Provided by: manpages-tr_1.0.5.1-2_all bug

İSİM

    od - dosyayı sekizlik veya başka bir biçimde dökümler

KULLANIM

    od [seenek]... [dosya]...
    od [-abcdfilosx]... [dosya] [[+]konum[.][b]]
    od --traditional [seenek]... [dosya] [[+]konum[.][b] [+][yafta][.][b]]

AÇIKLAMA

    dosyanın, hiçbir seçenek belirtilmediğinde sekizlik sayı sisteminde,
    tek başına anlamlı bir suretini standart çıktıya yazar. Birden fazla
    dosya verildiğinde, girdi sırasıyla bunları birbirine ekler. dosya adı
    verilmemişse veya - olarak verilmişse, standart girdiden okur.

    Uzun seçenekler için zorunlu olan argümanlar kısa seçenekler için de
    zorunludur.

    -A, --address-radix=taban
       Dosya konumlarını taban sayı sisteminde yazar.

    -j, --skip-bytes=bayt
       Her dosyanın ilk bayt baytını atlar.

    -N, --read-bytesbayt
       Çıktıyı dosya başına bayt girdi baytıyla sınırlar.

    -S, --strings[=say]
       En az bayt grafik karakterlik dizgeler çıktılar.

    -t, --format=biim
       Çıktı biçimini biim olarak belirler.

    -v, --output-duplicates
       Art arda gelen birbirinin aynı satırları * kullanmadan yazar.

    -w, --width=bayt
       Her satıra bayt bayt yazar.

    --traditional
       Geleneksel tarzda argüman kabul eder.

    --help Bu yardım iletisini gösterir ve çıkar.

    --version
       Sürüm bilgilerini gösterir ve çıkar.

    Geleneksel biçim belirtimleri karışık kullanılabilir:

    -a veya -t a
       Kıymetli biti yoksayarak isimli karakterleri seçer.

    -b veya -t o1
       Sekizlik baytlar seçer.

    -c veya -t c
       ASCII karakterleri ve tersbölüyle öncelenmiş karakterleri seçer.

    -d veya -t u2
       İşaretsiz onluk 2 baytlık birimleri seçer

    -f veya -t fF
       Gerçel sayıları seçer.

    -i veya -t dI
       Onluk tamsayıları seçer.

    -l veya -t dL
       Onluk uzun tamsayıları seçer.

    -o veya -t o2
       Sekizlik 2 baytlık birimleri seçer.

    -s veya -t d2
       Onluk 2 baytlık birimleri seçer.

    -x veya -t x2
       Onaltılık 2 baytlık birimleri seçer

    Eğer ilk ve ikinci çağrı biçimlerinin ikisi de uygulanmışsa ikinci
    biçimin + ile başlayan son terim veya (iki terim varsa) bir rakam
    olduğu varsayılır. Bir konum terimi -j konum anlamına gelir. od her
    satırır başına bir adres yazar, yafta belirtilmişse ilk satırın başına
    bu yafta yazılır, diğer satırlar buna göre numaralanır. konum veya
    yaftanın başlarına 0x veya 0X koyarak bu sayıların onaltılık sistemde
    olduğunu belirtebilirsiniz. Sonlarına . koyarsanız sekizlik sistemde
    olduklarını, b koyarsanız 512 ile çarpılmalarını istediğinizi belirtmiş
    olursunuz.

    biim  aşağıdaki  belirtimlerin  biri  veya  birkaçı kullanılarak
    oluşturulur:

    a   Karakter isimlerini yazar. (Örnek: 'od -t a' sekme karakterini
       gördüğünde 'ht' yazar.)

    c   Alfabe elemanlarını olduğu gibi denetim karakterlerini tersbölü
       ile öncelenmiş gösterimleri ile yazar.

    d[boyut]
       İşaretli onluk tamsayıyı boyut baytlık yazar.

    f[boyut]
       Gerçel sayıyı boyut baytlık sayı olarak yazar.

    o[boyut]
       Sekizlik sayıyı boyut baytlık sayı olarak yazar.

    u[boyut]
       İşaretsiz onluk tamsayıyı boyut baytlık yazar.

    x[boyut]
       Onaltılık sayıyı boyut baytlık sayı olarak yazar.

    boyut bir sayıdır. biim doux olduğunda, boyut sizeof(char) için C,
    sizeof(short) için S, sizeof(int) için I veya sizeof(long) için L
    olabilir.  biim  f  olduğunda,  boyut  sizeof(float)  için  F,
    sizeof(double) için D veya sizeof(long double) için L olabilir.

    taban, onluk için d, sekizlik için o, onaltılık için x veya hiçbiri
    için n olur. baytları 0x veya 0X öneki onaltılık yaparken, b soneki 512
    ile, k soneki 1024 ile ve m soneki 1048576 ile çarpılacaklarını
    belirtir. Bir biime z soneki eklenmesi, çıktılanacak her satırın
    sonuna o satırdaki basılabilir karakterlerin hepsinin yazılmasına sebep
    olur. --string seçeneği argümansız kullanıldığında argümanının 3 olduğu
    varsayılır. Aynı şekilde --width için argümanın 32 olduğu varsayılır.
    Öntanımlı olarak, od -A o -t d2 -w16 seçeneklerini kullanır.

YAZAN

    Jim Meyering tarafından yazılmıştır.

GERİBİLDİRİM

    Lütfen, böcekleri ve hataları <bug-coreutils (at) gnu.org> adresine
    bildirin.

TELİF HAKKI

    Telif hakkı © 2006 Free Software Foundation, Inc.
    Bu  bir  özgür  yazılımdır;  GNU  Genel  Kamu  Lisansının
    <http://www.gnu.org/licenses/gpl.html>  koşullarına  bağlı  kalarak
    kopyalarını yeniden dağıtabilirsiniz. Yasaların izin verdiği ölçüde
    hiçbir garantisi yoktur; hatta SATILABİLİRLİĞİ veya ŞAHSİ KULLANIMINIZA
    UYGUNLUĞU için bile garanti verilmez.

İLGİLİ BELGELER

    od komutu ile ilgili kapsamlı bir kılavuz Texinfo olarak mevcuttur.
    Şayet info ve od yazılımları düzgün bir şekilde sisteminizde kuruluysa,
    aşağıdaki komut ile bu kılavuzu görüntüleyebilirsiniz.

       info coreutils od

ÇEVİREN

    Nilgün Belma Bugüner <nilgun (at) belgeler·gen·tr>, Kasım 2006