Provided by: manpages-tr_1.0.5.1-2_all bug

İSİM

    split - bir dosyayı parçalara ayırır

KULLANIM

    split seçenek [girdi [önek]]

AÇIKLAMA

    girdiyi eşit büyüklükte (öntanımlı: 1000 satır) parçalara bölüp önekaa, önekab, ... isimli
    dosyalara koyar. önek belirtilmediğinde  parça isimleri  `x'  ile  başlar.  girdi
    belirtilmediğinde veya - olduğunda standart girdiyi kullanır.

    Uzun seçenekler için zorunlu olan argümanlar kısa seçenekler için de zorunludur.

    -a, --suffix-length=sayı
       sayı uzunlukta sonek kullanır (öntanımlı: 2)

    -b, --bytes=sayı
       Her çıktı dosyasına sayı bayt koyar.

    -C, --line-bytes=sayı
       Her çıktı dosyasına en fazla sayı baytlık satırlar koyar.

    -d, --numeric-suffixes
       Alfabetik sonekler yerine sayısay sonekler kullanır.

    -l, --lines=sayı
       Her çıktı dosyasına en fazla sayı satır koyar.

    --verbose
       Her çıktı dosyasından önce standart hataya bir tanı iletisi basar.

    --help Yardım iletisini görüntüler ve çıkar.

    --version
       Sürüm bilgilerini görüntüler ve çıkar.

    sayı, bir katsayı soneki içerebilir: 512 için b, 1K için k, 1 Meg için m.

YAZAN

    Torbjorn Granlund ve Richard M. Stallman tarafından yazılmıştır.

GERİBİLDİRİM

    Lütfen, böcekleri ve hataları <bug-coreutils (at) gnu.org> adresine bildirin.

TELİF HAKKI

    Telif hakkı © 2006 Free Software Foundation, Inc.
    Bu bir özgür yazılımdır; GNU Genel Kamu Lisansının <http://www.gnu.org/licenses/gpl.html>
    koşullarına bağlı kalarak kopyalarını yeniden dağıtabilirsiniz. Yasaların izin verdiği
    ölçüde hiçbir garantisi yoktur; hatta SATILABİLİRLİĞİ veya ŞAHSİ KULLANIMINIZA UYGUNLUĞU
    için bile garanti verilmez.

İLGİLİ BELGELER

    split komutu ile ilgili kapsamlı bir kılavuz Texinfo olarak mevcuttur. Şayet info ve split
    yazılımları düzgün bir şekilde sisteminizde mevcutsa, aşağıdaki komut ile bu kılavuzu
    görüntüleyebilirsiniz.

       info coreutils split

ÇEVİREN

    Nilgün Belma Bugüner <nilgun (at) belgeler·gen·tr>, Kasım 2006