Provided by: manpages-tr_1.0.5.1-2_all bug

ISIM

    hostname - sistemin konak ismini atar ya da gosterir
    domainname - sistemin NIS/YP alan ismini atar ya da gosterir
    dnsdomainname - sistemin DNS alan ismini gosterir
    nisdomainname - sistemin NIS/YP alan ismini atar ya da gosterir
    ypdomainname - sistemin NIS/YP alan ismini atar ya da gosterir
    nodename - sistemin DECnet dugum ismini atar ya da gosterir

KULLANIM

    hostname   [-v] [ -a | --alias ] [ -d | --domain ]
           [ -f | --fqdn | --long ] [ -i | --ip-address ]
           [ -s | --short ] [ -y | --yp | --nis ] [ -n | --node ]

    hostname   [-v] [ -F dosyaismi | --file dosyaismi ] [konakismi]
    domainname  [-v] [ -F dosyaismi | --file dosyaismi ] [alanismi]
    nodename   [-v] [ -F dosyaismi | --file dosyaismi ] [d"ug"umismi]
    hostname   [-v] [ -h | --help ] [ -V | --version ]
    dnsdomainname [-v]
    nisdomainname [-v]
    ypdomainname [-v]

A,CIKLAMA

    hostname, sistemin konak, alan ya da dugum ismini gosteren ya da atayan
    bir uygulamadir. Bu isimler bir cok ag yazilimi tarafindan makinayi
    tanimlamak  icin  kullanilir. Alan ismi ayrica NIS/YP tarafindan
    kullanilir.

  Ismin "Ogrenilmesi
    Argumansiz cagrildiginda komutlar kullanilmakta olan isimleri gosterir:

    hostname, gethostname(2) islevi tarafindan dondurulen sistem ismini
    basacaktir.

    domainname, nisdomainname ve ypdomainname uygulamalari getdomainname(2)
    islevi tarafindan dondurulen sistem ismini basacaktir. Bu  isim,
    sistemin NIS/YP alan ismi olarak da bilinir.

    nodename uygulamasi, getnodename(2) islevi tarafindan dondurulen DECnet
    dugum ismini basacaktir.

    dnsdomainname ise, tam alan isminin (FQDN - Fully  Qualified Domain
    Name) alan ismi parcasini basacaktir. Sistemin tam alan ismi hostname
    --fqdn ile dondurulur.

  Ismin Atanmasi
    Tek argumanla ya da --file secenegi ile cagrildiginda komutlar, konak
    isminin, NIS/YP alan isminin veya dugum isminin atanmasini saglarlar.

    Sadece super kullanici bu isimleri degistirebilir.

    Tam alan ismini (FQDN) ve DNS alan adinin dnsdomainname komutuyla
    atanmasi mumkun degildir. (Asagidaki Tam Alan Adi (FQDN) bolumune
    bakiniz.)

    Konak  ismi  genellikle  sistem  acilisi  sirasinda  bir  kere
    /etc/rc.d/rc.inet1 veya  /etc/init.d/boot betikleri tarafindan bir
    dosyadan (orn. /etc/hostname) okunarak atanir.

  Tam Alan Adi (FQDN)
    Tam alan adini (hostname --fqdn ile dondurulur) ve DNS alan adini
    (dnsdomainname tarafindan dondurulur) bu komutlarla degistiremezsiniz.
    Sistemin  tam  alan adi, konak ismi icin resolver(3) tarafindan
    dondurulen isimdir.

    Teknik olarak: Tam alan ismi, gethostname(2)  islevi  tarafindan
    dondurulen konak ismi icin gethostbyname(2) tarafindan dondurulen
    isimdir. DNS alan adi bu ismin ilk noktasindan sonraki kismidir.

    Bu  nedenle,  onu  degistirebilmeniz  yapilandirmaya  (genelde
    /etc/host.conf) bagimlidir. Cogunlukla (hosts dosyasi daha onceden DNS
    ya da NIS tarafindan cozumlenmisse) onu /etc/host.conf dosyasindan
    degistirebilirsiniz.

SE,CENEKLER

    -a, --alias
       Konagin diger ismini (kullanilmissa) gosterir.

    -d, --domain
       DNS alan adini gosterir. DNS alan adini ogrenmek icin domainname
       komutunu kullanmayin, cunku o DNS alan adini degil NIS alan
       adini gosterecektir. Yerine dnsdomainname komutunu kullanin.

    -F, --file dosyaismi
       Konak ismi belirtilen dosyadan okunur. Aciklamalar (# ile
       baslayan satirlar) yoksayilir.

    -f, --fqdn, --long
       Tam alan adini (FQDN - Fully Qualified Domain Name) gosterir.
       Tam alan ismi bir kisa konak ismi ile DNS alan isminden olusur.
       Konak ismi aramalari icin bind ya da NIS kullanmiyorsaniz, tam
       alan adini ve DNS alan adini (tam alan adinin parcasidir)
       /etc/host.conf dosyasindan degistirebilirsiniz.

    -h, --help
       Bir kullanim iletisi gosterir ve cikar.

    -i, --ip-address
       Konagin IP adres(ler)ini gosterir.

    -n, --node
       DECnet dugum ismini gosterir. Bir parametre olarak verilmisse
       (veya  --file isim ile) yeni dugum ismi root kullanicisi
       tarafindan atanabilir.

    -s, --short
       Kisa konak ismini gosterir. Bu, tam alan adinin ilk noktasindan
       onceki kismidir.

    -V, --version
       Surum bilgilerini standart ciktiya basar ve cikar.

    -v, --verbose
       Yapilan islem hakkinda daha ayrintili bilgi verilir.

    -y, --yp, --nis
       NIS alan adini gosterir. Bir parametre olarak verilmisse (veya
       --file isim ile) yeni NIS alan ismi root kullanicisi tarafindan
       atanabilir.

ILGILI DOSYALAR

    /etc/hosts

YAZANLAR

    Peter Tobias, <tobias (at) et-inf.fho-emden.de>
    Bernd  Eckenfels,  <net-tools (at) lina.inka.de> (NIS ve kilavuz
    sayfasi).
    Steve Whitehouse, <SteveW (at) ACM.org> (DECnet destegi and kilavuz
    sayfasi).

,CEVIREN

    Nilgun Belma Buguner <nilgun (at) belgeler.gen.tr>, Aralik 2003