Provided by: manpages-tr_1.0.5.1-2_all bug

İSİM

    xmlto - bir XSL dönüşüm dosyasını bir XML belgesine uygular

KULLANIM

    xmlto [-o kt_dizini] [-x zel_xsl] [-m xsl_paras]
       [-v] [-p ardilem_seenekleri] [--extensions]
       [--searchpath dosyayolu] [--skip-validation] {biim} {dosya}

AÇIKLAMA

    xmlto'nun  amacı, gereken bütün her şeyin kullanılarak, bir XML
    belgesinin arzu edilen biçime dönüştürülmesini sağlamaktır. Bu iki
    basamaklı bir işlemdir:

    1. Bir XSL-T işlemcisi kullanılarak uygun bir XSL dönüşüm dosyasının
     uygulanması.

    2. Diğer araçlar ile sonraki işlemlerin gerçekleştirilmesi. Bu ikinci
     adım zorunlu değildir, kullanılmasa da olur.

    Hangi dönüşüm dosyasının kullanılacağına ve gerekli ise işlem sonrası
    çıktıya neler yapılacağına karar vermek için, xmlto biçim betiklerini
    kullanır. Bunlar xmlto tarafından dönüşüm sırasında çağrılan basit
    kabuk betikleridir.

    Uygun biçim betikleri, XML dosyasının ve arzu edilen çıktı dosyasının
    biçimine bağlıdır. xmlto, DocBook XML dosyalarını çeşitli biçimlere
    çevirmeye yarayan hazır betikler ile birlikte  gelir.  Kullanmak
    istediğiniz biçim betiğinin tam adını komut satırından belirterek,
    istediğiniz betiği kullanabilirsiniz.

    İlk olarak, xmlto'ya, -x seçeneği belirtilerek, tam olarak hangi
    dönüşüm dosyasının kullanılacağı belirtilmemişse, dönüşüm dosyasını
    ayarlamak için $1 ile biçim betiği çağrılır. XSLT_PROCESSOR ortam
    değişkeni  ile,  XSL-T  dönüşümünü  sağlayacak  uygulamanın  ismi
    belirtilebilir (örneğin xsltproc); XSL_DIR ortam değişkeni xmlto ile
    birlikte gelen birkaç faydalı dönüşüm dosyasının bulunduğu dizine giden
    yolu tanımlar. Biçim betiği, standart çıktı için kullanılacak dönüşüm
    dosyasının  adını  yazmalı  ve  başarılı bir şekilde çıkmalıdır.
    Kullanılacak uygun bir dönüşüm dosyası yok ise sıfır harici bir çıkış
    değeri döner (örneğin; elimizdeki tek dönüşüm dosyası kullanılacak
    XSL-T işlemcisi ile çalışmıyorsa). Şayet standart çıktıya hiçbir şey
    yazılmaz ama betik başarılı bir şekilde çıkar ise, XSL-T dönüşümü
    gerçekleşmez.

    İkinci olarak (bir dönüşüm dosyası kullanılarak bir XSL-T işlemi
    yapıldıktan sonra), biçim betiği tekrar çağrılır. Bu sefer $1 süreç
    sonrası için ayarlanır. Biçim betiği XSL-T uygulanmış çıktıyı arzu
    edilen biçime sokmak için gereken bütün işlemleri, çıktıyı istenen
    dizine kopyalamak dahil, gerçekleştirmelidir. İşlem sonrası için, biçim
    betiği, sadece işlenen çıktıyı (bu çıktının ismi XSLT_PROCESSED içinde
    saklanır ve bu isim, orjinal XML dosyasının uzantısının .proc ile
    değiştirilmiş  halidir).  INPUT_FILE orjinal XML dosyasının adına
    ayarlanır, OUTPUT_DIR çıktının en  sonunda  gönderileceği  dizine
    ayarlanır ve SEARCHPATH ise iki nokta üst üste işareti ile ayrılmış son
    çare dizinlerine ayarlanır. Bu dizinler girdinin (örneğin resimlerin)
    arandığı yerlerdir. Şayet bu adım başarısız olursa, biçim betiği
    sıfırdan farklı bir değer döndürür ve çıkar.

SEÇENEKLER

    -v   Ayrıntılı kip (-vv çok ayrıntılı kip).

    -x zel_xsl
       Bir biçim betiği yerine belirtilen zel_xsl dosyası kullanılır.

    -m xsl_paras
       Dönüşüm  dosyasında  değişiklik  yapmak  için  xsl_paras
       kullanılır.

    -o dizin
       Çıktıyı, içinde çalışılan dizin yerine, belirtilen dizine koyar.

    -p ardilem_seenekleri
       Dönüşüm dosyası uygulamasından sonraki işlem evrelerine bu
       seçenekleri aktarır (örneğin; HTML çıktının links veya lynx'e
       aktarılması veya Tex'den DVI'ya giderken çıktının xmltex'e
       aktarılması) şayet -p ikinci bir defa  daha  belirtmişse,
       seçenekler dönüşüm sonrası ikinci aşama uygulamalara gönderilir.
       Bu sadece xmltex ve dvips'ten PostScript çıktı elde edilirken
       uygulanabilir.

    --extensions
       Kullandığınız  araç  zinciri  için dönüşüm genişletmelerini
       kullanmayı mümkün kılar. Örneğin, PassiveTeX kullanılıyorsa
       "passivetex.extensions"      ve      "use.extensions"
       etkinleştirilmelidir.  Etkinleştirilen  değişkenler  Norman
       Walsh'ın DocBook XSL dönüşüm dosyalarında kullandıklarıdır.

    --searchpath dosyayolu
       Girdi için olanlar da dahil olmak üzere son çare olarak
       kullanılacak dizin isimlerinin iki nokta üstüste işaretleri ile
       ayrılmış listesi.

    --skip-validation
       Normalde uygulanan geçerlilik işlemini atlar.

    --help Kısa bir kullanım iletisi görüntüler. Kullanılabilir çıktı
       biçimlerini ve xmlto seçeneklerini açıklar.

    -v, --version
       Sürüm bilgilerini gösterir.

ÖRNEKLER

    Bir DocBook XML belgesini PDF'ye çevirmek için:

    xmlto pdf belgem.xml

    Bir DocBook XML belgesini HTML'ye çevirmek ve çıktıyı HTML dosyası
    olarak başka bir dizinde saklamak için:

    xmlto -o html-dizini html belgem.xml

    Bir DocBook XML belgesinden tek sayfalık bir HTML dosyası elde etmek
    için:

    xmlto html-nochunks belgem.xml

    Çıktıyı bir XSL parçası kullanarak düzenlemek için:

    xmlto -m ulink.xsl pdf belgem.xml

    Hangi dönüşüm dosyasının kullanılacağını tanımlamak  için  (biçim
    betiğinin seçtiğini göz ardı etmek için):

    xmlto -x dosyam.xsl pdf belgem.xml

YAZAN

    Tim Waugh <twaugh (at) redhat.com> tarafından yazılmıştır.

ÇEVİREN

    Yalçın Kolukısa <yalcin (at) belgeler.org>, Şubat 2004