Provided by: manpages-tr_1.0.5.1-2_all bug

İSİM

    tr - karakterleri çevirir veya siler

KULLANIM

    tr [seenek]... kme1 [kme2]

AÇIKLAMA

    Standart girdiden okuduğu karakterleri çevirerek, sıkıştırarak ve/veya
    silerek standart çıktıya yazar.

    -c, -C, --complement
       kme1'in tümleyeni.

    -d, --delete
       kme1'deki karakterleri siler, çeviri yapmaz.

    -s, --squeeze-repeats
       Aynı karakterden oluşmuş bir sırayı, karakterler kme1 içinde
       varsa, siler yerine o karakterden bir tane koyar.

    -t, --truncate-set1
       Önce kme1'i, kme2'nin boyuna eşit olacak şekilde kısaltır.

    --help Yardım iletisini görüntüler ve çıkar.

    --version
       Sürüm bilgilerini görüntüler ve çıkar.

    kme1  ve kme2 karakter dizileri olarak belirtilir. Çoğu zaten
    karakterlerin kendileridir. Yorumlanan dizilimler şunlardır:

     \NNN      sekizlik değeri NNN (1-3 rakam) olan karakter
     \\       tersbölü imi
     \a       bip sesi
     \b       gerisilme
     \f       form ileri
     \n       satırsonu
     \r       satırbaşı
     \t       yatay sekme
     \v       düşey sekme
     KAR1-KAR2   artan sırada KAR1'den KAR2'ye kadar
            tüm karakterler
     [KAR*]     KAR karakterini KUME2'de KUME1 uzunluğu
            kadar tekrarlar
     [KAR*TEKRAR]  KAR karakterini TEKRAR kere tekrarlar,
            TEKRAR 0 ile başlıyorsa sekizlik sayıdır
     [:alnum:]   tüm harf ve rakamlar
     [:alpha:]   tüm harfler
     [:blank:]   tüm yatay boşluklar
     [:cntrl:]   tüm denetim karakterleri
     [:digit:]   tüm rakamlar
     [:graph:]   boşluk hariç, tüm yazılabilir karakterler
     [:lower:]   tüm küçük harfler
     [:print:]   boşluk dahil, tüm yazılabilir karakterler
     [:punct:]   tüm noktalama isaretleri
     [:space:]   tüm yatay ve düşey boşluklar
     [:upper:]   tüm büyük harfler
     [:xdigit:]   tüm onaltılık sistem rakamları
     [=KAR=]    KAR karakteriyle aynı olan tüm karakterler
    Çeviri, -d seçeneği kullanılmadığında ve kme1 ve kme2'nin her ikisi
    de verildiğinde gerçekleşir. -t sadece çeviri yaparken kullanılabilir.
    kme2 gerektiğinde son karakteri tekrar edilerek kme1 ile aynı
    uzunluğa getirilir. kme2'deki fazlalık karakterler dikkate alınmaz.
    Çeviri yapılılırken kme2'de kullanılan karakter sınıflarından sadece
    [:lower:] ve [:upper:] kesin olarak büyükten küçüğe açılırlar, bu ikisi
    beraberce sadece  büyük  harf  küçük  harf  değişimi  yapılırken
    kullanılabilir. -s sadece ne çeviri ne de silme yapılıyorsa kme1'i
    kullanır; aksi takdirde çeviri veya sıkıştırma  bittikten  sonra
    sıkıştırma yapılıyorsa kme2'yi kullanır.

YAZAN

    Jim Meyering tarafından yazılmıştır.

GERİBİLDİRİM

    Lütfen, böcekleri ve hataları <bug-coreutils (at) gnu.org> adresine
    bildirin.

TELİF HAKKI

    Telif hakkı © 2006 Free Software Foundation, Inc.
    Bu  bir  özgür  yazılımdır;  GNU  Genel  Kamu  Lisansının
    <http://www.gnu.org/licenses/gpl.html>  koşullarına  bağlı  kalarak
    kopyalarını yeniden dağıtabilirsiniz. Yasaların izin verdiği ölçüde
    hiçbir garantisi yoktur; hatta SATILABİLİRLİĞİ veya ŞAHSİ KULLANIMINIZA
    UYGUNLUĞU için bile garanti verilmez.

İLGİLİ BELGELER

    tr komutu ile ilgili kapsamlı bir kılavuz Texinfo olarak mevcuttur.
    Şayet info ve tr yazılımları düzgün bir şekilde sisteminizde mevcutsa,
    aşağıdaki komut ile bu kılavuzu görüntüleyebilirsiniz.

       info coreutils tr

ÇEVİREN

    Nilgün Belma Bugüner <nilgun (at) belgeler·gen·tr>, Kasım 2006