Provided by: manpages-tr_1.0.5.1-2_all bug

İSİM

    play - ses aygıtında herhangi bir ses dosyasını çalar
    rec - sesi bir ses dosyası biçiminde kaydeder

KULLANIM

    play [seenekler] girdi_dosyas [etki]
    rec [seenekler] kt_dosyas [etki]

AÇIKLAMA

    Bu kılavuz play ve rec komutlarının kullanımını kısaca açıklamaktadır.

    play ve rec, komut satırından değişik türdeki ses dosyalarını çalmanıza
    ve kaydetmenize yarayan uygulamalardır. Daha genel olan sox(1) paketine
    birer kısayoldur. Normal şartlar altında, play komutu ses dosyasının
    türünü ve diğer parametreleri özdevinimli saptar. Eğer bu özdevinimli
    saptama  gerçekleştirilemezse, seçenekler kullanılarak parametreler
    değiştirilebilir.

SEÇENEKLER

    Aşağıda genel seçeneklerin bir özetini bulabilirsiniz. Bütün seçenekler
    ve ayrıntılar için sox(1) kılavuz sayfasına bakınız.

    -c kanallar, --channels=kanallar
       Dosya içindeki kanal sayısını tanımlar.

    -d aygt, --device=aygt
       Ses dosyasının çalınacağı aygıtı belirtir.

    -f biim, --format=biim
       Ses örneğinin bit biçimini belirtir: s, u, U, A, a veya g
       harflerinden birisi kullanılır.

    -r hz, --rate=hz
       Ses örneğinin örnekleme hızını (örnek/saniye) belirtir.

    -s boyut, --size=boyut
       Her ses örneğinin genişliğini belirtir. b, w, l, f, d veya D
       harflerinden birisi kullanılır.

    -t tr, --type=tr
       Kullanılacak  ses dosyası biçimini belirtir. Dosya türünün
       özdevinimli saptanamadığı durumlarda oldukça faydalıdır.

    -v seviye, --volume=seviye
       Ses seviyesini ayarlar.

    -x, --xinu
       Ses örneğinin bayt sıralamasını tersine çevirir. Sadece 16 ve 32
       bitlik verilerde çalışır.

    -h, --help
       Seçeneklerin bir özetini gösterir.

    --version
       Sürüm bilgilerini gösterir.

    etkilerin tanımlamaları sox(1) kılavuz sayfası içinde bulunabilir.

İLGİLİ BELGELER

    sox(1), soxexam(1).

YAZAN

    Bu kılavuz sayfası Debian GNU/Linux için Guenter Geiger <geiger (at)
    iem.mhsg.ac.at> tarafından yazılmıştır.

    Güncellemeler Anonimdir.

ÇEVİREN

    Yalçın Kolukısa <yalcin (at) belgeler.org>, Mart 2004

                 30 Ekim 2000             play(1)