Provided by: manpages-tr_1.0.5.1-2_all bug

İSİM

    paste - dosyaların satırlarını birleştirir

KULLANIM

    paste [seenek] ... [dosya] ...

AÇIKLAMA

    Her dosyanın aynı sıradaki satırlarını aralarına sekme karakteri
    yerleştirerek satır satır birleştirip standart çıktıya yazar.

    Uzun seçenekler için zorunlu olan argümanlar kısa seçenekler için de
    zorunludur.

    -d, --delimiters=liste
       Ayraç olarak sekme yerine listedeki karakterler kullanılır.

    -s, --serial
       Dosyaları koşut olarak değil, bir seferde bir dosya olarak
       yapıştırır.

    --help Bu yardım metnini basar ve çıkar.

    --version
       Sürüm bilgilerini basar ve çıkar.

YAZAN

    David M. Ihnat ve David MacKenzie tarafından yazılmıştır.

GERİBİLDİRİM

    Bir yazılım hatası bulursanız, lütfen <bug-coreutils (at) gnu.org>
    adresine bildirin.

TELİF HAKKI

    Telif hakkı © 2006 Free Software Foundation, Inc.
    Bu  bir  özgür  yazılımdır;  GNU  Genel  Kamu  Lisansının
    <http://www.gnu.org/licenses/gpl.html>  koşullarına  bağlı  kalarak
    kopyalarını yeniden dağıtabilirsiniz. Yasaların izin verdiği ölçüde
    hiçbir garantisi yoktur; hatta SATILABİLİRLİĞİ veya ŞAHSİ KULLANIMINIZA
    UYGUNLUĞU için bile garanti verilmez.

İLGİLİ BELGELER

    paste komutu ile ilgili kapsamlı bir kılavuz Texinfo olarak mevcuttur.
    Şayet info ve paste yazılımları düzgün bir şekilde sisteminizde
    mevcutsa, aşağıdaki komut ile bu kılavuzu görüntüleyebilirsiniz.

       info coreutils paste

ÇEVİREN

    Nilgün Belma Bugüner <nilgun (at) belgeler·gen·tr>, Kasım 2006