Provided by: manpages-tr_1.0.5.1-2_all bug

İSİM

    nl - dosya satırlarını numaralar

KULLANIM

    nl [seenek]... [dosya]...

AÇIKLAMA

    Satır başlarına satır numarası koyarak her dosyayı standart çıktıya
    yazdırır. dosya adı verilmemişse veya - olarak verilmişse, standart
    girdiden okur.

    Uzun seçenekler için zorunlu olan argümanlar kısa seçenekler için de
    zorunludur.

    -b, --body-numbering=tarz
       Satırları tarz tarzında numaralandırır.

    -d, --section-delimiter=kk
       Mantıksal sayfaları ayırırken kkyı kullanır.

    -f, --footer-numbering=tarz
       Dipnot satırlarını tarz tarzında numaralandırır.

    -h, --header-numbering=tarz
       Başlık satırlarını tarz tarzında numaralandırır.

    -i, --page-increment=say
       Satır numarası artış miktarı.

    -l, --join-blank-lines=say
       say boş satırlık grup bir satır sayılır.

    -n, --number-format=biim
       Satır numaralarını biim biçiminde yazar.

    -p, --no-renumber
       Mantıksal sayfalarda satır numaralarını baştan başlatmaz.

    -s, --number-separator=dizge
       Satır numarasının ardına dizge ekler (mümkünse).

    -v, --first-page=say
       Her mantıksal sayfanın ilk satır numarası.

    -w, --number-width=say
       Satır numarası genişliğini say yapar.

    --help Yardım iletisini görüntüler ve çıkar.

    --version
       Sürüm bilgilerini görüntüler ve çıkar.

    Aksi belirtilmedikçe öntanımlı olarak kullanılan seçenekler: -v1 -i1
    -l1 -sTAB -w6 -nrn -hn -bt -fn
    kk, mantıksal sayfaları ayırmak için kullanılan iki ayraç karakteridir.
    İkinci karakter verilmemişse : kabul edilir. \. elde etmek için \\
    yazılır. tarz, aşağıdaki değerlerden biri olarak belirtilmelidir:

    a   bütün satırları numaralandırır

    t   sadece boş olmayan satırları numaralandırır

    pdzifd
       sadece  dzifd  düzenli  ifadesi  ile  eşleşen  satırları
       numaralandırır

    biim bunlardan biridir:

    ln   sola dayalı yazdırır, numaraların başlarına sıfır koymaz

    rn   sağa dayalı yazdırır, numaraların başlarına sıfır koymaz

    rz   sağa dayalı yazdırır, numaraların başlarına sıfır koyar

YAZAN

    Scott Bartram ve David MacKenzie tarafından yazılmıştır.

GERİBİLDİRİM

    Lütfen, böcekleri ve hataları <bug-coreutils (at) gnu.org> adresine
    bildirin.

TELİF HAKKI

    Telif hakkı © 2006 Free Software Foundation, Inc.
    Bu  bir  özgür  yazılımdır;  GNU  Genel  Kamu  Lisansının
    <http://www.gnu.org/licenses/gpl.html>  koşullarına  bağlı  kalarak
    kopyalarını yeniden dağıtabilirsiniz. Yasaların izin verdiği ölçüde
    hiçbir garantisi yoktur; hatta SATILABİLİRLİĞİ veya ŞAHSİ KULLANIMINIZA
    UYGUNLUĞU için bile garanti verilmez.

İLGİLİ BELGELER

    nl komutu ile ilgili kapsamlı bir kılavuz Texinfo olarak mevcuttur.
    Şayet info ve nl yazılımları düzgün bir şekilde sisteminizde mevcutsa,
    aşağıdaki komut ile bu kılavuzu görüntüleyebilirsiniz.

       info coreutils nl

ÇEVİREN

    Nilgün Belma Bugüner <nilgun (at) belgeler·gen·tr>, Kasım 2006