Provided by: manpages-tr_1.0.5.1-2_all bug

İSİM

    tac - dosyaları ardarda sondan başa doğru basar

KULLANIM

    tac [seenek]... [dosya]...

AÇIKLAMA

    dosyaları son satırı ilk olmak üzere standart çıktıya yazar. dosya
    belirtilmediğinde veya - olduğunda standart girdiden okur.

    Uzun seçenekler için zorunlu olan argümanlar kısa seçenekler için de
    zorunludur.

    -b, --before
       Ayracı satırdan sonra değil, satırdan önce koyar

    -r, --regex
       Ayracı düzenli ifade olarak kabul eder.

    -s, --separator=ayra
       Satırları satırsonu karakteri yerine ayra ile ayırır.

    --help Yardım iletisini görüntüler ve çıkar.

    --version
       Sürüm bilgilerini görüntüler ve çıkar.

YAZAN

    Jay Lepreau ve David MacKenzie tarafından yazılmıştır.

GERİBİLDİRİM

    Lütfen, böcekleri ve hataları <bug-coreutils (at) gnu.org> adresine
    bildirin.

TELİF HAKKI

    Telif hakkı © 2006 Free Software Foundation, Inc.
    Bu  bir  özgür  yazılımdır;  GNU  Genel  Kamu  Lisansının
    <http://www.gnu.org/licenses/gpl.html>  koşullarına  bağlı  kalarak
    kopyalarını yeniden dağıtabilirsiniz. Yasaların izin verdiği ölçüde
    hiçbir garantisi yoktur; hatta SATILABİLİRLİĞİ veya ŞAHSİ KULLANIMINIZA
    UYGUNLUĞU için bile garanti verilmez.

İLGİLİ BELGELER

    tac komutu ile ilgili kapsamlı bir kılavuz Texinfo olarak mevcuttur.
    Şayet info ve tac yazılımları düzgün bir şekilde sisteminizde mevcutsa,
    aşağıdaki komut ile bu kılavuzu görüntüleyebilirsiniz.

       info coreutils tac

ÇEVİREN

    Nilgün Belma Bugüner <nilgun (at) belgeler·gen·tr>, Kasım 2006