Provided by: manpages-tr_1.0.5.1-2_all bug

İSİM

    ssh - OpenSSH SSH istemcisi (uzaktan oturum açma aracı)

KULLANIM

    ssh [ -l kullanc ] konakismi | kullanc@konakismi [ komut ]

    ssh [ -afgknqstvxACNTX1246 ] [ -b balant_adresi ]
      [ -c ifre_belirtimi ] [ -e nceleme_krk ] [ -i kimlik_dosyas ]
      [ -l kullanc ] [ -m mac_belirtimi ] [ -o seenek ] [ -p port ]
      [ -F yaplandrma_dosyas ] [ -L yerelport:uzakkonak:uzakkonakportu ]
      [ -R uzakport:yerelkonak:yerelkonakportu ] [ -D port ]
      konakismi | kullanc@konakismi [ komut ]

AÇIKLAMA

    ssh  (SSH istemci) uzaktaki bir makinada komut çalıştırmak için
    uzaktaki makinada bir  kullanıcı  oturumu  açmayı  sağlayan  bir
    uygulamadır. rlogin ve rsh'ın yerini alması amaçlanmıştır. ssh güvenli
    olmayan bir ağ üzerindeki  güvenilir olmayan iki sistemin şifreli
    dolayısı ile güvenli iletişim kurmalarını sağlar. X11 bağlantıları ve
    çeşitli TCP/IP bağlantı  portları  da  güvenli  kanal  üzerinden
    iletilebilirler.

    ssh, konakismi ile belirtilen makinaya bağlanır ve oturum açar. Şayet
    kullanıcı bir komut belirtmiş ise, kullanıcıya oturum kabuğu yerine
    komutun çalıştırıldıktan sonraki çıktısı döndürülür.

    Kullanıcı, uzaktaki sisteme kimliğini kanıtlamak zorundadır ve bunu
    kullanılan protokole bağlı olarak farklı yöntemlerle yapabilir:

  SSH protokolünün 1. sürümü
    İlk olarak eğer kullanıcının oturum açtığı sistemin ismi uzaktaki
    sistemin  /etc/hosts.equiv  veya /etc/ssh/shosts.equiv dosyalarında
    bulunuyorsa ve her iki taraftaki kullanıcı isimleri  aynı  ise,
    kullanıcın uzak sisteme erişmesine hemen izin verilir. İkinci olarak,
    eğer .rhosts veya .shosts dosyaları kullanıcının uzaktaki ev dizininde
    mevcut ise ve istemci makinanın adı ile bu makinadaki kullanıcı adı bu
    dosyalardan birinde var ise, yine kullanıcın erişmesine izin verilir.
    Güvenli olmamaması nedeni ile bu çeşit kimlik denetiminin kullanmasına
    normalde sunucu tarafından izin verilmez.

    İkinci kimlik denetim yöntemi ise rhosts veya hosts.equiv yöntemlerinin
    RSA tabanlı konak kimlik denetimi ile birlikte kullanılmasıdır. Bu şu
    anlama  gelir:   eğer  erişime  $HOME/.rhosts,  $HOME/.shosts,
    /etc/hosts.equiv veya /etc/ssh/shosts.equiv tarafından izin verilmiş ve
    buna ek olarak sunucu da istemci  anahtarını  doğrulayabiliyorsa
    (DOSYALAR     bölümündeki    /etc/ssh/ssh_known_hosts    ve
    $HOME/.ssh/known_hosts dosyalarının açıklamalarına bakınız), ancak o
    zaman oturum açılmasına izin verilir.  Bu kimlik denetimi yöntemi
    sayesinde IP kandırmaca, DNS kandırmaca ve yönlendirme kandırmacanın
    sebep olduğu güvenlik açıkları engellenmiş olur.

    Sistem yöneticilerine bilgi:
       /etc/hosts.equiv, $HOME/.rhosts ve rlogin/rsh protokolleri genel
       olarak güvenli değillerdir ve güvenliğin gerektiği durumlarda
       kullanılmamaları gerekir.

    Üçüncü  kimlik kanıtlama yöntemi olarak, ssh RSA tabanlı kimlik
    denetimini destekler. Bu senaryo açık anahtarlı kriptografiye dayanır:
    Şifrelemenin ve şifre çözmenin farklı anahtarlarla yapıldığı ve şifre
    çözme anahtarını şifreleme anahtarından türetmeniz mümkün olmadığı
    kripto sistemleri vardır.  RSA böyle bir sistemdir. Burada amaç her
    kullanıcının kimlik denetimi için bir çift genel ve özel anahtar
    oluşturmasıdır.  Sunucu genel anahtara sahip iken, özel anahtar sadece
    kullanıcının kendisinde bulunur.  $HOME/.ssh/authorized_keys dosyası
    erişim hakkı olan genel anahtarları listeler. Kullanıcı oturum açmak
    istediği zaman, ssh kimlik denetimi için hangi anahtar  çiftini
    kullanmak istediğini sunucuya bildirir. Sunucu bu anahtarın geçerli
    olup olmadığına bakar, şayet geçerli ise kullanıcıya (aslında kullanıcı
    adına çalışan ssh'a) kullanıcının genel anahtarı ile şifrelenmiş bir
    kimlik sorgusu, rasgele bir sayı gönderir.  Şifreli kimlik sorgusu
    sadece uygun özel anahtar ile çözülebilir. Kullanıcının istemcisi bu
    kimlik sorgusunu kullanıcının özel anahtarı ile çözer, böylece uygun
    özel anahtarın varlığını ispatlar (özel anahtarı sunucuya göstermeden).

    ssh RSA kimlik denetim protokolünü özdevinimli olarak gerçekleştirir.
    Kullanıcı kendi RSA anahtar çiftini ssh-keygen(1) komutunu çalıştırarak
    oluşturur.  Bu  işlem  sayesinde özel anahtar $HOME/.ssh/identity
    dosyasında ve genel anahtar da $HOME/.ssh/identity.pub  doyasında
    saklanır. Daha sonra kullanıcı identity.pub dosyasını uzak makinenin
    kullanıcının ev  dizinideki  $HOME/.ssh/authorized_keys  dosyasına
    kopyalamalıdır.  authorized_keys  dosyası  geleneksel $HOME/.rhosts
    dosyasına karşılık gelir ve her satırı bir anahtar içerir (satırlar çok
    uzun olabilmektedir). Sonuçta kullanıcı parola girmeden oturum açmaya
    hak kazanmaktadır. RSA kimlik denetimi rhosts kimlik denetimine göre
    daha güvenlidir.

    RSA kimlik denetiminin en uygun kullanımı bir kimlik denetimi ajanı ile
    sağlanabilir. Daha fazla bilgi için ssh-agent(1)'a bakınız.

    Şayet bahsedilen kimlik denetimi yöntemleri hata verirler ise, bu sefer
    ssh kullanıcıya parola sorar.  Parola ana makineye denetim için
    gönderilir. Fakat bütün iletişim şifrelendiği  için  parola  ağı
    dinlemekte olan biri tarafından görülemez.

  SSH protokolünün 2. sürümü
    Kullanıcı protokolün 2. sürümünü kullanarak bağlantı kurduğunda benzer
    kimlik denetimi  yöntemleri  kullanılır.  PreferredAuthentications
    (tercih  edilen  kimlik  kanıtlamaları)  için  öntanımlı değerler
    kullanılarak, istemci öncelikle konak tabanlı kimlik denetimi ile
    uzaktaki makineye erişmeye çalışır; bu yöntemin başarısız olması
    durumunda, genel anahtarlı kimlik denetimi yöntemi denenir, bu yöntemin
    de başarısız olması durumunda son olarak klavye etkileşimli ve parolalı
    kimlik denetimi yöntemine başvurulur.

    Genel anahtar yöntemi, bir önceki bölümde anlatılan RSA kimlik denetimi
    ile benzerdir ve RSA veya DSA algoritmalarının kullanılmasına izin
    verir: İstemci oturum tanıtıcısını özel anahtarı ($HOME/.ssh/id_dsa
    veya $HOME/.ssh/id_rsa) ile imzalar ve sonucu sunucuya gönderir.
    Sunucu, bu imza ile eşleşen genel anahtarın $HOME/.ssh/authorized_keys
    dosyasında olup olmadığına bakar. Hem anahtarın listede bulunması hem
    de imzanın doğru olması durumunda istemciye erişim izni verilir. Oturum
    tanıtıcı  sadece  sunucu  ve  istemci  tarafından  bilinen ortak
    Diffie-Hellman değerinden türetilir.

    Şayet genel anahtarlı kimlik denetimi başarısız  olursa  ya  da
    desteklenmiyorsa, kullanıcının kimliğini ispatlamak için kullanıcının
    parolası şifrelenerek sunucuya gönderilebilir.

    ssh bunlara ek olarak konak tabanlı ve kimlik sorma/yanıt verme kimlik
    denetimi yöntemlerini de destekler.

    Protokol 2 gizlilik ve bütünlük ilkeleri için ek mekanizmalar sağlar.
    Gizlilik için veri trafiği 3DES, Blowfish, CAST128 veya Arcfour
    algoritmaları ile şifrelenir ve bütünlük ilkesi için ise hmac-md5 ya
    da hmac-sha1 algoritmaları kullanılır. Protokol 1'in  bağlantının
    bütünlüğünü kesinlikle garanti eden bir mekanizmaya gereksinimi olduğu
    unutulmamalıdır.

  Oturum ve Uzaktan Yürütme
    Sunucu, kullanıcının kimliğini onayladığı takdirde ya kullanıcının
    belirttiği komutu yürütür ya da sistemde oturum açar ve uzak sistemde
    kullanıcının normal bir kabuğa erişmesini sağlar. Uzakta çalıştırılacak
    komut ya da kabukla gerçekleştirilen bütün iletişim şifrelenir.

    Kullanıcı, sözde uçbirim (normal oturum) sağlanması durumunda aşağıdaki
    önceleme karakterlerini kullanabilir.

    Şayet bir uçbirim sağlanmazsa, oturum saydam olur ve ikili veri
    güvenilir şekilde aktarılabilir. Birçok sistemde önceleme karakterini
    ``none'' şeklinde ayarlamak tty kullanılsa bile oturumu saydam kılar.

    Uzak sistemdeki komut ya da kabuk sonlandığında oturum sonlanır ve
    bütünl  X11 ve TCP/IP bağlantıları kapatılır.  Erişilen makinada
    çalıştırılan uygulamanın çıkış durumu ssh'ın çıkış durumu olarak
    döndürülür.

  Önceleme Karakterleri
    Sözde uçbirim istenmesi durumunda ssh birçok işlevi bir önceleme
    karakteri aracılığı ile desteker.

    Tek bir yaklaşık işareti (tilde) ~~ şeklinde ya da yaklaşık işaretini
    aşağıda belirtilen karakterlerin haricindeki bir karakterin takip
    etmesi şeklinde gönderilebilir.  Önceleme  karakterinin  önceleme
    karakteri olarak yorumlanabilmesi karakterden hemen sonra bir satırsonu
    karakteri gelmelidir. Önceleme karakteri yapılandırma dosyasındaki
    EscapeChar yapılandırma seçeneği ile ya da komut satırında -e seçeneği
    ile değiştirilebilir.

    Desteklenen öncelemler (öntanımlının '~' olduğu kabulüyle) şunlardır:

    ~.   Bağlantıyı kes

    ~^Z  ssh'ı artalanda çalıştır

    ~#   İletilen bağlantıları listele

    ~&   İletilen bağlantının ya da X11 oturumlarının sonlandırılmasını
       beklerken ssh'ı artalanda çalıştır

    ~?   Önceleme karakterlerinin listesini göster

    ~B   Uzak sisteme sonlandırma iletisi gönder (sadece uzak sistemin
       de desteklemesi durumunda SSH protokolünün 2. sürümü için
       geçerlidir)

    ~C   Komut satırı aç (sadece -L ve -R seçeneklerini kullanarak port
       iletimi eklemek için yararlıdır)

    ~R   Bağlantının anahtarlarının yenilenmesini iste (sadece  uzak
       sistemin de desteklemesi durumunda SSH protokolünün 2. sürümü
       için geçerlidir)

  X11 ve TCP İletimi
    Şayet ForwardX11 değişkeni  ``yes'' şeklinde ayarlı ise (ya  da
    aşağıdaki  -X ve -x seçeneklerinin tanımlarına bakınız) ve kullanıcı
    X11 (DISPLAY çevre değişkeni atanmış ise) kullanıyorsa, X11 görüntüye
    olan bağlantı özdevinimli biçimde uzaktaki sisteme iletilir. Bu sayede
    kabuktan (ya da komut ile) çalıştırılan herhangi bir X11 programı
    şifreli kanal boyunca iletilir ve yerel sistemin gerçek X sunucusu ile
    bağlantısı gerçekleştirilmiş olur. Kullanıcı DISPLAY değişkenini el
    ile ayarlamamalıdır.  X11 bağlantılarının iletilmesi komut satırında
    ya da yapılandırma dosyaları aracalığı ile ayarlanabilir.

    ssh tarafından ayarlanan DISPLAY değeri (sıfırdan büyük bir sayı)
    sunucu  sistemi işaret eder. Bu normaldir ve sebebi de ssh'nın
    bağlantıları şifreli kanal üzerinden iletmek için sunucu sistemde
    'vekil' X sunucusu oluşturmasıdır.

    ssh yine sunucu makinede özdevinimli biçimde Xauthority verisini
    ayarlar. Bu amaçla rasgele yetkilendime çerezi üretilip sunucuda
    'Xauthority' dosyasında saklanır ve iletilen bağlantıların bu çerezi
    taşıyıp taşımadıkları kontrol edilir ve bağlantı açıldığında bu çerez
    gerçek çerez ile değiştirilir. Gerçek kimlik denetimi çerezi sunucu
    sisteme hiçbir zaman gönderilmez (ve hiçbir çerez düz metin olarak
    gönderilmez).

    Şayet ForwardAgent değişkeni ``yes'' şeklinde ayarlandı ise (aşağıda
    açıklanan -A ve -a seçeneklerine bakınız) ve kullanıcı kimlik denetimi
    ajanı kullanılıyorsa, ajana olan bağlantı özdevinimli biçimde uzak
    tarafa iletilir.

    Keyfi TCP/IP bağlantılarının güvenli kanal üzerinden iletimi ya komut
    satırında ya da yapılandırma dosyasında belirtilebilir. TCP/IP iletimi
    uygulamalarına örnek olarak elektronik para çantasına güvenli bağlantı
    ya da güvenlik duvarı üzerinden iletişim verilebilir.

  Sunucu kimlik denetimi
    ssh kullanılmış olan bütün ana sistemleri içeren bir veritabanını
    özdevinimli olarak oluşturur ve denetler.  Ana sistem anahtarları
    kullanıcının ev dizinindeki $HOME/.ssh/known_hosts dosyasında tutulur.
    Buna ek olarak  /etc/ssh/ssh_known_hosts  dosyasına  da  bilinen
    sistemleri kontrol için özdevinimli olarak başvurulur.

    Yeni sistemler özdevinimli olarak kullacının dosyasına eklenir. Şayet
    bir sistemin kimliği değişirse, ssh bu konuda uyarır ve truva atlarının
    kullanıcın  parolasını  çalmasını  engellemek  için parola kimlik
    denetimini edilgenleştirir. Bu mekanizmanın diğer bir amacı şifrelemeyi
    es  geçebilen  araya  girme  saldırılarına  engel  olmaktır.
    StrictHostKeyChecking seçeneği anahtarı bilinmeyen ya da değişmiş olan
    sistemlerde oturum açmayı engellemek için kullanılabilir.

    Seçenekler şunlardır:

    -1   ssh'yı sadece protokolün 1. sürümünü kullanmaya zorlar.

    -2   ssh'yı sadece protokolün 2. sürümünü kullanmaya zorlar.

    -4   ssh'yı sadece IPv4 adreslerini kullanmaya zorlar.

    -6   ssh'yı sadece IPv6 adreslerini kullanmaya zorlar.

    -a   Kimlik denetimi ajanı bağlantı iletimini iptal eder.

    -A   Kimlik denetimi ajanı bağlantı iletimini etkinleştirir. Bu
       ayrıca yapılandırma dosyasında da her bir konak için ayrı ayrı
       belirtilebilir.

       Bu  seçenek  etkinleştirilirken  dikkat  edilmelidir.  Uzak
       konaktaki (ajanın Unix-alan soketi için) dosya  izinlerini
       atlayabilen kullanıcılar iletilen bağlantılar sayesinde yerel
       ajana erişebilirler.  Saldırgan, ajandan anahtarları alamaz
       ancak ajanda yüklü olan kimlikleri kullanarak kimlik denetimini
       geçmeyi başarabilir.

    -b balant_adresi
       Çoklu arayüzü olan ya da takma isimli adresler  kullanan
       sistemlerde iletişimin yapılacağı arayüzü belirler.

    -c blowfish | 3des | des
       Oturumu şifrelemekte kullanılacak şifreyi seçer. Öntanımlı değer
       3des'dir.  Güvenli  olduğuna  inanılır.  3des  (üçlü-des)
       şifreleme-şifre çözme-şifreleme üçlüsünü 3 farklı anahtarla
       gerçekleştirir. blowfish hızlı bir  blok  şifresidir;  çok
       güvenilirdir ve 3des'ten çok daha hızlıdır.  des ise 3des
       şifrelemeyi desteklemeyen eski protokol 1 gerçeklemeleri ile
       işbirliktelik  adına  desteklenir.  Şifreleme  ile  ilgili
       zayıflıklarından dolayı des'in kullanılmaması önemle tavsiye
       edilir.

    -c ifre_belirtimi
       Ek olarak, protokol 2'de tercih sırasını belirtmek için virgülle
       ayrılmış şifreleme listesi verilebilir. Daha fazla bilgi için
       yapılandıma dosyaındaki Ciphers (Şifreler) satırına bakınız.

    -C   Bütün verilerin (stdin, stdout, stderr, X11 verileri ve TCP/IP
       bağlantı  verileri)  sıkıştırılmasını  sağlar.   Sıkıştırma
       algoritması   gzip(1)'in   kullandığı   ile   aynıdır.
       CompressionLevel(Sıkıştırma Seviyesi) seçeneği protokolün 1.
       sürümü için ``seviye'' yi belirler.  Modem hatları ve diğer
       yavaş bağlantılar için sıkıştırma kullanılmalıdır, ancak hızlı
       ağlar için bu sadece yavaşlamaya neden olacaktır. Öntanımlı
       değer  yapılandırma dosyalarında her konak için ayrı ayrı
       belirtilebilir. (Compression [Sıkıştırma] seçeneğine bakınız).

    -D port
       Yerel "özdevimli" uygulama seviyesinde port iletimini belirtir.
       Yerel tarafta portu dinlemek üzere bir soket ayrılır. Bu port
       ile ne zaman bir bağlantı kurulsa, bağlantı güvenli kanal
       üzerinden iletilir ve uzak sistemde  nereye  bağlanılacağı
       uygulama protokolü kullanılarak belirlenir. Şu anda SOCKS4 ve
       SOCKS5 protokolleri desteklenmektedir. ssh bir SOCKS sunucusu
       olarak davranır. Sadece yetkili kullanıcı (root) ayrıcalıklı
       portları iletebilir.  Özdevimli port iletimleri yapılandırma
       dosyasında da belirtilebilir.

    -e krk | ^krk | none
       pty'li bir oturum için önceleme karakterini ayarlar (öntanımlı:
       '~'). Önceleme karakteri sadece bir satırının başında ise
       tanınabilir.  Önceleme karakterini nokta ('.') takip ederse
       bağlantı sonlandırılır; control-Z takip ederse bağlantı askıya
       alınır; '~' takip ederse önceleme karakteri bir kez gönderilir.
       Karakteri ``none'' şeklinde ayarlamak öncelemleri iptal eder ve
       oturumu tamamen saydam yapar.

    -f   Komut yürütülmeden hemen önce ssh'nın arkaplanda çalışmasını
       sağlar. Bu ssh'nın kullanıcı ya da anahtar parolası sorması
       gerektiği ancak kullanıcının bu işlemin arkaplanda yapılmasını
       istediği durumlarda yararlıdır. Bu seçenek -n seçeneğinin de
       uygulanmasını sağlar. X11 programları uzak konakta çalıştırırken
       komutun şöyle çağrılması tavsiye edilir: ssh -f konakismi xterm.

    -F yaplandrma_dosyas
       Kullanıcının kendine özgü yapılandırma dosyasını  belirtmek
       içindir.  Şayet  komut  satırında bir yaplandrma_dosyas
       verilirse, sistemin yapılandırma dosyası (/etc/ssh/ssh_config)
       görmezden  gelinir.  $HOME/.ssh/config  dosyası kullanıcının
       öntanımlı yapılandırma dosyasıdır.

    -g   Uzak konakların iletilen yerel portlara bağlanmasına izin verir.

    -i kimlik_dosyas
       RSA ya da DSA kimlik doğrulamaları için kullanılacak olan kimlik
       dosyasını (dolayısıyla gizli anahtarı) belirtir. Protokolün 1.
       sürümü için varsayılan dosya $HOME/.ssh/identity dosyasıdır.
       $HOME/.ssh/id_rsa ve $HOME/.ssh/id_dsa ise protokolün 2. sürümü
       için öntanımlı dosyalardır. Kimlik dosyaları her bir konak için
       ayrı  ayrı  yapılandırma  dosyasında da belirtilebilir. -i
       seçeneğinin birden fazla kullanılması mümkündür (ve yapılandırma
       dosyalarında birden fazla kimlik tanımlamak da).

    -I akllkart_aygt
       Kullanılacak olan akıllıkart aygıtını belirtir. Belirtilen aygıt
       kullanıcının RSA gizli anahtarının bulunduğu akıllıkart ile
       iletişim için kullanılan aygıt olmalıdır.

    -k   Kerberos biletlerinin ve AFS dizgeciklerinin iletimini iptal
       eder. Bu ayrıca yapılandırma dosyasında her konak için ayrı ayrı
       belirtilebilir.

    -l kullanc_ismi
       Uzak sistemde oturum açmak için kullanılacak kullanıcı adını
       belirtir. Bu yine yapılandırma dosyasında her bir konak için
       ayrı ayrı belirtilebilir.

    -L yerelport:uzakkonak:uzakkonakportu
       Belirtilen yerel portun uzak konaktaki porta iletilmesi için
       kullanılır. Bunu sağlamak için yerel sistemde  bir  soket
       yerelport portunu dinlemeye başlar ve bu porta bağlantı isteği
       geldiğinde, bağlantı güvenli kanaldan iletilerek  uzakkonak
       üzerindeki uzakkonakportuna bir bağlantı gerçekleştirilir. Port
       iletimi, yapılandırma dosyasında da belirtilebilir.  Sadece
       yetkili kullanıcı (root) ayrıcaklı portları iletebilir. IPv6
       adresler  için  farklı   bir   sözdizimi   kullanılır:
       yerelport/uzakkonak/uzakkonakportu.

    -m mac_belirtimi
       Protokolün 2. sürümünde ayrıca tercih sırasına göre virgüllerle
       ayrılmış MAC (message authentication code - ileti  kimlik
       denetimi kodu) algoritmaları belirtilebilir. Daha fazla bilgi
       için MACs anahtar sözcüğüne bakınız.

    -n   /dev/null'u standart girdiye yöneltir (yani standart girdiden
       okuma  yapılması engellenir). ssh artalanda çalışıyorsa bu
       seçenek kullanılmak zorundadır. Uzak sistemde X11 programları
       çalıştırılırken bu seçenek çok kullanılır. Örneğin, ssh -n
       shadows.cs.hut.fi emacs & komutu shadows.cs.hut.fi konağında
       emacs uygulamasını başlatacaktır ve X11 bağlantısı özdevinimli
       olarak şifreli kanal üzerinden iletilecektir.  ssh artalana
       yerleştirilecektir.    (Ancak ssh'nın kullanıcı ya da anahtar
       parolası gerektirmesi durumunda bu çalışmayacaktır; ayrıca -f
       seçeneğine de bakınız.)

    -N   Bir uzak komut çalıştırmaz.  Bu sadece port iletimi için
       yararlıdır (sadece protokolün 2. sürümünde).

    -o seenek
       Yapılandırma dosyasındaki biçime uygun seçenekler belirtmek için
       kullanılabilir. Kendisine özel komut satırı seçeneği olmayan
       yapılandırma seçeneklerini  belirtmek  için  kullanılabilir.
       Aşağıda  sıralanan  seçeneklere  ait  tüm  ayrıntılar  ve
       alabilecekleri olası değerler için ssh_config(5)'e başvurunuz.

       AddressFamily (Adres Ailesi)
       BatchMode (Toplu İş Kipi)
       BindAddress (Bağlantı Adresi)
       ChallengeResponseAuthentication (Kimlik Sorma/Yanıtlama Yöntemi)
       CheckHostIP (Konak IP Denetimi)
       Cipher (Şifre)
       Ciphers (Şifreler)
       ClearAllForwardings (Bütün İletimleri Temizle)
       Compression (Sıkıştırma)
       CompressionLevel (Sıkıştırma Seviyesi)
       ConnectionAttempts (Bağlantı Denemeleri)
       ConnectionTimeout (Bağlantı Zaman Aşımı)
       DynamicForward (Özdevimli İletim)
       EscapeChar (Önceleme Karakteri)
       ForwardAgent (İletim Ajanı)
       ForwardX11 (X11 İletimi)
       ForwardX11Trusted (Güvenilir X11 İletimi)
       GatewayPorts (Ağ Geçidi Portları)
       GlobalKnownHostsFile (Genel Bilinen Konaklar Dosyası)
       GSSAPIAuthentication (GSSAPI Kimlik Denetimi)
       GSSAPIDelegateCredentials (GSSAPI Yetkilendirme Tanıtımları)
       Host (Konak)
       HostbasedAuthentication (Konak Tabanlı Kimlik Denetimi)
       HostKeyAlgorithms (Konak Anahtarı Algoritmaları)
       HostKeyAlias (Konak Anahtarı Takma Adları)
       HostName (Konak Adı)
       IdentityFile (Kimlik Dosyası)
       LocalForward (Yerel İletim)
       LogLevel (Günlükleme Düzeyi)
       MACs (İleti Kimlik Denetimi Kodları)
       NoHostAuthenticationForLocalhost (Yerel Konak İçin Kimlik Denetimi Yapma)
       NumberOfPasswordPrompts (Parola İsteme Adedi)
       PasswordAuthentication (Parolalı Kimlik Denetimi)
       Port
       PreferredAuthentications (Tercih Edilen Kimlik Denetimi Yöntemleri)
       Protocol (Protokol)
       ProxyCommand (Vekil Komutu)
       PubkeyAuthentication (Genel Anahtarlı Kimlik Denetimi)
       RemoteForward (Uzak İletim)
       RhostsRSAAuthentication (RSA tabanlı Rhosts Kimlik Denetimi)
       RSAAuthentication (RSA Kimlik Denetimi)
       ServerAliveInterval (Sunucu Canlılık Aralığı)
       ServerAliveCountMax (Canlı Sunucu En Çok Mesaj Sayısı)
       SmartcardDevice (Akıllı Kart Aygıtı)
       StrictHostKeyChecking (Mutlak Konak Anahtarı Denetimi)
       TCPKeepAlive (TCP Canlı Tutma)
       UsePrivilegedPort (Ayrıcalıklı Port Kullan)
       User (Kullanıcı)
       UserKnownHostsFile (Kullanıcının Bilinen Konakları Dosyası)
       VerifyHostKeyDNS (Uzak Konak Anahtarının Doğruluğunun DNS ile Sağlanması)
       XAuthLocation (XAuth'un Tam Yolu)
    -p port
       Uzak konaktaki bağlantı portu. Yapılandırma dosyasında her bir
       konak için ayrı ayrı belirtilebilir.

    -q   Sessizlik kipi.  Bütün uyarı ve tanı iletilerinin gizlenmesini
       sağlar. Sadece onarılamaz hatalar gösterilir. Şayet ikinci bir
       -q verilirse onarılamaz hatalar da gösterilmez.

    -R uzakport:yerelkonak:yerelkonakportu
       Belirtilen uzak portun yerel konaktaki porta iletilmesi için
       kullanılır. Bunu sağlamak için uzak sistemde bir soket uzakport
       portunu dinlemeye başlar ve bu porta bağlantı isteği geldiğinde,
       bağlantı güvenli kanaldan iletilerek  yerelkonak üzerindeki
       yerelkonakportuna bir bağlantı gerçekleştirilir. Port iletimi,
       yapılandırma dosyasında da belirtilebilir.  Sadece  yetkili
       kullanıcı (root) ayrıcaklı portları iletebilir. IPv6 adresler
       için    farklı    bir    sözdizimi    kullanılır:
       uzakport/yerelkonak/yerelkonakportu.

    -s   Uzak konakta bir altsistemi çağırmak amacıyla kullanılabilir.
       Altsistemler,  diğer  uygulamaların  (örn.  sftp)  güvenli
       taşınmasını  sağlayan  SSH2  protokolünün  bir özelliğidir.
       Altsistem uzak komut olarak belirtilir.

    -t   Sözde-tty ayırmayı zorlar. Bu uzak sistemde ekran tabanlı
       herhangi bir uygulamaların çalıştırılmasında kullanılabilir.
       Örnek olarak menü hizmetlerinin gerçekleştirilmesinde bu çok
       yararlı olabilir.  Çok sayıda -t seçeneği ssh'nın yerel tty'si
       olmasa bile bir tty ayrılmasını sağlar.

    -T   Sözde-tty ayırmayı iptal eder.

    -v   Ayrıntı kipi. ssh'nın çalışması esnasındaki hata  ayıklama
       iletilerinin gösterilmesini sağlar. Bağlantı, kimlik denetimi ve
       yapılandırma sorunlarındaki hataları ayıklamada bu seçenek çok
       faydalıdır. Çok sayıda -v seçeneği ayrıntı seviyesini artırır.
       En fazla üç tane olabilir.

    -V   Sürüm numarasını gösterir ve çıkar.

    -x   X11 iletimini iptal eder.

    -X   X11 iletimini etkinleştirir. Bu her bir konak için ayrı ayrı
       yapılandırma dosyasında belirtilebilir.

       Bu  seçenek  etkinleştirilirken  dikkat  edilmelidir.  Uzak
       sistemdeki  dosya  izinlerini  atlayabilen  kullanıcılar
       (kullanıcının  X  yetkilendirme  veritabanı  için) iletilen
       bağlantılar sayesinde yerel  X11  görüntüye  erişebilirler.
       Saldırgan,  tuş  vuruşlarını  izlenmek  gibi  etkinliklerde
       bulunabilir.

    -Y   Güvenilir X11 iletimini etkinleştirir.

YAPILANDIRMA DOSYALARI

    ssh yapılandırma verilerini  her  kullanıcıya  özel  ayrı  birer
    yapılandırma  dosyasından ve de sistemin yapılandırma dosyasından
    alabilir. Dosya biçimi ve yapılandırma seçenekleri ssh_config(5)'de
    açıklanmaktadır.

ORTAM DEĞİŞKENLERİ

    ssh normalde aşağıdaki çevre değişkenlerini ayarlar:

    DISPLAY
       DISPLAY değişkeni X11 sunucusunun konumunu gösterir. ssh bu
       değişkene özdevinimli biçimde ``konak_adı:n'' biçiminde değer
       atar. Burada konak_adı kabuğun çalıştığı sistemi işaret ederken
       n de n >= 1 şartını sağlayan bir tamsayıya karşılık gelir.  ssh
       bu özel değeri X11 bağlantılarını güvenli kanal üzerinden
       iletmede kullanır.  Kullanıcı DISPLAY değişkenini  doğrudan
       kendisi ayarlamamalıdır,  çünkü bu X11 bağlantılarını güvensiz
       hale getirir (ve ayrıca kullanıcının gerekli olan yetkilendirme
       çerezlerini el ile kopyalamasını gerektirir).

    HOME  Kullanıcının ev dizininin yolu bu değişkene atanır.

    LOGNAME
       USER değişkeni ile aynıdır; bu değişkeni kullanan sistemlerle
       uyumluluk için tanımlanır.

    MAIL  Kullanıcının posta kutusunun yolu bu değişkene atanır.

    PATH  ssh derlenirken belirtilen gibi öntanımlı PATH'a ayarlanır.

    SSH_ASKPASS
       Şayet ssh bir anahtar parolası gerektiriyorsa, bunu mevcut
       uçbirimden  okur (eğer uçbirimden çalıştırılıyorsa).  Diğer
       taraftan ssh bir uçbirimden çalıştırılmıyor fakat DISPLAY ve
       SSH_ASKPASS değişkenleri ayarlanmış iseler, ssh, SSH_ASKPASS
       tarafından belirtilen uygulamayı çalıştırır ve anahtar parolayı
       okumak için bir X11 penceresi açar.  Bu özellikle ssh bir
       .Xsession ya  da  ilgili  betik  tarafından  çağırılıyorsa
       yararlıdır.  (Burada  dikkat edilmesi gereken bu yöntemin
       çalışması için bazı  sistemlerde  girdilerin  /dev/null'dan
       yönlendirilmesi gerektiğidir.)

    SSH_AUTH_SOCK
       Ajanla  iletişimde  kullanılacak Unix-alan soketinin yolunu
       belirtir.

    SSH_CONNECTION
       Bağlantının kurulduğu istemci ve sunucuyu belirtir.  Değişken
       boşluk ile birbirinden ayrılmış 4 değerden oluşur: istemci
       ip-adresi, istemci portu, sunucu ip-adresi ve sunucu portu.

    SSH_ORIGINAL_COMMAND
       Zorunlu bir komutun çalıştırılması durumunda  özgün  komut
       satırını  içerir.  Bu  özgün  argümanların  özütlenmesinde
       kullanılabilir.

    SSH_TTY
       Yürürlükteki kabuk ya da komutla ilişkili olan tty'nin adı
       (aygıt yolu) bu değişkene atanır. Yürürlükteki oturum tty'ye
       sahip değilse, bu değişkene bir atama yapılmaz.

    TZ   Zaman Dilimi değişkeni; o anki zaman dilimini işaret etmesi için
       ayarlanır (şayet artalan süreci başlatıldığında ayarlandı ise).
       Yani, artalan süreci yeni bağlantılara bu değeri aktarır.

    USER  Oturum açan kullanıcı adı olarak ayarlanır.

    Ayrıca ssh, $HOME/.ssh/environment dosyasını okur ve eğer bu dosya
    mevcut ise ve de kullanıcılar değişkenlerini değiştirme hakkına sahip
    iseler ``DEĞİŞKEN=değer'' biçimindeki satırları ortama ekler. Daha
    fazla bilgi için, sshd_config(5)'deki PermitUserEnvironment (Kullanıcı
    Ortamına İzin Ver) seçeneğine bakınız.

İLGİLİ DOSYALAR

    $HOME/.ssh/known_hosts
       Kullanıcının oturum açtığı /etc/ssh/ssh_known_hosts dosyasında
       kayıtlı  olmayan  bütün konakların  anahtarlarını kaydeder.
       Bakınız, sshd(8).

    $HOME/.ssh/identity, $HOME/.ssh/id_dsa, $HOME/.ssh/id_rsa
       Kullanıcının kimlik denetim kimliğini içerirler.  Sırasıyla
       protokol 1 RSA, protokol 2 DSA ve protokol 2 RSA'ye karşılık
       gelirler. Bu dosyalar duyarlı veri içerirler ve bu sebeple
       kimlik sahibi haricindekilerin erişim hakkı olmamalıdır. Şayet
       özel anahtar dosyası diğer kullanıcıların erişimine açıksa,
       ssh'nın bu dosyayı kullanmayı reddedeceğini unutmayın. Gizli
       anahtarı oluştururken bir anahtar parolası belirtilebilir ve
       anahtar parolası bu dosyanın duyarlı kısmını 3DES algoritması
       ile şifrelemede kullanılır.

    $HOME/.ssh/identity.pub, $HOME/.ssh/id_dsa.pub, $HOME/.ssh/id_rsa.pub
       Kimlik denetiminde kullanılacak genel anahtarı içerirler (kimlik
       dosyasının  okunabilir  biçimdeki genele açık olan kısmı).
       $HOME/.ssh/identity.pub'un içeriği kullanıcının protokol sürüm 1
       RSA kimlik denetimini kullanmak istediği bütün sistemlerdeki
       $HOME/.ssh/authorized_keys    dosyasına    eklenmelidir.
       $HOME/.ssh/id_dsa.pub  ve  $HOME/.ssh/id_rsa.pub dosyalarının
       içerikleri kullanıcının protokol sürüm  2  DSA/RSA  kimlik
       denetimini   kullanmak   istediği   bütün  sistemlerdeki
       $HOME/.ssh/authorized_keys dosyasına eklenmelidir. Bu dosyalar
       duyarlı değillerdir ve herkes tarafından okunabilirler (fakat
       gerekmemektedir). Bu dosyalar hiçbir zaman özdevinimli biçimde
       kullanılmamalıdır ve kullanılmaları da gerekmez. Bu dosyalar
       sadece kullanıcının rahatlığı için oluşturulur.

    $HOME/.ssh/config
       Kullanıcıya özel yapılandırma dosyası.  Dosyanın biçimi ve
       yapılandırma seçenekleri ssh_config(5)'de açıklanmaktadır.

    $HOME/.ssh/authorized_keys
       Ev  dizini  sahibinin  oturum açması için kullanılan açık
       anahtarları (RSA/DSA) listeler. Dosya biçimi sshd(8) kılavuz
       sayfasında açıklanmaktadır. En basit biçimiyle dosya .pub kimlik
       dosyaları ile aynı biçimdedir. Bu dosya çok duyarlı değildir,
       ancak tavsiye edilen izinler kullanıcı için okuma/yazma hakları
       ve diğer kullanıcılar için ise erişim hakkının olmamasıdır.

    /etc/ssh/ssh_known_hosts
       Bilinen konakların anahtarlarını listeleyen sistem dosyası. Bu
       dosya  sistem  yöneticisi  tarafından  hazırlanmalıdır  ve
       örgütleşimdeki bütün konakların genel  anahtarları  dosyaya
       eklenmelidir.  Dosya izinleri herkes tarafından okunabilecek
       şekilde ayarlanmalıdır. Dosya her satırda belirtilecek şekilde
       genel anahtarları şu biçimde içerir (alanlar birbirinden boşluk
       ile ayrılırlar): sistem adı, açık anahtar ve yorum alanı
       (zorunlu  değil).  Şayet aynı makina için farklı isimler
       kullanılırsa, bütün bu isimler virgülle ayrılacak  şekilde
       listelenmelidir. Biçim hakkında detaylı bilgiyi sshd(8) kılavuz
       sayfasında bulabilirsiniz.

       Kurallı sistem adı (isim sunucularından dönene ad) istemci için
       oturum açılırken denetimde sshd(8) tarafından kullanılır; diğer
       isimlere de gerek vardır çünkü ssh, anahtarı denetlemeden önce
       kullanıcının belirttiği ismi kurallı isme çevirmez. Bunun nedeni
       isim sunucularına erişebilen birinin sistem kimlik denetimini
       yanıltma olasılığıdır.

    /etc/ssh/ssh_config
       Sistem yapılandırma dosyası. Dosyanın biçimi ve yapılandırma
       seçenekleri ssh_config(5)'de açıklanmaktadır.

    /etc/ssh/ssh_host_key,            /etc/ssh/ssh_host_dsa_key,
    /etc/ssh/ssh_host_rsa_key
       Bu üç dosya sistem anahtarlarının özel kısmını içerirler ve
       RhostsRSAAuthentication  ve  HostbasedAuthentication  için
       kullanılırlar. Şayet RhostsRSAAuthentication yöntemi protokolün
       1. sürümü için kullanılıyor ise, ssh root yetkileriyle (setuid
       root) çalışmalıdır, zira sistem anahtarı sadece root tarafından
       okunabilir.  Protokolün  2.  sürümü  için  ise,  ssh,
       HostbasedAuthentication  için sistem anahtarlarına erişimde
       ssh-keysign(8)'ı kullanır. Bu sayede bu kimlik denetimi yöntemi
       kullanıldığında ssh'nın root yetkileriyle çalışması zorunluluğu
       ortadan kalkar.  Öntanımlı olarak, ssh  root  yetkileriyle
       çalışmaz.

    $HOME/.rhosts
       Bu  dosya  .rhosts  kimlik  denetiminde  erişim izni olan
       konak/kullanıcı çiftlerini listeler. (Dikkat: Bu dosya ayrıca
       rlogin ve rsh tarafından da kullanıldığından kullanımı güvenli
       değildir.)  Dosyanın her satırında birbirinden boşluk  ile
       ayrılmış bir konak adı (isim sunucuları tarafından sağlanan
       kurallı ad biçiminde) ve bu konakta geçerli kullanıcı adı
       bulunur. Bazı makinalarda bu dosyanın erişim haklarının herkes
       tarafından okunacak şekilde düzenlenmiş olması gerekmektedir
       (şayet kullanıcının ana dizini NFS bölümünde ise; çünkü sshd(8)
       bu dosyayı root olarak okur). Ayrıca bu dosyanın  sahibi
       kullanıcı olmalı ve hiçbir kimsenin bu dosyaya yazma hakkı
       bulunmamalıdır.  Birçok makina için tavsiye edilen  erişim
       yetkileri, kullanıcı için okuma/yazma hakkı ve diğerleri için
       ise erişimin olmamasıdır.

       sshd(8) öntanımlı olarak .rhosts kimlik kanıtlama yönteminden
       önce RSA konak kimlik denetimini gerektirecek şekilde kurulur.
       Şayet sunucu makinanın  /etc/ssh/ssh_known_hosts  dosyasında
       istemcinin  konak  anahtarı  bulunmuyorsa,  bu  anahtar
       $HOME/.ssh/known_hosts dosyasında bulunabilir. Bunu yapmanın en
       basit yolu sunucu konağa ssh ile oturum açtıktan sonra istemciye
       ssh  kullanarak  bağlanmaktır.  Böylece  konak  anahtarı
       kendiliğinden $HOME/.ssh/known_hosts dosyasına eklenir.

    $HOME/.shosts
       Aynı .rhosts'un kullanıldığı şekilde kullanılır. Bu dosyanın
       bulunmasının amacı .rhosts kimlik denetiminin sadece ssh ile
       kullanılmasını,  rlogin  ya da rsh(1) ile kullanılmamasını
       sağlamaktır.

    /etc/hosts.equiv
       Bu dosya .rhosts kimlik denetiminde kullanılır. Her satırda
       kurallı sistem adlarını içerecek şekilde düzenlenir (Biçim
       hakkında  ayrıntılı  bilgi  sshd(8)  kılavuz  sayfasında
       bulunabilir).  Şayet istemci konak bu dosyada bulunuyorsa,
       istemci ve sunucu kullanıcı adları aynı olması şartı ile erişime
       izin verilir.  Ayrıca RSA sistem kimlik denetimi normalde
       gereklidir. Bu dosyaya sadece root yazabilmelidir.

    /etc/ssh/shosts.equiv
       Aynı /etc/hosts.equiv gibi işlem görür. ssh kullanarak erişimin
       sağlandığı  ancak  rsh/rlogin'in  kullanılmaması  gerektiği
       durumlarda faydalıdır.

    /etc/ssh/sshrc
       Bu dosyadaki komutlar kullanıcı oturum açtığında kullanıcının
       kabuğu (ya da komut) çalıştırılmadan hemen önce ssh tarafından
       çalıştırılır.  Daha arıntılı bilgi  için  sshd(8)  kılavuz
       sayfasına bakınız.

    $HOME/.ssh/rc
       Bu dosyadaki komutlar kullanıcı oturum açtığında kullanıcının
       kabuğu (ya da komut) çalıştırılmadan hemen önce ssh tarafından
       çalıştırılır.  Daha  arıntılı  bilgi için sshd(8) kılavuz
       sayfasına bakınız.

    $HOME/.ssh/environment
       Ortam değişkenlerinin ek tanımlarını içerir. Yukarıdaki ORTAM
       DEĞİŞKENLERİ bölümüne bakınız.

ÇIKIŞ DURUMU

    ssh uzak komutun çıkış durumu ile ya da hata olmuş ise 255 ile
    sonlanır.

İLGİLİ BELGELER

    gzip(1),  rsh(1),  scp(1),  sftp(1),  ssh-add(1),  ssh-agent(1),
    ssh-keygen(1),   telnet(1),   hosts.equiv(5),   ssh_config(5),
    sshd_config(5), ssh-keysign(8), sshd(8).

    T. Ylonen, T. Kivinen, M. Saarinen, T. Rinne, ve S. Lehtinen, SSH
    Protocol    Architecture    (SSH    Protokol    Mimarisi),
    draft-ietf-secsh-architecture-12.txt, Ocak 2002 (halen geliştiriliyor).

YAZARLAR

    OpenSSH, Tatu Ylonen'in özgün ve özgür ssh 1.2.12 sürümünün bir
    türevidir. Aaron Campbell, Bob Beck, Markus Friedl, Niels Provos, Theo
    de Raadt ve Dug Song birçok yazılım hatasını ortadan kaldırmışlar, yeni
    özellikler eklemişler ve OpenSSH'ı oluşturmuşlardır. Markus Friedl SSH
    protokolünün 1.5 ve 2.0 sürümü desteği için katkıda bulunmuştur.

ÇEVİREN

    Emin İslam Tatlı <eminislam (at) web.de>, Ağustos 2004