Provided by: manpages-tr_1.0.5.1-2_all bug

İSİM

    rm - dosya ve dizinleri siler

KULLANIM

    rm [seenek]... dosya...

AÇIKLAMA

    Bu kılavuz sayfası rm komutunun GNU sürümünü belgelemektedir. rm
    belirtilen dosyayı siler. Öntanımlı olarak, dizinleri silmez.

    Eğer -I veya --interactive=once seçeneği verilmiş ve üçten fazla dosya
    varsa veya -r, -R veya --recursive verilmişse, rm kullanıcıya işlemin
    tamamı için devam edilip edilmeyeceğini sorar. Eğer yanıt, olumlu
    değilse işlemi yapmaz ve çıkar.

    Aksi takdirde, eğer bir dosya yazılamaz durumdaysa, standart girdi bir
    uçbirim olup -f veya --force seçeneği verilmemişse ya da -i veya
    --interactive=always seçeneği verilmişse rm kullanıcıya "dosya silinsin
    mi?" diye sorar. Yanıt olumlu değilse dosya atlanır.

SEÇENEKLER

    dosyaları siler (bağları kaldırır).

    -f, --force
       Silerken sormaz, varolmayan bir dosya için bilgi vermez.

    -i   Silmeden önce sorar.

    -I   Ardışık silerken veya üçten fazla dosyayı silerken silmeden önce
       sorar. Çoğu yanlışlığı önlemek bakımından hala koruyucu olmakla
       beraber -i seçeneğinden daha teklifsizdir.

    --interactive[=nezaman]
       nezaman istemde bulunması gerektiği belirtilir: never [asla],
       once  (-I) [bir kere],  always  (-i) [daima]. Bir değer
       belirtilmezse always belirtildiği varsayılır.

    --one-file-system
       Bir dizin içindeki dizinleri ve dosyaları ardışık silerken,
       başka bir dosya sistemine ait bir dizini silmez.

    --no-preserve-root
       `/' özel olarak ele alınmaz

    --preserve-root
       `/' silinmez (öntanımlı)

    -r, -R, --recursive
       Dizinlerin ve alt dizinlerin içeriklerini ardarda siler.

    -v, --verbose
       Yapılan işlem hakkında daha ayrıntılı bilgi verir.

    --help Bu yardım iletisini gösterir ve çıkar.

    --version
       Sürüm bilgilerini gösterir ve çıkar.

    Öntanımlı  olarak  rm  dizinleri  silmez. Listedeki dizinleri de
    içindekilerle birlikte silmek için --recursive (-r veya -R) seçeneğini
    kullanın.

    '-' ile başlayan bir dosyayı silebilmek için aşağıdaki yöntemlerden
    birisini kullanın (örnek dosya: '-foo'):

       rm -- -foo

       rm ./-foo

    rm komutu ile bir dosyayı sildikten sonra, bu dosyanın içeriğini geri
    getirmenin mümkün olduğunu unutmayın. Şayet dosya içeriğinin geri
    getirilmesini önlemek istiyorsanız, shred kullanmayı ciddi  ciddi
    düşünmelisiniz.

YAZAN

    Paul Rubin, David MacKenzie, Richard Stallman, and Jim Meyering
    tarafından yazılmıştır.

GERİBİLDİRİM

    Lütfen, böcekleri ve hataları <bug-coreutils (at) gnu.org> adresine
    bildirin.

TELİF HAKKI

    Telif hakkı © 2006 Free Software Foundation, Inc.
    Bu  bir  özgür  yazılımdır;  GNU  Genel  Kamu  Lisansının
    <http://www.gnu.org/licenses/gpl.html>  koşullarına  bağlı  kalarak
    kopyalarını yeniden dağıtabilirsiniz. Yasaların izin verdiği ölçüde
    hiçbir garantisi yoktur; hatta SATILABİLİRLİĞİ veya ŞAHSİ KULLANIMINIZA
    UYGUNLUĞU için bile garanti verilmez.

İLGİLİ BELGELER

    chattr(1), shred(1), unlink(1), unlink(2).

    rm komutu ile ilgili kapsamlı bir kılavuz Texinfo olarak mevcuttur.
    Şayet info ve rm yazılımları düzgün bir şekilde sisteminizde kuruluysa,
    aşağıdaki komut ile bu kılavuzu görüntüleyebilirsiniz.

       info coreutils rm

ÇEVİREN

    Yalçın Kolukısa <yalcink01 (at) yahoo .com>, Ekim 2003

    Kasım 2006'da güncellendi.