Provided by: manpages-tr_1.0.5.1-2_all bug

İSİM

    shred - içeriğini gizlemek bazan da silmek için dosyanın üzerine yazar

KULLANIM

    shred [seenekler] dosya [...]

AÇIKLAMA

    Belirtilen dosya(ların) üzerine bir kaç defa yazarak pahalı donanım
    çözümleri ile bile dosya içeriğinin kurtarılabilmesini zorlaştırır.

    Uzun seçenekler için zorunlu olan argümanlar kısa seçenekler için de
    zorunludur.

    -f, --force
       Eğer gerekli olursa yazma izni vermek için izinleri değiştirir.

    -n, --iterations=say
       Öntanımlı 25 defa üzerine yazma yerine say defa üzerine yazar.

    --random-source=dosya
       Rasgele baytları dosyadan okur (öntanımlı: /dev/urandom).

    -s, --size=say
       say baytı bu işlemden geçirir (k, M, G gibi sonekler kabul
       edilir).

    -u, --remove
       Üzerine yazdıktan sonra dosyayı sıfırlar ve siler.

    -v, --verbose
       İlerlemeyi gösterir.

    -x, --exact
       Dosya boyutunu sonraki tam bloğa yuvarlamaz. Bu işlem, normal
       olmayan dosyalar için öntanımlıdır.

    -z, --zero
       İşlemi gizlemek için en son olarak üzerine sıfırlarla yazar

    --help Bu yardım iletisini gösterir ve çıkar.

    --version
       Sürüm bilgilerini gösterir ve çıkar.

    Eğer dosya - ise işlem standart çıktıya uygulanır.

    Eğer --remove (-u) belirtilmişse dosya(ları) siler. Öntanımlı değer
    dosyaları silmez çünkü bu komut genelde /dev/hda gibi aygıt dosyaları
    üzerinde çalıştırılır ve o dosyalar genelde silinmemelidir. Normal
    dosyalar üzerinde çalıştırıldığı zaman genelde --remove  seçeneği
    kullanılır.

    Dikkat:
       shred komutu dosya sisteminin veriyi yerinde üzerine yazdığı
       varsayımına dayanır. Bu genelde yapılan işlemdir, fakat pek çok
       modern dosya sistemi bu varsayıma uymaz. Aşağıda shred komutunun
       işe yaramadığı dosya sistemleri örneklenmiştir:

       · AIX ve Solaris ile gelen (ve JFS, ReiserFS, XFS vs.) gibi
         kayıt düzenli veya jurnalli dosya sistemleri

       · RAID gibi çoklu veri yazan ve bazı yazma işlemleri başarısız
         olsa bile devam edebilen dosya sistemleri

       · Network Appliance'ın NFS sunucusu gibi dosya sisteminin bir
         görüntüsünü kaydeden dosya sistemleri

       · geçici yerlerde arabellek oluşturan dosya sistemleri (NFS
         sürüm 3 istemcileri gibi)

       · sıkıştırılmış dosya sistemleri

       ext3 dosya sistemlerinde de, sadece  data=journal  kipinde
       yukarıdaki   feragatname   uygulanır  (shred'in  sınırlı
       etkililiğinden  dolayı).  data=ordered  (öntanımlı)   ve
       data=writeback kiplerinde shred beklendiği gibi çalışır. mount
       kılavuz sayfasında (man mount) açıklandığı gibi /etc/fstab
       dosyasında ilgili dosya sisteminin seçeneklerine data=birey
       seçeneği eklenerek ext3 günlükleme kipini değiştirmek mümkündür.

    Buna ek olarak, dosyasistem yedekleri ve uzak yansılar dosyanın
    silinemeyen kopyalarını taşıyabilir ve bu shred işleminden geçirilmiş
    bir dosyanın tekrar oluşturulabilmesini sağlayabilir.

YAZAN

    Colin Plumb tarafından yazılmıştır.

GERİBİLDİRİM

    Lütfen, böcekleri ve hataları <bug-coreutils (at) gnu.org> adresine
    bildirin.

TELİF HAKKI

    Telif hakkı © 2006 Free Software Foundation, Inc.
    Bu  bir  özgür  yazılımdır;  GNU  Genel  Kamu  Lisansının
    <http://www.gnu.org/licenses/gpl.html>  koşullarına  bağlı  kalarak
    kopyalarını yeniden dağıtabilirsiniz. Yasaların izin verdiği ölçüde
    hiçbir garantisi yoktur; hatta SATILABİLİRLİĞİ veya ŞAHSİ KULLANIMINIZA
    UYGUNLUĞU için bile garanti verilmez.

İLGİLİ BELGELER

    shred komutu ile ilgili kapsamlı bir kılavuz Texinfo olarak mevcuttur.
    Şayet info ve shred yazılımları düzgün bir şekilde sisteminizde
    kuruluysa, aşağıdaki komut ile bu kılavuzu görüntüleyebilirsiniz.

       info coreutils shred

ÇEVİREN

    Nilgün Belma Bugüner <nilgun (at) belgeler·gen·tr>, Kasım 2006