Provided by: manpages-tr_1.0.5.1-2_all bug

İSİM

    sdiff - iki dosya arasındaki farklılıkları bulur ve etkileşimli olarak
    katıştırır

KULLANIM

    sdiff -o kt_dosyas [seenekler] 1.dosya 2.dosya

AÇIKLAMA

    sdiff, komutu iki dosyayı birleştirir ve sonuçları, etkileşimli olarak
    kt_dosyasna yazar.

    Şayet 1.dosya bir dizin ve 2.dosya değilse, sdiff komutu, 1.dosya ile
    verilen dizin içindeki 2.dosya ile aynı isimli dosyayı karşılaştırır;
    bu durum tersi için de geçerlidir. Her iki girdi de dizin olmamalıdır.

    sdiff seçenekleri - ile başlar. Bu nedenle 1.dosya ve 2.dosya isimleri
    - ile başlayamaz. Bunun yanında, -- şeklinde kullanım ile bu sorunu
    aşabilirsiniz. -- işaretinden sonra gelen argümanlar - ile başlasa bile
    dosya ismi olarak değerlendirilir. Girdi dosyası olarak - verilemez.

    sdiff, -o (veya --output) seçeneği belirtilmeden kullanılırsa, yan yana
    biçimli çıktılama yapar.  Bu kullanım oldukça eskidir; bunun yerine
    diff --side-by-side kullanın.

  Seçenekler
    Aşağıda, GNU sdiff'in kabul ettiği bütün komutların bir özetini
    bulacaksınız. Pek çok seçenek iki eşdeğer isme sahiptir. Birincisi -
    ile başlayan tek bir harften oluşur, diğeri ise -- ile başlayan uzun
    bir isimden meydana gelmektedir. Çok sayıda tek harfli seçenek (bir
    argüman almadıkça), -ac gibi yanyana yazılabilir: -ac, -a ve -c
    anlamına  gelir. Uzun isimli seçenekler de başlangıçtan itibaren
    kendilerinden başka bir seçenekle karışmayacak şekilde kısaltılarak
    kullanılabilirler. Köşeli parantezler içindeki argümanlar, gerekli
    değilse verilmeyebileceği anlamına gelir.

    -a
    --text Metin dosyası olmasalar bile, bütün dosyaları metin dosyaları
       olarak kabul eder ve onları satır satır karşılaştırır.

    -b
    --ignore-space-change
       Karşılaştırmada ara boşluklarındaki farklar dikkate alınmaz.

    -B, --ignore-blank-lines
       Karşılaştımada boş satırlardaki farklar dikkate alınmaz.

    -d
    --minimal
       En küçük değişikliği bile bulmak için algoritma değiştirilir. Bu
       seçenek sdiff'in yavaş çalışmasına (bazan oldukça yavaş) sebep
       olur.

    -H
    --speed-large-files
       Pek  çok  küçük  değişikliğe  sahip  büyük  dosyaların
       karşılaştırılmasında  işlemini  hızlandırmak  için  buluşsal
       yöntemler (heuristics) kullanılır.

    -i
    --ignore-case
       Büyük ve küçük harf kullanımından kaynaklanan farklar gözönüne
       alınmaz, aynı kabul edilir.

    -I dzifd
    --ignore-matching-lines=dzifd
       dzifd ile eşleşen satırlar diğer dosyada olsa da olmasada yok
       sayılır.

    -l
    --left-column
       Yanyana çıktılama biçiminde iki ortak satırdan sadece soldakini
       basar.

    --line-format=biim
       if-then-else biçimli tüm girdi satırlarını çıktılarken biçim
       kullanılır.

    -o dosya
    --output=dosya
       Katıştırılan çıktıyı dosyaya yerleştirir. Bu seçenek katıştırma
       işlemi için gereklidir.

    -s
    --suppress-common-lines
       Yan yana çıktı biçiminde ortak satırlar çıktılanmaz.

    -t
    --expand-tabs
       Girdi dosyalarındaki sekmelerin eşitliğini  sağlamak  için;
       çıktılarken sekmeleri boşluklara çevirir.

    -v
    --version
       sdiff'in sürüm numarasını basar.

    -wkrk_says
    --width=krk_says
       Yanyana çıktı biçiminde krk_says ile belirtilen genişlikte
       sütunlar kullanılır. Tarihsel sebeplerle bu seçenek diff için
       -W, sdiff için -w'dir.

    -w
    --ignore-all-space
       Satırları karşılaştırırken boşlukları atlar. Tarihsel sebeplerle
       bu seçenek diff için -w, sdiff için -W'dir.

İLGİLİ BELGELER

    cmp(1), comm(1), diff(1), diff3(1).

ÇIKIŞ DURUMU

    Çıkış durumu olarak 0'ın anlamı, hiçbir farklılık bulunamadığıdır. Bazı
    farklılıkların olduğu durumlarda 1 ile çıkar. Şayet 2 ile çıkarsa, bir
    sorun var demektir.

ÇEVİREN

    Yalçın Kolukısa <yalcink01 (at) yahoo.com>, Aralık 2003