Provided by: manpages-tr_1.0.5.1-2_all bug

İSİM

    uniq - yinelenen satırları atlar ve raporlar

KULLANIM

    uniq [seenek]... [girdi [kt]]

AÇIKLAMA

    girdideki (veya standart girdideki) arka arkaya gelen aynı satırlardan
    sadece ilkini ve eşsiz satırları ktya (veya standart çıktıya)
    yazar.

    Uzun seçenekler için zorunlu olan argümanlar kısa seçenekler için de
    zorunludur.

    -c, --count
       Her satırın başına tekrar sayısını yazar.

    -d, --repeated
       Sadece aynısından iki tane olan satırları gösterir.

    -D, --all-repeated[=snrlama-yntemi]
       İkinci ve sonraki yinelenen girdi satırlarını iptal etmez, ama
       yinelenmeyenleri  iptal  eder.  Bu seçenek, örneğin, harf
       büyüklüğünü  yok  sayan  veya  sadece  seçilmiş  alanları
       karşılaştıran seçeneklerle birlikte kullanıldığında yararlıdır.
       İsteğe bağlı olan snrlama-yntemi ile yinelenen satırların
       nasıl gruplanacağı belirtilir ve şu değerlerden biri olmalıdır:

    none  Yinelenen satırlar gruplara ayrılmaz. Bu, bir snrlama-yntemi
       belirtmemekle aynıdır.

    prepend
       Her yinelenen satır grubundan önce bir satırsonu çıktılar.

    separate
       Yinelenen satır gruplarını tek bir satırsonu ile ayırır. Bu, ilk
       gruptan önce satırsonunun olmayışı dışında prepend kullanımı ile
       aynıdır. Böyle bir çıktı kullanıcılar için daha elverişlidir.

    Gruplar ayrılırken girdi akımı ardarda iki veya daha çok boş satır
    içeriyorsa çıktı tuhaf görünebilir. Bunun olmaması için peşpeşe gelen
    satırsonu karakterlerini teke indiren `tr -s '\n'' üzerinden girdiyi
    filtreleyebilirsiniz.

    Bu seçenek bir GNU oluşumudur.

    -f, --skip-fields=say
       Eşsizlik bakımından sınamadan önce bir satırın say alanını
       atlar. Bir alan, en azından bir boşluk veya  sekme  ile
       diğerlerinden ayrılmış karakterlerden oluşur.

    -i, --ignore-case
       Karşılaştırırken harf büyüklüklerini farklılık olarak ele almaz.

    -s, --skip-chars=say
       Eşsizlik bakımından sınamadan önce bir satırın say karakterini
       atlar. Hem alan hem karakter atlanmasını istemişseniz önce
       alanlar atlanır.

    -u, --unique
       Sadece eşsiz satırları basar.

    -w, --check-chars=say
       Sadece say karakterlik satırlar karşılaştırılır.

    --help Yardım iletisini görüntüler ve çıkar.

    --version
       Sürüm bilgilerini görüntüler ve çıkar.

YAZAN

    David MacKenzie tarafından yazılmıştır.

GERİBİLDİRİM

    Lütfen, böcekleri ve hataları <bug-coreutils (at) gnu.org> adresine
    bildirin.

TELİF HAKKI

    Telif hakkı © 2006 Free Software Foundation, Inc.
    Bu  bir  özgür  yazılımdır;  GNU  Genel  Kamu  Lisansının
    <http://www.gnu.org/licenses/gpl.html>  koşullarına  bağlı  kalarak
    kopyalarını yeniden dağıtabilirsiniz. Yasaların izin verdiği ölçüde
    hiçbir garantisi yoktur; hatta SATILABİLİRLİĞİ veya ŞAHSİ KULLANIMINIZA
    UYGUNLUĞU için bile garanti verilmez.

İLGİLİ BELGELER

    uniq komutu ile ilgili kapsamlı bir kılavuz Texinfo olarak mevcuttur.
    Şayet  info ve uniq yazılımları düzgün bir şekilde sisteminizde
    mevcutsa, aşağıdaki komut ile bu kılavuzu görüntüleyebilirsiniz.

       info coreutils uniq

ÇEVİREN

    Nilgün Belma Bugüner <nilgun (at) belgeler·gen·tr>, Kasım 2006