Provided by: manpages-tr_1.0.5.1-2_all bug

İSİM

    seq - bir sayı dizisi basar

KULLANIM

    seq [seenek]... son
    seq [seenek]... ilk son
    seq [seenek]... ilk art son

AÇIKLAMA

    ilkten başlayıp sona kadar artar atlayarak bir sayı dizisi basar.

    -f, --format=biim
       printf tarzı gerçel sayı biimi kullanılır (öntanımlı: %g).

    -s, --separator=dizge
       Sayıları ayırmak için dizgei kullanılır (öntanımlı: \n).

    -w, --equal-width
       Sayıların soluna sıfır ekleyerek genişliği eşitler.

    --help Bu yardım iletisini gösterir ve çıkar.

    --version
       Sürüm bilgilerini gösterir ve çıkar.

    Eğer ilk ve art belirtilmezse, 1 oldukları varsayılır. son ilkten
    küçük bile olsa verilmeyen artın 1 olduğu varsayılır. ilk, art ve
    son gerçel sayı değerler olarak yorumlanır. Genellikle son ilkten büyük
    olduğunda art pozitif, küçük olduğunda ise negatif olur. biim
    `double' türünde tek argüman basmaya elverişli olmalıdır. ilk, art ve
    son azami duyarlılığı duy olan ondalık sayılarsa biimin %.duyf olduğu
    aksi takdirde %g olduğu varsayılır.

YAZAN

    Ulrich Drepper tarafından yazılmıştır.

GERİBİLDİRİM

    Lütfen, böcekleri ve hataları <bug-coreutils (at) gnu.org> adresine
    bildirin.

TELİF HAKKI

    Telif hakkı © 2006 Free Software Foundation, Inc.
    Bu  bir  özgür  yazılımdır;  GNU  Genel  Kamu  Lisansının
    <http://www.gnu.org/licenses/gpl.html>  koşullarına  bağlı  kalarak
    kopyalarını yeniden dağıtabilirsiniz. Yasaların izin verdiği ölçüde
    hiçbir garantisi yoktur; hatta SATILABİLİRLİĞİ veya ŞAHSİ KULLANIMINIZA
    UYGUNLUĞU için bile garanti verilmez.

İLGİLİ BELGELER

    seq komutu ile ilgili kapsamlı bir kılavuz Texinfo olarak mevcuttur.
    Şayet  info  ve seq yazılımları düzgün bir şekilde sisteminizde
    kuruluysa, aşağıdaki komut ile bu kılavuzu görüntüleyebilirsiniz.

       info coreutils seq

ÇEVİREN

    Nilgün Belma Bugüner <nilgun (at) belgeler·gen·tr>, Kasım 2006