Provided by: manpages-tr_1.0.5.1-2_all bug

İSİM

    stty - uçbirim hat ayarlarını basar ve değiştirir

KULLANIM

    stty [-F aygt] [--file=aygt] [ayarlar]
    stty [-F aygt] [--file=aygt] [-a|--all]
    stty [-F aygt] [--file=aygt] [-g|--save]

AÇIKLAMA

    Uçbirim karakteristiklerin basar ve değiştirir.

    Uzun seçenekler için zorunlu olan argümanlar kısa seçenekler için de
    zorunludur.

    -a, --all
       Tüm ayarları okunabilir biçimde gösterir.

    -g, --save
       Tüm ayarları stty-okuyabilir biçimde gösterir

    -F, --file=aygt
       Standart girdi yerine belirtilen aygtı açar ve kullanır.

    --help Yardım iletisini görüntüler ve çıkar.

    --version
       Sürüm bilgilerini görüntüler ve çıkar.

    ayarlardan önceki seçimlik `-' anlamı ters çevirir. * karakteri POSIX
    olmayan ayarları gösterir. Hangi ayarların kullanılabileceği sisteme
    göre değişir.

  Özel karakterler:
    * dsusp krkt
       krkt okuma sırasında dur (SIGSTOP) sinyali gönderecektir.

    eof krkt
       krkt dosya sonu karakteri olacak (girdiyi sonlandırır)

    eol krkt
       krkt satır sonu karakteri olacak

    * eol2 krkt
       satır sonu için diğer bir krkt olacaktır

    erase krkt
       krkt yazılan son karakteri silecektir

    intr krkt
       krkt bir kesme (SIGINT) sinyali gönderecektir

    kill krkt
       krkt bulunulan satırı silecektir

    * lnext krkt
       krkt izleyen özel karakterin yorumlanmasını engelleyecektir

    quit krkt
       krkt bir çıkış (SIGQUIT) sinyali gönderecektir

    * rprnt krkt
       krkt bulunulan satırı yeniden yazacaktır

    start krkt
       krkt durdurulduktan sonra çıktıyı yeniden başlatacaktır

    stop krkt
       krkt çıktıyı durduracaktır

    susp krkt
       krkt bir uçbirim dur (SIGSTOP) sinyali gönderecektir

    * swtch krkt
       krkt başka bir kabuk katmanına geçecektir

    * werase krkt
       krkt son sözcüğü silecektir

  Özel ayarlar:
     N       girdi/çıktı hızlarını N bit/s olarak ayarlar
    * cols N    çekirdeğe uçbirimi N sütunluk olarak bildirir
    * columns N   cols N ile aynı
     ispeed N   girdi hızını N olarak ayarlar
    * line N    hat disiplinini N yapar
     min N     -icanon ile okumanın tamamlanması için gereken en az
            karakter sayısını N yapar
     ospeed N   çıktı hızını N olarak ayarlar
    * rows N    çekirdeğe uçbirimi N satırlık olarak bildirir
    * size     çekirdeğe uygun satır ve sütun sayısını gösterir
     speed     hat hızını gösterir
     time N    -icanon ile okuma zaman aşımını N/10 saniyeye ayarlar

  Denetim ayarları:
     [-]clocal   modem denetim sinyallerini geçersiz kılar
     [-]cread   girdi alımına izin verir
    * [-]crtscts  RTS/CTS uzlaşmasını etkinleştirir
     csN      karakter bit sayısını N olarak ayarlar,
            [N, 5..8 bit arasında]
     [-]cstopb   her karakter için iki durma biti kullanılır
            (`-' ile bir)
     [-]hup    son işlem tty'yi kapatırken kapatma
            (SIGHUP) sinyali gönderilir
     [-]hupcl   [-]hup ile aynı
     [-]parenb   çıktı için eşlik biti üretilir,
            girdi için eşlik biti beklenir
     [-]parodd   tek eşlik biti kullanılır (`-' ile çift)

  Girdi ayarları:
     [-]brkint   kırma karakterleri kesme sinyali üretir
     [-]icrnl   satırbaşı karakterini alt satıra geçme
            karakteri olarak yorumlar
     [-]ignbrk   kırma karakterlerini yoksayar
     [-]igncr   satırbaşı karakterlerini yoksayar
     [-]ignpar   eşlik hataları olan karakterleri yoksayar
    * [-]imaxbel  girdi tamponu taştığında uyarı sesi üretir
     [-]inlcr   alt satıra geçme karakterini satırbaşı
            karakteri olarak yorumlar
     [-]inpck   girdi eşlik denetimini etkinleştirir
     [-]istrip   girdi karakterlerinin yüksek (8.) bitini temizler
    * [-]iuclc   büyük harfleri küçük harf olarak yorumlar
    * [-]ixany   sadece başla karakteri değil herhangi bir karakter
            girdiyi başlatır
     [-]ixoff   başla/dur karakterlerinin gönderimini etkinleştirir
     [-]ixon    XON/XOFF akış denetimini etkinleştirir
     [-]parmrk   eşlik hatalarını imler
            (255-0-karakter sıralamasıyla)
     [-]tandem   [-]ixoff ile aynı

  Çıktı ayarları:
    * bsN      geri silme tarzı gecikme, N [0..1] arasında
    * crN      satır başı tarzı gecikme, N [0..3] arasında
    * ffN      sayfa başı tarzı gecikme, N [0..1] arasında
    * nlN      alt satıra geçiş tarzı gecikme, N [0..1] arasında
    * [-]ocrnl   satır başını alt satıra geçiş olarak yorumlar
    * [-]ofdel   0 karakteri yerine dolgu için silme karakterini
            kullanır
    * [-]ofill   gecikmeler için zamanlama yapmak yerine dolgu
            karakterlerini kullanır
    * [-]olcuc   küçük harfleri büyük harf olarak yorumlar
    * [-]onlcr   alt satıra geçişi satır başı olarak yorumlar
    * [-]onlret   alt satıra geçiş karakteri satır başı yapar
    * [-]onocr   satır başı karakterini ilk karakter olarak basmaz
     [-]opost   işlem sonrası çıktı
    * tabN     yatay sekme tarzı gecikme, N [0..3] arasında
    * tabs     tab0 ile aynı
    * -tabs     tab3 ile aynı
    * vtN      düşey sekme tarzı gecikme, N [0..1] arasında

  Yerel ayarlar:
     [-]crterase  silme karakterlerini gerisilme-boşluk-gerisilme
            olarak yansılar
    * crtkill    satırları echoprt ve echoe ayarlarına
            uygun olarak siler
    * -crtkill   satırları echoctl ve echok ayarlarına
            uygun olarak siler
    * [-]ctlecho  denetim karakterlerini şapkalı gösterim
            (`^c') ile yansılar
     [-]echo    girdi karakterlerini yansılar
    * [-]echoctl  [-]ctlecho ile aynı
     [-]echoe   [-]crterase ile aynı
     [-]echok   karakteri sildikten sonra bir alt satıra
            geçiş yansılar
    * [-]echoke   [-]crtkill ile
     [-]echonl   diğer karakterler yansılanmamış olsa bile
            alt satıra geçişi yansılar
    * [-]echoprt  geriye doğru silinmiş karakterleri `\' ve '/'
            arasında yansılar
     [-]icanon   karakter, satır, sözcük silmeleri ve satır
            yenileme özel karakterlerini etkinleştirir
     [-]iexten   POSIX olmayan özel karakterleri etkinleştirir
     [-]isig    kesme, çıkış ve dondurma özel karakterlerini
            etkinleştirir
     [-]noflsh   kesme ve çıkış özel karakterlerinden sonra
            güncellemeyi geçersiz kılar
    * [-]prterase  [-]echoprt ile aynı
    * [-]tostop   terminale yazmaya çalışan artalandaki işleri
            durdurur
    * [-]xcase   icanon ile, büyük harfleri `\' ile önceleyerek
            gösterir

  Birleşik ayarlar:
    * [-]LCASE   [-]lcase ile aynı
     cbreak    -icanon ile aynı
     -cbreak    icanon ile aynı
     cooked    brkint ignpar istrip icrnl ixon opost isig
            icanon eof ve eol karakterlerinin öntanımlı
            değerleri ile aynı
     -cooked    raw ile aynı
     crt      echoe echoctl echoke ile aynı
     dec      echoe echoctl echoke -ixany intr ^c erase 0177
            kill ^u ile aynı
    * [-]decctlq  [-]ixany ile aynı
     ek      karakter ve satır silme karakterlerinin öntanımlı
            değerleriyle aynı
     evenp     parenb -parodd cs7 ile aynı
     -evenp    -parenb cs8 ile aynı
    * [-]lcase   xcase iuclc olcuc ile aynı
     litout    -parenb -istrip -opost cs8 ile aynı
     -litout    parenb istrip opost cs7 ile aynı
     nl      -icrnl -onlcr ile aynı
     -nl      icrnl -inlcr -igncr onlcr -ocrnl -onlret ile aynı
     oddp     parenb parodd cs7 ile aynı
     -oddp     -parenb cs8 ile aynı
     [-]parity   [-]evenp ile aynı
     pass8     -parenb -istrip cs8 ile aynı
     -pass8    parenb istrip cs7 ile aynı
     raw      -ignbrk -brkint -ignpar -parmrk -inpck -istrip -inlcr
            -igncr -icrnl -ixon -ixoff -iuclc -ixany -imaxbel
            -opost -isig -icanon -xcase min 1 time 0 ile aynı
     -raw     cooked ile aynı
     sane     cread -ignbrk brkint -inlcr -igncr icrnl
            -ixoff -iuclc -ixany imaxbel opost -olcuc -ocrnl onlcr
            -onocr -onlret -ofill -ofdel nl0 cr0 tab0 bs0 vt0 ff0
            isig icanon iexten echo echoe echok -echonl -noflsh
            -xcase -tostop -echoprt echoctl echoke, tüm özel
            karakterlerin öntanımlı değerleriyle aynı.
    Standart girdiye bağlı  olan  tty  hattını  yönetir.  Argümansız
    çalıştırıldığında iletişim hızını, hat disiplinini, stty sane ayarından
    farklı ayarları gösterir. Ayarlarda krkt yazıldığı gibi ya da ^c, 0x37,
    0177 ya da 127 olarak gösterilmiş bir karakter olabilir. ^- veya undef
    değerleri bu özel karakteri geçersiz kılar

YAZAN

    David MacKenzie tarafından yazılmıştır.

GERİBİLDİRİM

    Lütfen, böcekleri ve hataları <bug-coreutils (at) gnu.org> adresine
    bildirin.

TELİF HAKKI

    Telif hakkı © 2006 Free Software Foundation, Inc.
    Bu  bir  özgür  yazılımdır;  GNU  Genel  Kamu  Lisansının
    <http://www.gnu.org/licenses/gpl.html>  koşullarına  bağlı  kalarak
    kopyalarını yeniden dağıtabilirsiniz. Yasaların izin verdiği ölçüde
    hiçbir garantisi yoktur; hatta SATILABİLİRLİĞİ veya ŞAHSİ KULLANIMINIZA
    UYGUNLUĞU için bile garanti verilmez.

İLGİLİ BELGELER

    stty komutu ile ilgili kapsamlı bir kılavuz Texinfo olarak mevcuttur.
    Şayet info ve stty yazılımları düzgün bir şekilde  sisteminizde
    mevcutsa, aşağıdaki komut ile bu kılavuzu görüntüleyebilirsiniz.

       info coreutils stty

ÇEVİREN

    Nilgün Belma Bugüner <nilgun (at) belgeler·gen·tr>, Kasım 2006