Provided by: manpages-tr_1.0.5.1-2_all bug

İSİM

    ptx - dosya içeriğini karılmış olarak basar

KULLANIM

    ptx [seenek] ... [girdi] ... (-G olmaksızın)
    ptx -G [seenek] ... [girdi [kt]} ...

AÇIKLAMA

    girdi dosyalarındaki sözcüklerin söz gelişlerini de içererek karılmış
    halde basar.

    Uzun seçeneklerde zorunlu olan argümanlar kısa  seçeneklerde  de
    zorunludur.

    -A, --auto-reference
       Satırbaşlarına özdevinimli üretilmiş başvurular koyar.

    -G, --traditional
       System V'deki ptx gibi davranır.

    -F, --flag-truncation=dizge
       Satırları kesmesi gerektiğinde satırı kestiği yeri dizge ile
       belirtir.

    -M, --macro-name=dizge
       TeX formatında çıktı oluştururken `xx' yerine dizge makrosunu
       kullanır.

    -O, --format=roff
       Çıktıyı roff yönergeleri olarak oluşturur.

    -R, --right-side-refs
       -A  seçeneğinde  oluşturulan başvuruları satırbaşına değil,
       satırsonuna koyar, -w seçeneğinde sayılmazlar. (-A ile beraber
       kullanımı anlamlı bir seçenek)

    -S, --sentence-regexp=dzifd
       Satır sonları veya cümle sonları için düzenli ifade.

    -T, --format=tex
       Çıktıyı TeX yönergeleri olarak oluşturur.

    -W, --word-regexp=dzifd
       Anahtar sözcükleri belirlemek için dzifd kullanılır.

    -b, --break-file=dosya
       Sözcük sonlarını dosyadaki karakterlere bakarak belirler.

    -f, --ignore-case
       Büyük/küçük harf ayrımı yapmaz.

    -g, --gap-size=say
       Çıktının sütunları arasındaki boşluk genişliği say olur.

    -i, --ignore-file=dosya
       Girdi üzerinde çalışırken yoksayılacak sözcükleri dosyadan okur.

    -o, --only-file=dosya
       Girdi üzerinde çalışırken dikkate alınacak sözcükleri dosyadan
       okur.

    -r, --references
       Her satırın ilk alanını başvuru olarak kullanır.

    -t, --typeset-mode
       - gerçeklenmedi -

    -w, --width=say
       Çıktıdaki sütun saysı (başvuru hariç).

    --help Yardım iletisini görüntüler ve çıkar.

    --version
       Sürüm bilgilerini görüntüler ve çıkar.

    dosya belirtilmediğinde veya - olduğunda standart girdi okunur. `-F /'
    öntanımlıdır.

YAZAN

    F. Pinard tarafından yazılmıştır.

GERİBİLDİRİM

    Lütfen, böcekleri ve hataları <bug-coreutils (at) gnu.org> adresine
    bildirin.

TELİF HAKKI

    Telif hakkı © 2006 Free Software Foundation, Inc.
    Bu  bir  özgür  yazılımdır;  GNU  Genel  Kamu  Lisansının
    <http://www.gnu.org/licenses/gpl.html>  koşullarına  bağlı  kalarak
    kopyalarını yeniden dağıtabilirsiniz. Yasaların izin verdiği ölçüde
    hiçbir garantisi yoktur; hatta SATILABİLİRLİĞİ veya ŞAHSİ KULLANIMINIZA
    UYGUNLUĞU için bile garanti verilmez.

İLGİLİ BELGELER

    ptx komutu ile ilgili kapsamlı bir kılavuz Texinfo olarak mevcuttur.
    Şayet info ve ptx yazılımları düzgün bir şekilde sisteminizde mevcutsa,
    aşağıdaki komut ile bu kılavuzu görüntüleyebilirsiniz.

       info coreutils ptx

ÇEVİREN

    Nilgün Belma Bugüner <nilgun (at) belgeler·gen·tr>, Kasım 2006