Provided by: manpages-tr_1.0.5.1-2_all bug

İSİM

    pr - metin dosyalarını yazıcıda basılacak biçime dönüştürür

KULLANIM

    pr [ seenekler ] [ dosya ] ...

AÇIKLAMA

    pr, yazıcıda çıktılanmak üzere dosyayı sütunlara ve sayfalara ayırır.

    Uzun seçenekler için zorunlu olan argümanlar, kısa seçenekler için de
    zorunludur.

    +ilk_sayfa[:son_sayfa], --pages=ilk_sayfa[:son_sayfa]
       Basım işlemi ilk_sayfa'dan başlar, son_sayfa'da biter.

    -stun_says
    --columns=stun_says
       stun_says ile belirtilen sayıda sütun çıktılar ve -a seçeneği
       belirtilmemişse, sütunları aşağıya doğru basar. Her sayfadaki
       sütun içi satır sayısını eşitler.

    -a, --across
       Sütunları aşağıya doğru değil, bir uçtan diğerine doğru basar,
       -stun_says ile birlikte kullanılır.

    -c, --show-control-chars
       Şapkalı (^G) ve sekizlik tersbölülü gösterim kullanılır.

    -d, --double-space
       Çıktıda çift boşluk bırakır.

    -D
    --date-format=biim
       Başlıkta tarih biçimi olarak biim kullanılır.

    -e[karakter[genilik]]
    --expand-tabs[=karakter[genilik]]
       karakter'leri (sekmeler) genilik (8) karakterlik boşluklara
       genişletir.

    -f, -F, --form-feed
       Sayfaları ayırmak için satırsonu  karakteri  yerine  sayfa
       ilerletme karakteri kullanılır (-F seçeneği kullanıldığında 3
       satırlık sayfa başı, kullanılmadığında ise 5 satırlık sayfa başı
       ve sonu ayrılır).

    -h balk, --header=balk
       Sayfa başlığında ortalanmış olarak dosya ismi yerine balk
       kullanılır. -h "" ile boş bir satır basılır, -h"" olarak
       kullanmayın.

    -i[karakter[genilik]]
    --output-tabs[=karakter[genilik]]
       genilik  (8)  karakterlik  boşlukları  karakter'le (sekme)
       değiştirir

    -J, --join-lines
       Uzun satırların -W seçeneği ile kırpılmasını  engelleyerek
       aşağıda  devem etmesini sağlar. Sütun hizalaması yapılmaz,
       ayraçlar --sep-string[=dizge] ile belirtilir.

    -l sayfa_uzunluu
    --length=sayfa_uzunluu
       Sayfa uzunluğunu sayfa_uzunluu satıra (66) ayarlar (öntanımlı
       satır sayısı, metinler için 56'dır, -F kullanılmışsa 63'dür).

    -m, --merge
       Bütün  dosyaları her sütunda bir olmak üzere -J seçeneği
       belirtilmemişse satırları kırparak paralel çıktılar.

    -n[ayra[genilik]]
    --number-lines[=ayra[genilik]]
       Satırları  genilik  haneli  sayılarla  (verilmezse  5)
       numaralandırır. Numaradan sonra ayra karakteri (verilmezse
       sekme) kullanılır. Öntanımlı olarak, numaralama girdi dosyasının
       1. satırından başlar.

    -N say
    --first-line-number=say
       İlk sayfanın 1. satırı say ile numaralanarak sayılır (bkz.
       +ilk_sayfa).

    -o girinti
    --indent=girinti
       Her satırı girinti boşluk içerden basar. -w ya da -W etkilenmez.
       girinti, sayfa_genilii'ne eklenir.

    -r, --no-file-warnings
       Dosya açılmadığı durumlarda uyarı vermez.

    -s[karakter]
    --separator[=karakter]
       Sütunlar tek bir karakter ile ayrılır, -w belirtilmedikçe
       öntanımlı karakter sekme karakteridir, -w belirtilirse karakter
       kullanılmaz.  -w  belirtilmedikçe  3  sütunlu  seçeneklerin
       (-stun_says|-a  -stun_says|-m)  tümünde  -s[karakter]
       satırların kırpılmamasını sağlar.

    -Sdizge
    --sep-string[=dizge]
       Sütunlar dizge ile ayrılır. -S olmadan: -J ile öntanımlı ayraç
       sekme karakteridir, -J kullanılmazsa boşluk kullanılır (-S" ")
       ile aynı). Sütun seçenekleri üzerinde bir etkisi yoktur.

    -t, --omit-header
       Sayfa başındaki ve sonundaki alanlar kaldırılır.

    -T, --omit-pagination
       Sayfa başındaki ve sonundaki alanlar kaldırılır, sayfa ilerletme
       karakteri ile sayfalama uygulanmaz.

    -v, --show-nonprinting
       Sekizlik tersbölülü gösterim kullanılır.

    -w sayfa_genilii
    --width=sayfa_genilii
       Sadece  çok  sütunlu  çıktılama  için  sayfa  genişliği
       sayfa_genilii  (72) karaktere ayarlanır. -S[karakter] ile
       kapatılır (72).

    -W sayfa_genilii
    --page-width=sayfa_genilii
       Sayfa genişliği daima sayfa_genilii (72) karaktere ayarlanır.
       -J seçeneği verilmezse satırlar kırpılır. -S veya -s ile
       etkileşime grmez.

    --help Bu yardım iletisini gösterir ve çıkar.

    --version
       Sürüm bilgilerini gösterir ve çıkar.

    nn <=10 veya -F ile nn <=3 olduğu zaman -T ile -l nn uygulanır. dosya
    verilmezse ya da - verilirse standart girdi okunur.

YAZANLAR

    Pete TerMaat ve Roland Huebner tarafından yazılmıştır.

GERİ BİLDİRİM

    Lütfen, böcekleri ve hataları <bug-coreutils (at) gnu.org> adresine
    bildiriniz.

TELİF HAKKI

    Telif hakkı © 2006 Free Software Foundation, Inc.
    Bu  bir  özgür  yazılımdır;  GNU  Genel  Kamu  Lisansının
    <http://www.gnu.org/licenses/gpl.html>  koşullarına  bağlı  kalarak
    kopyalarını yeniden dağıtabilirsiniz. Yasaların izin verdiği ölçüde
    hiçbir garantisi yoktur; hatta SATILABİLİRLİĞİ veya ŞAHSİ KULLANIMINIZA
    UYGUNLUĞU için bile garanti verilmez.

İLGİLİ BELGELER

    pr komutu ile ilgili kapsamlı bir kılavuz Texinfo olarak mevcuttur.
    Şayet info ve pr yazılımları düzgün bir şekilde sisteminizde mevcutsa,
    aşağıdaki komut ile bu kılavuzu görüntüleyebilirsiniz.

       info pr

ÇEVİREN

    Yalçın Kolukısa <yalcink01 (at) yahoo .com>, Aralık 2003

    Kasım 2006'da güncellendi.