Provided by: manpages-tr_1.0.5.1-2_all bug

İSİM

    uptime - sistemin ne kadar zamandır çalıştığını söyler

KULLANIM

    uptime
    uptime [-V]

AÇIKLAMA

    uptime tek bir satır halinde şu bilgiyi verir: o anki saat, sistemin ne
    kadar süredir çalışmakta olduğu, sistemde oturum açmış kaç kullanıcı
    bulunduğu ve 1, 5 ve 15 dakika önceki sistem yükleri.

    Bu, w(1) tarafından gösterilen başlık satırındaki bilgi ile aynıdır.

    Sistem yük ortalamaları çalışmakta olan veya durdurulmaması gereken
    süreçlerle ilgilidir. Çalışmakta olan  bir  süreç  ya  işlemciyi
    kullanıyordur ya da işlemciyi kullanmayı bekliyordur. Durdurulmaması
    gereken bir süreç ise örneğin bir disk gibi bir aygıtı G/Ç erişimi için
    beklemekte olan bir süreçtir. Ortalamalar üç zaman aralığında alınır.
    Yük  ortalamaları  bir  sistemdeki  işlemci  sayısına  göre
    normalleştirilmez,  yani, birim yük ortalaması tek işlemcili bir
    sistemin birim zamandaki yükü olup, 4 işlemcili bir sistemde bu zamanın
    %75'i boşta geçer.

İLGİLİ DOSYALAR

    /var/run/utmp o an oturum açmış olanlarla ilgili bilgiler
    /proc     süreçlerin bilgileri

YAZAN

    Larry Greenfield <greenfie (at) gauss.rutgers.edu> ve Michael    K.
    Johnson <johnsonm (at) sunsite.unc.edu> tarafından yazılmıştır.

GERİBİLDİRİM

    Lütfen, böcekleri ve hataları <albert (at) users.sf.net> adresine
    bildirin.

TELİF HAKKI

    Telif hakkı © 2006 Free Software Foundation, Inc.
    Bu  bir  özgür  yazılımdır;  GNU  Genel  Kamu  Lisansının
    <http://www.gnu.org/licenses/gpl.html>  koşullarına  bağlı  kalarak
    kopyalarını yeniden dağıtabilirsiniz. Yasaların izin verdiği ölçüde
    hiçbir garantisi yoktur; hatta SATILABİLİRLİĞİ veya ŞAHSİ KULLANIMINIZA
    UYGUNLUĞU için bile garanti verilmez.

İLGİLİ BELGELER

    ps(1), top(1) utmp(5), w(1).

ÇEVİREN

    Nilgün Belma Bugüner <nilgun (at) belgeler·gen·tr>, Kasım 2006