Provided by: manpages-tr_1.0.5.1-2_all bug

İSİM

    mv - dosyaları taşır (ismini değiştirir)

KULLANIM

    mv [seenek]... [-T] kaynak hedef
    mv [seenek]... kaynak... dizin
    mv [seenek]... -t dizin kaynak...

AÇIKLAMA

    Belirtilen kaynak dosyasının ismini hedef olarak değiştirir veya birden
    fazla kaynak dosyasını dizin'e taşır.

    Uzun seçenekler için zorunlu olan argümanlar kısa seçenekler için de
    zorunludur.

    --backup[=yntem]
       Varolan hedef dosyalarının herbirini yedekler.

    -b   --backup gibidir fakat herhangi bir argüman kabul etmez.

    -f, --force
       Varolan bir hedefin üzerine yazmak için sormaz.

    -i, --interactive
       Varolan bir hedefin üzerine yazmadan önce sorar.

    --strip-trailing-slashes
       kaynak argümanlarının her birinin sonundaki bölü işaretini
       kaldırır.

    -S, --suffix=sonek
       Belirtilen yedekleme soneki kullanılır.

    -t, --target-directory=dizin
       Bütün kaynak argümanlarını dizin içine taşır.

    -T, --no-target-directory
       hedef normal dosya olarak ele alınır.

    -u, --update
       Sadece hedef dosya kaynak dosyadan daha eski ise veya hedef
       dosya yoksa taşır. Böylece dosya güncellemesi yapılmış olur.

    -v, --verbose
       Yapılan işlem hakkında daha ayrıntılı bilgi verir.

    --help Bu yardım iletisini gösterir ve çıkar.

    --version
       Sürüm bilgilerini gösterir ve çıkar.

    --suffix seçeneği ile veya SIMPLE_BACKUP_SUFFIX ile belirtilmediği
    sürece, yedekleme soneki '~' dir. Sürüm kontrol yöntemi VERSION_CONTROL
    ortam değişkeni ile veya --backup seçeneği ile seçilebilir. Değerler
    şunlardır:

    none, off
       Asla yedekleme yapmaz (--backup belirtilmiş olsa bile)

    numbered, t
       Numaralı yedekleme yapılır.

    existing, nil
       Numaralandırılmış yedekler varsa, numaralı, aksi durumda basit
       yedekleme yapar.

    simple, never
       Daima basit yedekleme yapar.

YAZAN

    Mike Parker, David MacKenzie ve Jim Meyering tarafından yazılmıştır.

GERİBİLDİRİM

    Lütfen, böcekleri ve hataları <bug-coreutils (at) gnu.org> adresine
    bildirin.

TELİF HAKKI

    Telif hakkı © 2006 Free Software Foundation, Inc.
    Bu  bir  özgür  yazılımdır;  GNU  Genel  Kamu  Lisansının
    <http://www.gnu.org/licenses/gpl.html>  koşullarına  bağlı  kalarak
    kopyalarını yeniden dağıtabilirsiniz. Yasaların izin verdiği ölçüde
    hiçbir garantisi yoktur; hatta SATILABİLİRLİĞİ veya ŞAHSİ KULLANIMINIZA
    UYGUNLUĞU için bile garanti verilmez.

İLGİLİ BELGELER

    rename(2)

    mv komutu ile ilgili kapsamlı bir kılavuz Texinfo olarak mevcuttur.
    Şayet info ve mv yazılımları düzgün bir şekilde sisteminizde kuruluysa,
    aşağıdaki komut ile bu kılavuzu görüntüleyebilirsiniz.

       info coreutils mv

ÇEVİREN

    Yalçın Kolukısa <yalcink01 (at) yahoo .com>, Ekim 2003

    Kasım 2006'da güncellendi.