Provided by: manpages-tr_1.0.5.1-2_all bug

İSİM

    readlink - bir sembolik bağın değerini gösterir

KULLANIM

    readlink [seenek] ... dosya

AÇIKLAMA

    Bir sembolik bağın değerini standart çıktıda gösterir.

    -f, --canonicalize
       Verilen yolun bileşenlerinde yer alan her sembolik bağı ardışık
       olarak takip eder; tümünü fakat son bileşen mevcut olmalıdır

    -e, --canonicalize-existing
       Verilen yolun bileşenlerinde yer alan her sembolik bağı ardışık
       olarak takip eder; tüm bileşenler mevcut olmalıdır.

    -m, --canonicalize-missing
       Verilen yolun bileşenlerinde yer alan her sembolik bağı ardışık
       olarak takip eder; bileşenlerin mevcudiyeti gerekmeksizin.

    -n, --no-newline
       Çıktının sonuna satırsonu eklemez.

    -q, --quiet
    -s, --silent
       Pek çok hata iletisini göstermez.

    -v, --verbose
       Hata iletilerini gösterir.

    --help Yardım iletisini görüntüler ve çıkar.

    --version
       Sürüm bilgilerini görüntüler ve çıkar.

    dosya belirtilmediğinde veya - olduğunda standart girdi okunur. `-F /'
    öntanımlıdır.

YAZAN

    Dmitry V. Levin tarafından yazılmıştır.

GERİBİLDİRİM

    Lütfen, böcekleri ve hataları <bug-coreutils (at) gnu.org> adresine
    bildirin.

TELİF HAKKI

    Telif hakkı © 2006 Free Software Foundation, Inc.
    Bu  bir  özgür  yazılımdır;  GNU  Genel  Kamu  Lisansının
    <http://www.gnu.org/licenses/gpl.html>  koşullarına  bağlı  kalarak
    kopyalarını yeniden dağıtabilirsiniz. Yasaların izin verdiği ölçüde
    hiçbir garantisi yoktur; hatta SATILABİLİRLİĞİ veya ŞAHSİ KULLANIMINIZA
    UYGUNLUĞU için bile garanti verilmez.

İLGİLİ BELGELER

    readlink(2)

    readlink komutu ile ilgili kapsamlı bir kılavuz Texinfo  olarak
    mevcuttur. Şayet info ve readlink yazılımları düzgün bir şekilde
    sisteminizde  mevcutsa,  aşağıdaki  komut  ile  bu  kılavuzu
    görüntüleyebilirsiniz.

       info coreutils readlink

ÇEVİREN

    Nilgün Belma Bugüner <nilgun (at) belgeler·gen·tr>, Kasım 2006