Provided by: manpages-tr_1.0.5.1-2_all bug

İSİM

    pr - metin dosyalarını yazıcıda basılacak biçime dönüştürür

KULLANIM

    pr [ seçenekler ] [ dosya ] ...

AÇIKLAMA

    pr, yazıcıda çıktılanmak üzere dosyayı sütunlara ve sayfalara ayırır.

    Uzun seçenekler için zorunlu olan argümanlar, kısa seçenekler için de zorunludur.

    +ilk_sayfa[:son_sayfa], --pages=ilk_sayfa[:son_sayfa]
       Basım işlemi ilk_sayfa'dan başlar, son_sayfa'da biter.

    -sütun_sayısı
    --columns=sütun_sayısı
       sütun_sayısı ile belirtilen sayıda sütun çıktılar ve -a seçeneği belirtilmemişse,
       sütunları aşağıya doğru basar. Her sayfadaki sütun içi satır sayısını eşitler.

    -a, --across
       Sütunları aşağıya doğru değil, bir uçtan diğerine doğru basar, -sütun_sayısı ile
       birlikte kullanılır.

    -c, --show-control-chars
       Şapkalı (^G) ve sekizlik tersbölülü gösterim kullanılır.

    -d, --double-space
       Çıktıda çift boşluk bırakır.

    -D
    --date-format=biçim
       Başlıkta tarih biçimi olarak biçim kullanılır.

    -e[karakter[genişlik]]
    --expand-tabs[=karakter[genişlik]]
       karakter'leri (sekmeler) genişlik (8) karakterlik boşluklara genişletir.

    -f, -F, --form-feed
       Sayfaları ayırmak için satırsonu karakteri yerine sayfa ilerletme karakteri
       kullanılır (-F seçeneği kullanıldığında 3 satırlık sayfa başı, kullanılmadığında
       ise 5 satırlık sayfa başı ve sonu ayrılır).

    -h başlık, --header=başlık
       Sayfa başlığında ortalanmış olarak dosya ismi yerine başlık kullanılır. -h "" ile
       boş bir satır basılır, -h"" olarak kullanmayın.

    -i[karakter[genişlik]]
    --output-tabs[=karakter[genişlik]]
       genişlik (8) karakterlik boşlukları karakter'le (sekme) değiştirir

    -J, --join-lines
       Uzun satırların -W seçeneği ile kırpılmasını engelleyerek aşağıda devem etmesini
       sağlar. Sütun hizalaması yapılmaz, ayraçlar --sep-string[=dizge] ile belirtilir.

    -l sayfa_uzunluğu
    --length=sayfa_uzunluğu
       Sayfa uzunluğunu sayfa_uzunluğu satıra (66) ayarlar (öntanımlı satır sayısı,
       metinler için 56'dır, -F kullanılmışsa 63'dür).

    -m, --merge
       Bütün dosyaları her sütunda bir olmak üzere -J seçeneği belirtilmemişse satırları
       kırparak paralel çıktılar.

    -n[ayraç[genişlik]]
    --number-lines[=ayraç[genişlik]]
       Satırları genişlik haneli sayılarla (verilmezse 5) numaralandırır. Numaradan sonra
       ayraç karakteri (verilmezse sekme) kullanılır. Öntanımlı olarak, numaralama girdi
       dosyasının 1. satırından başlar.

    -N sayı
    --first-line-number=sayı
       İlk sayfanın 1. satırı sayı ile numaralanarak sayılır (bkz. +ilk_sayfa).

    -o girinti
    --indent=girinti
       Her satırı girinti boşluk içerden basar. -w ya da -W etkilenmez. girinti,
       sayfa_genişliği'ne eklenir.

    -r, --no-file-warnings
       Dosya açılmadığı durumlarda uyarı vermez.

    -s[karakter]
    --separator[=karakter]
       Sütunlar tek bir karakter ile ayrılır, -w belirtilmedikçe öntanımlı karakter sekme
       karakteridir, -w belirtilirse karakter kullanılmaz. -w belirtilmedikçe 3 sütunlu
       seçeneklerin (-sütun_sayısı|-a -sütun_sayısı|-m) tümünde -s[karakter] satırların
       kırpılmamasını sağlar.

    -Sdizge
    --sep-string[=dizge]
       Sütunlar dizge ile ayrılır. -S olmadan: -J ile öntanımlı ayraç sekme karakteridir,
       -J kullanılmazsa boşluk kullanılır (-S" ") ile aynı). Sütun seçenekleri üzerinde
       bir etkisi yoktur.

    -t, --omit-header
       Sayfa başındaki ve sonundaki alanlar kaldırılır.

    -T, --omit-pagination
       Sayfa başındaki ve sonundaki alanlar kaldırılır, sayfa ilerletme karakteri ile
       sayfalama uygulanmaz.

    -v, --show-nonprinting
       Sekizlik tersbölülü gösterim kullanılır.

    -w sayfa_genişliği
    --width=sayfa_genişliği
       Sadece çok sütunlu çıktılama için sayfa genişliği sayfa_genişliği (72) karaktere
       ayarlanır. -S[karakter] ile kapatılır (72).

    -W sayfa_genişliği
    --page-width=sayfa_genişliği
       Sayfa genişliği daima sayfa_genişliği (72) karaktere ayarlanır. -J seçeneği
       verilmezse satırlar kırpılır. -S veya -s ile etkileşime grmez.

    --help Bu yardım iletisini gösterir ve çıkar.

    --version
       Sürüm bilgilerini gösterir ve çıkar.

    nn <=10 veya -F ile nn <=3 olduğu zaman -T ile -l nn uygulanır. dosya verilmezse ya da -
    verilirse standart girdi okunur.

YAZANLAR

    Pete TerMaat ve Roland Huebner tarafından yazılmıştır.

GERİ BİLDİRİM

    Lütfen, böcekleri ve hataları <bug-coreutils (at) gnu.org> adresine bildiriniz.

TELİF HAKKI

    Telif hakkı © 2006 Free Software Foundation, Inc.
    Bu bir özgür yazılımdır; GNU Genel Kamu Lisansının <http://www.gnu.org/licenses/gpl.html>
    koşullarına bağlı kalarak kopyalarını yeniden dağıtabilirsiniz. Yasaların izin verdiği
    ölçüde hiçbir garantisi yoktur; hatta SATILABİLİRLİĞİ veya ŞAHSİ KULLANIMINIZA UYGUNLUĞU
    için bile garanti verilmez.

İLGİLİ BELGELER

    pr komutu ile ilgili kapsamlı bir kılavuz Texinfo olarak mevcuttur. Şayet info ve pr
    yazılımları düzgün bir şekilde sisteminizde mevcutsa, aşağıdaki komut ile bu kılavuzu
    görüntüleyebilirsiniz.

       info pr

ÇEVİREN

    Yalçın Kolukısa <yalcink01 (at) yahoo .com>, Aralık 2003

    Kasım 2006'da güncellendi.