Provided by: manpages-tr_1.0.5.1-2_all bug

İSİM

    rm - dosya ve dizinleri siler

KULLANIM

    rm [seçenek]... dosya...

AÇIKLAMA

    Bu kılavuz sayfası rm komutunun GNU sürümünü belgelemektedir. rm belirtilen dosyayı siler.
    Öntanımlı olarak, dizinleri silmez.

    Eğer -I veya --interactive=once seçeneği verilmiş ve üçten fazla dosya varsa veya -r,  -R
    veya  --recursive  verilmişse,  rm  kullanıcıya  işlemin tamamı için devam edilip
    edilmeyeceğini sorar. Eğer yanıt, olumlu değilse işlemi yapmaz ve çıkar.

    Aksi takdirde, eğer bir dosya yazılamaz durumdaysa, standart girdi bir uçbirim olup -f
    veya --force seçeneği verilmemişse ya da -i veya --interactive=always seçeneği verilmişse
    rm kullanıcıya "dosya silinsin mi?" diye sorar. Yanıt olumlu değilse dosya atlanır.

SEÇENEKLER

    dosyaları siler (bağları kaldırır).

    -f, --force
       Silerken sormaz, varolmayan bir dosya için bilgi vermez.

    -i   Silmeden önce sorar.

    -I   Ardışık silerken veya üçten fazla dosyayı silerken silmeden önce sorar. Çoğu
       yanlışlığı önlemek bakımından hala koruyucu olmakla beraber -i seçeneğinden daha
       teklifsizdir.

    --interactive[=nezaman]
       nezaman istemde bulunması gerektiği belirtilir: never [asla], once  (-I) [bir
       kere],  always  (-i) [daima]. Bir değer belirtilmezse always belirtildiği
       varsayılır.

    --one-file-system
       Bir dizin içindeki dizinleri ve dosyaları ardışık silerken, başka bir dosya
       sistemine ait bir dizini silmez.

    --no-preserve-root
       `/' özel olarak ele alınmaz

    --preserve-root
       `/' silinmez (öntanımlı)

    -r, -R, --recursive
       Dizinlerin ve alt dizinlerin içeriklerini ardarda siler.

    -v, --verbose
       Yapılan işlem hakkında daha ayrıntılı bilgi verir.

    --help Bu yardım iletisini gösterir ve çıkar.

    --version
       Sürüm bilgilerini gösterir ve çıkar.

    Öntanımlı olarak rm dizinleri silmez. Listedeki dizinleri de içindekilerle birlikte silmek
    için --recursive (-r veya -R) seçeneğini kullanın.

    '-' ile başlayan bir dosyayı silebilmek için aşağıdaki yöntemlerden birisini kullanın
    (örnek dosya: '-foo'):

       rm -- -foo

       rm ./-foo

    rm komutu ile bir dosyayı sildikten sonra, bu dosyanın içeriğini geri getirmenin mümkün
    olduğunu unutmayın. Şayet dosya içeriğinin geri getirilmesini önlemek istiyorsanız, shred
    kullanmayı ciddi ciddi düşünmelisiniz.

YAZAN

    Paul Rubin, David MacKenzie, Richard Stallman, and Jim Meyering tarafından yazılmıştır.

GERİBİLDİRİM

    Lütfen, böcekleri ve hataları <bug-coreutils (at) gnu.org> adresine bildirin.

TELİF HAKKI

    Telif hakkı © 2006 Free Software Foundation, Inc.
    Bu bir özgür yazılımdır; GNU Genel Kamu Lisansının <http://www.gnu.org/licenses/gpl.html>
    koşullarına bağlı kalarak kopyalarını yeniden dağıtabilirsiniz. Yasaların izin verdiği
    ölçüde hiçbir garantisi yoktur; hatta SATILABİLİRLİĞİ veya ŞAHSİ KULLANIMINIZA UYGUNLUĞU
    için bile garanti verilmez.

İLGİLİ BELGELER

    chattr(1), shred(1), unlink(1), unlink(2).

    rm komutu ile ilgili kapsamlı bir kılavuz Texinfo olarak mevcuttur. Şayet info ve rm
    yazılımları düzgün bir şekilde sisteminizde kuruluysa, aşağıdaki komut ile bu kılavuzu
    görüntüleyebilirsiniz.

       info coreutils rm

ÇEVİREN

    Yalçın Kolukısa <yalcink01 (at) yahoo .com>, Ekim 2003

    Kasım 2006'da güncellendi.