Provided by: manpages-tr_1.0.5.1-2_all bug

İSİM

    ls - dizinlerin içindekileri listeler

KULLANIM

    ls [seenek]... [dosya]...

AÇIKLAMA

    (Öntanımlı  olarak  içinde bulunulan dizindeki) dosyalarla ilgili
    bilgileri görüntüler. Ne -cftuvSUX seçeneklerinden biri ne de --sort
    verilmişse, alfabetik sıraya göre listeleme yapar.

    Uzun seçenekler için zorunlu olan argümanlar kısa seçenekler için de
    zorunludur.

    -a, --all
       . (nokta) ile başlayan dosyaları gizlemez.

    -A, --almost-all
       İsimlerinde . ve .. bulunan dosyaları listelemez.

    --author
       Her dosyanın yazarını basar.

    -b, --escape
       Basılamayan karakterler için sekizlik tabandaki değerlerini
       basar.

    --block-size=boyut
       boyut baytlık bloklar kullanılır.

    -B, --ignore-backups
       ~ ile sona eren dosya isimlerini listelemez.

    -c   -lt ile birlikte dosya durum bilgilerinin son düzenlendiği
       zamana göre sıralar ve ve bu zamanı gösterir. -l ile birlikte
       kullanıldığında  ise  isme  göre  sıralar  ve dosya durum
       bilgilerinin son düzenlendiği zamanı gösterir. Aksi takdirde,
       dosya durum bilgilerinin son düzenlendiği zamana göre sıralar.

    -C   Sütunlar halinde listeleme yapar.

    --color[=koul]
       Dosya  türlerini  ayırdetmek  için  renklendirme  yapılıp
       yapılmayacağı belirtilir. koul olarak, `never' (asla), `always'
       (daima) veya `auto' verilebilir.

    -d, --directory
       -l  seçeneği ile birlikte sadece dizine ilişkin bilgileri
       gösterir.

    -D, --dired
       Emacs'ın `dired' kipi için tasarlanmış çıktı üretir.

    -f   Sıralama yapmaz, -aU etkinleştirilir, -lst edilginleştirilir.

    -F, --classify
       Liste girdilerine */=@| göstergelerinden birini ekler.

    --file-type
       Liste girdilerine /=@| göstergelerinden birini ekler.

    --format=szck
       szck olarak verilebilecek  değerler  ve  karşılığı  olan
       seçenekler: across -x, commas -m, horizontal -x, long -l,
       single-column -1, verbose -l, vertical -C

    --full-time
       -l --time-style=full-iso seçeneklerine eşdeğerdir.

    -g   Dosya sahibini göstermemesi dışında -l gibidir.

    -G, --no-group
       Grup sütununu göstermez.

    -h, --human-readable
       Boyutları kullanıcı tarafından kolay okunabilecek biçimde (1K
       234M 2G gibi) gösterir.

    -si  Yukarıdaki seçeneğe benzer ama 1024 yerine 1000'lik katlar
       kullanılır (1 MB=1000KB kabul edilir, 1024 değil).

    -H, --dereference-command-line
       Komut satırındaki sembolik bağlar takip edilir.

    --hide=ablon
       Komut şablonu ile eşleşen girdiler gösterilmez (-a veya -A ile
       iptal edilir)

    --indicator-style=szck
       Listedeki girdilere szck ile belirtilen tarzda gösterge ekler:
       none (öntanımlı değer), classify (-F), file-type (--file-type),
       slash (-p)

    -i, --inode
       Her dosyanın indis numarasını basar.

    -I, --ignore=ablon
       ablon ile eşleşen girdileri listelemez.

    -k   --block-size=1K ile aynıdır.

    -l   Uzun liste biçimi kullanılır.

    -L, --dereference
       Bir sembolik bağın bilgileri gösterilirken, bağın kendisinin
       değil gösterdiği dosyanın bilgileri gösterilir.

    -m   Listeyi virgül ile ayrılmış girdiler halinde gösterir.

    -n, --numeric-uid-gid
       Kullanıcı ve grup isimleri yerine numaralarını  göstermesi
       dışında -l gibidir.

    -N, --literal
       Ham dosya isimlerini basar (kontrol karakterleri özel olarak
       değerlendirilmez).

    -o   Grup sütununu göstermemesi dışında -l gibidir.

    -p, --indicator-style=slash
       Dizinleree / göstergesini ekler.

    -q, --hide-control-chars
       Basılamayan kontrol karakterlerini ? ile gösterir.

    --show-control-chars
       Basılamayan konrol karakterlerini oldukları  gibi  gösterir
       (uygulama  ls  ve  çıktılama  birimi  uçbirim  olmadıkça
       öntanımlıdır).

    -Q, --quote-name
       Girdi isimlerini tırnak içine alır.

    --quoting-style=szck
       Girdi isimleri tırnak içine alınırken szck ile belirtilen tarz
       kullanılır: literal, locale, shell, shell-always, c, escape

    -r, --reverse
       Ters sıralama yapar.

    -R, --recursive
       Altdizinleri ardışık olarak listeler.

    -s, --size
       Dosya boyutlarını blok cinsinden gösterir.

    -S   Dosya boyutuna göre sıralama yapar.

    --sort=szck
       szck  ile  belirtilen  türde sıralama yapılır: extension
       (uzantısına göre -X), none (yok -U), size (boyuta göre -S), time
       (zamana göre -t), version (sürüme göre -v).

    --time=szck
       Zaman bilgisi gösterilirken değişiklik zamanı yerine szck ile
       belirtilen zaman kullanılır. Erişim zamanı için: atime, access,
       use. Oluşturulma zamanı için: ctime. Duruma göre: status.
       Sıralama türü --sort=time olarak belirtildiğinde sıralama burada
       belirtilen zamana göre yapılır.

    --time-style=tarz
       -l seçeneği ile çıktılanann listede zaman belirtilen tarzda
       gösterilir: full-iso,  long-iso, iso, +biim.  biim  date
       komutundaki gibi yorumlanır. Eğer biim, biim1<satırsonu>biim2
       biçiminde verilirse, en yeni dosyalara biim2, daha  eski
       olanlara da biim1 uygulanır. Eğer biim `posix-' ile başlıyorsa
       biim sadece POSIX yereli dışında etkin olur.

    -t   Değişiklik zamanına göre sıralama yapılır.

    -T, --tabsize=say
       Sekme durakları için 8 yerine, say kullanılır.

    -u   -lt ile birlikte erişim zamanına göre ile sıralar ve bu zamanı
       gösterir. -l ile birlikte kullanıldığında ise isme göre sıralar
       ve erişim zamanını gösterir. Aksi takdirde, erişim zamanına göre
       sıralar.

    -U   Sıralama yapılmaz; girdiler dizindeki sırasına göre listelenir.

    -v   Sıralama sürüme göre yapılır.

    -w, --width=say
       Ekran genişliği say karakterlik kabul edilir.

    -x   Listeleme sütunlar halinde değil satıra dizilerek yapılır.

    -X   Alfabetik sıralama dosya uzantısına göre yapılır.

    -1   Listeleme her satıra bir dosya yazılarak yapılır.

    --help Bu yardım iletisini gösterir ve çıkar.

    --version
       Sürüm bilgilerini gösterir ve çıkar.

    boyut  şu  dizge  ya  da  eşdeğeri olan tamsayılardan biri ile
    belirtilebilir: kB 1000, K 1024, MB 1000*1000, M 1024*1024 ve benzer
    şekilde G, T, P, E, Z, Y.

    Öntanımlı  olarak,  dosyaların  türlerini ayırdetmek için renkler
    kullanılmaz.  Bu,  --color=none  kullanımına  eşdeğerdir.  --color
    seçeneğinin argümansız kullanımı --color=always anlamına gelir. Renkli
    kodlama sadece --color=auto ile ve standart çıktı bir uçbirime (tty)
    bağlı ise yapılır. Renkler LS_COLORS ortam değişkeninden alınırlar;
    dircolors komutu tarafından kolayca LS_COLORS  ortam  değişkenine
    atanabilirler.

YAZAN

    Richard Stallman ve David MacKenzie tarafından yazılmıştır.

GERİBİLDİRİM

    Lütfen, böcekleri ve hataları <bug-coreutils (at) gnu.org> adresine
    bildirin.

TELİF HAKKI

    Telif hakkı © 2006 Free Software Foundation, Inc.
    Bu  bir  özgür  yazılımdır;  GNU  Genel  Kamu  Lisansının
    <http://www.gnu.org/licenses/gpl.html>  koşullarına  bağlı  kalarak
    kopyalarını yeniden dağıtabilirsiniz. Yasaların izin verdiği ölçüde
    hiçbir garantisi yoktur; hatta SATILABİLİRLİĞİ veya ŞAHSİ KULLANIMINIZA
    UYGUNLUĞU için bile garanti verilmez.

İLGİLİ BELGELER

    ls komutu ile ilgili kapsamlı bir kılavuz Texinfo olarak mevcuttur.
    Şayet info ve ls yazılımları düzgün bir şekilde sisteminizde kuruluysa,
    aşağıdaki komut ile bu kılavuzu görüntüleyebilirsiniz.

       info coreutils ls

ÇEVİREN

    Yalçın Kolukısa <yalcink01 (at) yahoo .com>, Ekim 2003

    Kasım 2006'da güncellenmiştir.