Provided by: manpages-tr_1.0.5.1-2_all bug

İSİM

    shuf - satırları rasgele karar

KULLANIM

    shuf [seenek]... dosya
    shuf -e [seenek]... [argman]...
    shuf -i ilk-son [seenek]...

AÇIKLAMA

    Girdi satırlarını rasgele kararak standart çıktıya yazar.

    Uzun seçenekler için zorunlu olan argümanlar kısa seçenekler için de
    zorunludur.

    -e, --echo
       Her argman bir girdi satırı olarak ele alınır.

    -i, --input-range=ilk-son
       ilkten sona kadar her numara bir girdi satırı olarak ele alınır

    -n, --head-lines=say
       En fazla say satır çıktılanır.

    -o, --output=dosya
       Sonuç standart çıktı yerine dosyaya yazılır.

    --random-source=dosya
       Rasgele baytları dosyadan okur (öntanımlı: /dev/urandom).

    -z, --zero-terminated
       Satırların sonuna satırsonu değil boş karakter (`\0') ekler.

    --help Bu yardım iletisini gösterir ve çıkar.

    --version
       Sürüm bilgilerini gösterir ve çıkar.

    Eğer dosya verilmezse veya - ise standart girdi okunur.

YAZAN

    Paul Eggert tarafından yazılmıştır.

GERİBİLDİRİM

    Lütfen, böcekleri ve hataları <bug-coreutils (at) gnu.org> adresine
    bildirin.

TELİF HAKKI

    Telif hakkı © 2006 Free Software Foundation, Inc.
    Bu  bir  özgür  yazılımdır;  GNU  Genel  Kamu  Lisansının
    <http://www.gnu.org/licenses/gpl.html>  koşullarına  bağlı  kalarak
    kopyalarını yeniden dağıtabilirsiniz. Yasaların izin verdiği ölçüde
    hiçbir garantisi yoktur; hatta SATILABİLİRLİĞİ veya ŞAHSİ KULLANIMINIZA
    UYGUNLUĞU için bile garanti verilmez.

İLGİLİ BELGELER

    shuf komutu ile ilgili kapsamlı bir kılavuz Texinfo olarak mevcuttur.
    Şayet info ve shuf yazılımları düzgün bir şekilde  sisteminizde
    kuruluysa, aşağıdaki komut ile bu kılavuzu görüntüleyebilirsiniz.

       info coreutils shuf

ÇEVİREN

    Nilgün Belma Bugüner <nilgun (at) belgeler·gen·tr>, Kasım 2006