Provided by: manpages-tr_1.0.5.1-2_all bug

İSİM

    sha384sum - SHA384 ileti özetini hesaplar ve sınar

KULLANIM

    sha384sum [seçenek] [dosya] ...

AÇIKLAMA

    SHA384 (384 bitlik) sağlama toplamını çıktı olarak verir veya sınar. dosya verilmezse ya
    da '-' olarak tanımlanırsa, standart girdiyi okur.

    -b, --binary
       Dosyaları ikilik kipte okur.

    -c, --check
       SHA384 toplamlarını dosyadan okur ve bunları sınar.

    -t, --text
       Dosyaları metin kipinde okur (öntanımlıdır).

    Aşağıdaki iki seçenek sadece sağlama toplamlarını sınarken yararlıdırlar:

    --status
       Herhangi bir çıktı vermez, durum kodu başarılı olarak görünür.

    -w, --warn
       Olması gerektiği gibi biçimlenmemiş sağlama toplamı satırlarıyla ilgili uyarı
       verir.

    --help Bu yardımı gösterir ve çıkar.

    --version
       Sürüm bilgisini gösterir ve çıkar.

    Toplamlar FIPS-180-2'de açıklandığı gibi hesaplanır. Sınama esnasında, girdi dosyası bu
    komutun daha önceki çıktısı olmalıdır. Öntanımlı kipte bir sağlama toplamlı satır, türü
    gösteren karakter (ikilik için *,  metin için ' ') ve her dosyanın adı çıktı olarak
    verilir.

YAZAN

    Ulrich Drepper, Scott Miller ve David Madore tarafından yazılmıştır.

GERİBİLDİRİM

    Lütfen, böcekleri ve hataları <bug-coreutils (at) gnu.org> adresine bildirin.

TELİF HAKKI

    Telif hakkı © 2006 Free Software Foundation, Inc.
    Bu bir özgür yazılımdır; GNU Genel Kamu Lisansının <http://www.gnu.org/licenses/gpl.html>
    koşullarına bağlı kalarak kopyalarını yeniden dağıtabilirsiniz. Yasaların izin verdiği
    ölçüde hiçbir garantisi yoktur; hatta SATILABİLİRLİĞİ veya ŞAHSİ KULLANIMINIZA UYGUNLUĞU
    için bile garanti verilmez.

İLGİLİ BELGELER

    sha384sum komutu ile ilgili kapsamlı bir kılavuz Texinfo olarak mevcuttur. Şayet info ve
    sha384sum yazılımları düzgün bir şekilde sisteminizde mevcutsa, aşağıdaki komut ile bu
    kılavuzu görüntüleyebilirsiniz.

       info coreutils sha384sum

ÇEVİREN

    Nilgün Belma Bugüner <nilgun (at) belgeler·gen·tr>, Kasım 2006