Provided by: manpages-tr_1.0.5.1-2_all bug

İSİM

    split - bir dosyayı parçalara ayırır

KULLANIM

    split seenek [girdi [nek]]

AÇIKLAMA

    girdiyi eşit büyüklükte (öntanımlı: 1000 satır) parçalara bölüp nekaa,
    nekab, ... isimli dosyalara koyar. nek belirtilmediğinde  parça
    isimleri `x' ile başlar. girdi belirtilmediğinde veya - olduğunda
    standart girdiyi kullanır.

    Uzun seçenekler için zorunlu olan argümanlar kısa seçenekler için de
    zorunludur.

    -a, --suffix-length=say
       say uzunlukta sonek kullanır (öntanımlı: 2)

    -b, --bytes=say
       Her çıktı dosyasına say bayt koyar.

    -C, --line-bytes=say
       Her çıktı dosyasına en fazla say baytlık satırlar koyar.

    -d, --numeric-suffixes
       Alfabetik sonekler yerine sayısay sonekler kullanır.

    -l, --lines=say
       Her çıktı dosyasına en fazla say satır koyar.

    --verbose
       Her çıktı dosyasından önce standart hataya bir tanı iletisi
       basar.

    --help Yardım iletisini görüntüler ve çıkar.

    --version
       Sürüm bilgilerini görüntüler ve çıkar.

    say, bir katsayı soneki içerebilir: 512 için b, 1K için k, 1 Meg için
    m.

YAZAN

    Torbjorn Granlund ve Richard M. Stallman tarafından yazılmıştır.

GERİBİLDİRİM

    Lütfen, böcekleri ve hataları <bug-coreutils (at) gnu.org> adresine
    bildirin.

TELİF HAKKI

    Telif hakkı © 2006 Free Software Foundation, Inc.
    Bu  bir  özgür  yazılımdır;  GNU  Genel  Kamu  Lisansının
    <http://www.gnu.org/licenses/gpl.html>  koşullarına  bağlı  kalarak
    kopyalarını yeniden dağıtabilirsiniz. Yasaların izin verdiği ölçüde
    hiçbir garantisi yoktur; hatta SATILABİLİRLİĞİ veya ŞAHSİ KULLANIMINIZA
    UYGUNLUĞU için bile garanti verilmez.

İLGİLİ BELGELER

    split komutu ile ilgili kapsamlı bir kılavuz Texinfo olarak mevcuttur.
    Şayet info ve split yazılımları düzgün bir şekilde sisteminizde
    mevcutsa, aşağıdaki komut ile bu kılavuzu görüntüleyebilirsiniz.

       info coreutils split

ÇEVİREN

    Nilgün Belma Bugüner <nilgun (at) belgeler·gen·tr>, Kasım 2006