Provided by: manpages-tr_1.0.5.1-2_all bug

İSİM

    sleep - belli bir süre geciktirir

KULLANIM

    sleep say [sonek] ...
    sleep seenek

AÇIKLAMA

    say saniye kadar bekletir. sonek saniye için `s' (öntanımlı), dakika
    için `m', saat için `h' ve gün için `d' olabilir. Birçok benzerinde
    say için bir tamsayı değer gerekirken, burada say bir gerçel sayı
    olabilir. İki veya daha fazla argüman verilirse bunların toplamı kadar
    süre bekletir.

    --help Yardım iletisini görüntüler ve çıkar.

    --version
       Sürüm bilgilerini görüntüler ve çıkar.

YAZAN

    Jim Meyering ve Paul Eggert tarafından yazılmıştır.

GERİBİLDİRİM

    Lütfen, böcekleri ve hataları <bug-coreutils (at) gnu.org> adresine
    bildirin.

TELİF HAKKI

    Telif hakkı © 2006 Free Software Foundation, Inc.
    Bu  bir  özgür  yazılımdır;  GNU  Genel  Kamu  Lisansının
    <http://www.gnu.org/licenses/gpl.html>  koşullarına  bağlı  kalarak
    kopyalarını yeniden dağıtabilirsiniz. Yasaların izin verdiği ölçüde
    hiçbir garantisi yoktur; hatta SATILABİLİRLİĞİ veya ŞAHSİ KULLANIMINIZA
    UYGUNLUĞU için bile garanti verilmez.

İLGİLİ BELGELER

    sleep(3)

    sleep komutu ile ilgili kapsamlı bir kılavuz Texinfo olarak mevcuttur.
    Şayet info ve sleep yazılımları düzgün bir şekilde sisteminizde
    mevcutsa, aşağıdaki komut ile bu kılavuzu görüntüleyebilirsiniz.

       info coreutils sleep

ÇEVİREN

    Nilgün Belma Bugüner <nilgun (at) belgeler·gen·tr>, Kasım 2006