Provided by: manpages-tr_1.0.5.1-2_all bug

İSİM

    sha384sum - SHA384 ileti özetini hesaplar ve sınar

KULLANIM

    sha384sum [seenek] [dosya] ...

AÇIKLAMA

    SHA384 (384 bitlik) sağlama toplamını çıktı olarak verir veya sınar.
    dosya verilmezse ya da '-' olarak tanımlanırsa, standart girdiyi okur.

    -b, --binary
       Dosyaları ikilik kipte okur.

    -c, --check
       SHA384 toplamlarını dosyadan okur ve bunları sınar.

    -t, --text
       Dosyaları metin kipinde okur (öntanımlıdır).

    Aşağıdaki  iki  seçenek  sadece  sağlama  toplamlarını  sınarken
    yararlıdırlar:

    --status
       Herhangi bir çıktı vermez, durum kodu başarılı olarak görünür.

    -w, --warn
       Olması gerektiği gibi biçimlenmemiş sağlama toplamı satırlarıyla
       ilgili uyarı verir.

    --help Bu yardımı gösterir ve çıkar.

    --version
       Sürüm bilgisini gösterir ve çıkar.

    Toplamlar FIPS-180-2'de açıklandığı gibi hesaplanır. Sınama esnasında,
    girdi dosyası bu komutun daha önceki çıktısı olmalıdır. Öntanımlı kipte
    bir sağlama toplamlı satır, türü gösteren karakter (ikilik için *,
    metin için ' ') ve her dosyanın adı çıktı olarak verilir.

YAZAN

    Ulrich Drepper, Scott Miller ve David Madore tarafından yazılmıştır.

GERİBİLDİRİM

    Lütfen, böcekleri ve hataları <bug-coreutils (at) gnu.org> adresine
    bildirin.

TELİF HAKKI

    Telif hakkı © 2006 Free Software Foundation, Inc.
    Bu  bir  özgür  yazılımdır;  GNU  Genel  Kamu  Lisansının
    <http://www.gnu.org/licenses/gpl.html>  koşullarına  bağlı  kalarak
    kopyalarını yeniden dağıtabilirsiniz. Yasaların izin verdiği ölçüde
    hiçbir garantisi yoktur; hatta SATILABİLİRLİĞİ veya ŞAHSİ KULLANIMINIZA
    UYGUNLUĞU için bile garanti verilmez.

İLGİLİ BELGELER

    sha384sum komutu ile ilgili kapsamlı bir kılavuz Texinfo olarak
    mevcuttur. Şayet info ve sha384sum yazılımları düzgün bir şekilde
    sisteminizde  mevcutsa,  aşağıdaki  komut  ile  bu  kılavuzu
    görüntüleyebilirsiniz.

       info coreutils sha384sum

ÇEVİREN

    Nilgün Belma Bugüner <nilgun (at) belgeler·gen·tr>, Kasım 2006