tablar ile ayrılmış, kelimeler dizileridir.
    Satırdaki ilk kelime grup adı ve diğer kelimeler; grup elemanlarına
    bağlantı için izin verilen ttys´ler ve sunuculardır. Bu tanımlamalar
    önceki bölümde( CLASSES bölümünde) açıklanan sınıfları içerebilirler.

TEMİNİ

    login, e2fsprogs paketinin bir parçasıdır ve
    http://e2fsprogs.sourceforge.net adresinden temin edilebilir.

İLGİLİ BELGELER

    chattr(1)

ÇEVİREN

    Yalçın Kolukısa <yalcink01 (at) yahoo.com>, Kasım 2003