Provided by: manpages-tr_1.0.5.1-2_all bug

İSİM

    tail - dosyaların son kısmını basar

KULLANIM

    tail [seenek]... [dosya]...

AÇIKLAMA

    Belirtilen her dosyanın son 10 satırını standart çıktıya yazar. dosya
    belirtilmediğinde veya - olduğunda standart girdiden okur.

    Uzun seçenekler için zorunlu olan argümanlar kısa seçenekler için de
    zorunludur.

    --retry
       Belirtilen  dosya  ulaşılamaz hale geldiğinde dosya tekrar
       okunabilir olana kadar bekler.

    -c, --bytes=say
       Son say baytı gösterir.

    -f, --follow[={name|descriptor}]
       Dosyayı sürekli izler, yeni satırlar eklendikçe onları da
       çıktıya yazar. --follow=name ile dosya ismini kullanarak izler,
       --follow=descriptor ile dosya açıldığında sistemin döndürdüğü
       dosya tanıtıcısını kullanarak izler.

    -F   --follow=name --retry ile aynı.

    -n, --lines=say
       Son 10 satır yerine son say satırı gösterir.

    --max-unchanged-stats=say
       --follow=name seçeneği kullanıldığında say denemeden sonra
       dosyada bir değişiklik gözlemlememişse silinip silinmediğinden
       veya isminin değiştirilmediğinden  emin olmak için dosyayı
       tekrar açar (bu seçenek kullanılmadığında 5 defa bu işi yapar)

    --pid=pid
       -f ile kullanılır. Süreç numarası pid olan süreç öldükten sonra
       çıkar.

    -q, --quiet, --silent
       Dosya isimlerini gösteren başlıkları yazmaz.

    -s, --sleep-interval=sre
       -f ile kullanıldığı zaman dosyaya birşey yazılıp yazılmadığına
       sre saniyede bir (öntanımlı 1.0) bakar.

    -v, --verbose
       Dosya isimlerini gösteren başlıkları daima yazar.

    --help Yardım iletisini görüntüler ve çıkar.

    --version
       Sürüm bilgilerini görüntüler ve çıkar.

    saynın (bayt veya satır sayısı) ilk karakteri `+' ise, sayncı satır
    veya bayttan itibaren dosyanın içeriğini yazar, aksi halde dosyadaki
    son say girdiyi yazar. say, çarpım soneki alabilir: b = 512, k =
    1024, m = 1024*1024.

    --follow  (-f)  seçeneğinde  =name  belirtilmedikçe,  tail  dosya
    tanıtıcısını kullanarak dosyayı izler. Böylelikle dosyanın ismi değişse
    bile dosyayı izlemeye devam eder. Bazı durumlarda belli bir dosya adını
    izlemek istiyor olabilirsiniz, o zaman  --follow=name  seçeneğini
    kullanın (örneğin `tail --follow=name deneme' dediğinizde, deneme
    dosyası arada silinse, sonra yerine başka bir deneme dosyası oluşsa
    bile bütün bunlardan sonra tail `deneme' dosyasının içinde olanları
    göstermeye devam eder).

YAZAN

    Paul Rubin, David MacKenzie, Ian Lance Taylor ve Jim  Meyering
    tarafından yazılmıştır.

GERİBİLDİRİM

    Lütfen, böcekleri ve hataları <bug-coreutils (at) gnu.org> adresine
    bildirin.

TELİF HAKKI

    Telif hakkı © 2006 Free Software Foundation, Inc.
    Bu  bir  özgür  yazılımdır;  GNU  Genel  Kamu  Lisansının
    <http://www.gnu.org/licenses/gpl.html>  koşullarına  bağlı  kalarak
    kopyalarını yeniden dağıtabilirsiniz. Yasaların izin verdiği ölçüde
    hiçbir garantisi yoktur; hatta SATILABİLİRLİĞİ veya ŞAHSİ KULLANIMINIZA
    UYGUNLUĞU için bile garanti verilmez.

İLGİLİ BELGELER

    tail komutu ile ilgili kapsamlı bir kılavuz Texinfo olarak mevcuttur.
    Şayet  info ve tail yazılımları düzgün bir şekilde sisteminizde
    mevcutsa, aşağıdaki komut ile bu kılavuzu görüntüleyebilirsiniz.

       info coreutils tail

ÇEVİREN

    Nilgün Belma Bugüner <nilgun (at) belgeler·gen·tr>, Kasım 2006