Provided by: manpages-tr_1.0.5.1-2_all bug

İSİM

    xgettext - gettext dizgelerini kaynak dosyasından seçer

KULLANIM

    xgettext [seçenek] [girdidosyası]...

AÇIKLAMA

    Belirtilen girdidosyasından dönüştürülebilecek dizgeleri çekip alır.

    Uzun seçenekler için zorunlu olan argümanlar kısa seçenekler için de zorunludur. Aynı şey
    isteğe bağlı argümanlarda da geçerlidir.

  Girdi dosyasının yeri:
    girdidosyası ...
       Girdi dosyaları

    -f, --files-from=dosya
       Girdi dosyalarının listesini dosya'dan okur.

    -D, --directory=dizin
       Girdi dosyalarının arama yoluna dizin'i ekler.

    Şayet girdi dosyası `-` ise, standart girdi okunur.

  Çıktı dosyasının yeri:
    -d, --default-domain=isim
       Çıktı olarak isim.po kullanılır (messages.po yerine).

    -o, --output=dosya
       çıktı belirtilen dosya'ya yazılır.

    -p, --output-dir=dizin
       Çıktı dosyaları dizin ile belirtilen dizin içine toplanır.

    Şayet çıktı dosyası `-` ise, çıktı standart çıktıya yazılır.

  Girdi dosyası dil seçimi:
    -L, --language=isim
       Dosya belirtilen dilde yorumlanır (C, C++, ObjectiveC, PO, Python, Lisp, EmacsLisp,
       librep, Java, awk, YCP, Tcl, RST, Glade).

    -C, --c++
       --language=C++ için kısaltma.

    Öntanımlı olarak, dil, kullanılan dosya uzantısına göre tanınmaya çalışılır.

  İşlem kipi:
    -j, --join-existing
       İletileri mevcut dosya ile birleştir.

    -x, --exclude-file=dosya.po
       dosya.po'daki girdiler kullanılmaz.

    -c, --add-comments[=etiket]
       Çıktı dosyasındaki yorum satırlarını etiket ile değiştirir (veya önceki anahtar
       sözcük satırları ile).

  Language=C/C++ için özel seçenekler:
    -a, --extract-all
       bütün dizgeleri alır.

    -k, --keyword[=sözcük]
       Aranacak ek anahtar sözcük (sözcük verilmediğinde kullanılacak öntanımlı bir sözcük
       yoktur.)

    -T, --trigraphs
       Girdideki ANSI C üçlü harflerini anlar.

    --debug
       Biçim dizgesi tanıma ile ilgili daha fazla ayrıntı verilir.

  Çıktı ayrıntıları:
    -e, --no-escape
       C öncelemeleri çıktıda kullanılmaz (öntanımlı)

    -E, --escape
       C öncelemeleri çıktıda kullanılır, genişletilmiş karakterler kullanılmaz.

    --force-po
       Boş olsa bile PO dosyasını yazar.

    -i, --indent
       PO dosyasını girintili tarzda yazar.

    --no-location
       '#: dosyaismi:satır' başlıkları yazılmaz

    -n, --add-location
       '#: dosyaismi:satır' başlıkları yazılır.

    --strict
       Uniforum kipini etkinleştirir.

    -w, --width=sayı
       Sayfa genişliği sayı'ya ayarlanır.

    --no-wrap
       Sayfa genişliğine sığmayan satırların taşan kısmı bir alt satıra indirilmez.

    -s, --sort-output
       Çıktıyı sıralı üretir.

    -F, --sort-by-file
       Çıktıyı dosya konumuna göre sıralar.

    --omit-header
       Başlığa `msgid ""' girdisini yazmaz.

    --copyright-holder=dizge
       Çıktıya telif hakkı dizgesi yazılır

    --foreign-user
       Yabancı kullanıcılar için FSF telif hakkı çıktıda bulunmaz.

    -m, --msgstr-prefix[=dizge]
       msgstr girdileri için önek olarak dizge ya da "" kullanılır.

    -M, --msgstr-suffix[=dizge]
       msgstr girdileri için sonek olarak dizge ya da "" kullanılır.

  Bilgilendirme seçenekleri:
    -h, --help
       Yardım konularını görüntüler ve çıkar.

    -V, --version
       Sürüm bilgilerini görüntüler ve çıkar.

YAZAN

    Ulrich Drepper <drepper (at) redhat.com> tarafından yazılmıştır.

GERİBİLDİRİM

    Lütfen, böcekleri ve hataları <bug-gnu-gettext (at) gnu.org> adresine bildirin.

TELİF HAKKI

    Telif hakkı © 1995-1998, 2000-2002 Free Software Foundation, Inc.
    Bu bir serbest yazılımdır; kopyalama koşulları için kaynak koduna bakınız. Hiçbir
    garantisi yoktur; hatta SATILABİLİRLİĞİ veya ŞAHSİ KULLANIMINIZA UYGUNLUĞU için bile
    garanti verilmez.

İLGİLİ BELGELER

    xgettext komutu ile ilgili kapsamlı bir kılavuz Texinfo olarak mevcuttur. Şayet info ve
    xgettext yazılımları düzgün bir şekilde sisteminizde mevcutsa, aşağıdaki komut ile bu
    kılavuzu görüntüleyebilirsiniz.

       info xgettext

ÇEVİREN

    Yalçın Kolukısa <yalcink01 (at) yahoo.com>, Ocak 2004