Provided by: manpages-tr_1.0.5.1-2_all bug

İSİM

    xmlto - bir XSL dönüşüm dosyasını bir XML belgesine uygular

KULLANIM

    xmlto [-o çıktı_dizini] [-x özel_xsl] [-m xsl_parçası]
       [-v] [-p ardişlem_seçenekleri] [--extensions]
       [--searchpath dosyayolu] [--skip-validation] {biçim} {dosya}

AÇIKLAMA

    xmlto'nun amacı, gereken bütün her şeyin kullanılarak, bir XML belgesinin arzu edilen
    biçime dönüştürülmesini sağlamaktır. Bu iki basamaklı bir işlemdir:

    1. Bir XSL-T işlemcisi kullanılarak uygun bir XSL dönüşüm dosyasının uygulanması.

    2. Diğer araçlar ile sonraki işlemlerin gerçekleştirilmesi. Bu ikinci adım zorunlu
     değildir, kullanılmasa da olur.

    Hangi dönüşüm dosyasının kullanılacağına ve gerekli ise işlem sonrası çıktıya neler
    yapılacağına karar vermek için, xmlto biçim betiklerini kullanır. Bunlar xmlto tarafından
    dönüşüm sırasında çağrılan basit kabuk betikleridir.

    Uygun biçim betikleri, XML dosyasının ve arzu edilen çıktı dosyasının biçimine bağlıdır.
    xmlto, DocBook XML dosyalarını çeşitli biçimlere çevirmeye yarayan hazır betikler ile
    birlikte  gelir. Kullanmak istediğiniz biçim betiğinin tam adını komut satırından
    belirterek, istediğiniz betiği kullanabilirsiniz.

    İlk olarak, xmlto'ya, -x seçeneği belirtilerek, tam olarak hangi dönüşüm dosyasının
    kullanılacağı belirtilmemişse, dönüşüm dosyasını ayarlamak için $1 ile biçim betiği
    çağrılır. XSLT_PROCESSOR ortam değişkeni ile, XSL-T dönüşümünü sağlayacak uygulamanın ismi
    belirtilebilir (örneğin xsltproc); XSL_DIR ortam değişkeni xmlto ile birlikte gelen birkaç
    faydalı dönüşüm dosyasının bulunduğu dizine giden yolu tanımlar. Biçim betiği, standart
    çıktı için kullanılacak dönüşüm dosyasının adını yazmalı ve başarılı bir şekilde
    çıkmalıdır. Kullanılacak uygun bir dönüşüm dosyası yok ise sıfır harici bir çıkış değeri
    döner  (örneğin;  elimizdeki tek dönüşüm dosyası kullanılacak XSL-T işlemcisi ile
    çalışmıyorsa). Şayet standart çıktıya hiçbir şey yazılmaz ama betik başarılı bir şekilde
    çıkar ise, XSL-T dönüşümü gerçekleşmez.

    İkinci olarak (bir dönüşüm dosyası kullanılarak bir XSL-T işlemi yapıldıktan sonra), biçim
    betiği tekrar çağrılır. Bu sefer $1 süreç sonrası için ayarlanır. Biçim betiği XSL-T
    uygulanmış çıktıyı arzu edilen biçime sokmak için gereken bütün işlemleri, çıktıyı istenen
    dizine kopyalamak dahil, gerçekleştirmelidir. İşlem sonrası için, biçim betiği, sadece
    işlenen çıktıyı (bu çıktının ismi XSLT_PROCESSED içinde saklanır ve bu isim, orjinal XML
    dosyasının uzantısının .proc ile değiştirilmiş halidir). INPUT_FILE orjinal XML dosyasının
    adına ayarlanır, OUTPUT_DIR çıktının en sonunda gönderileceği dizine ayarlanır ve
    SEARCHPATH ise iki nokta üst üste işareti ile ayrılmış son çare dizinlerine ayarlanır. Bu
    dizinler girdinin (örneğin resimlerin) arandığı yerlerdir. Şayet bu adım başarısız olursa,
    biçim betiği sıfırdan farklı bir değer döndürür ve çıkar.

SEÇENEKLER

    -v   Ayrıntılı kip (-vv çok ayrıntılı kip).

    -x özel_xsl
       Bir biçim betiği yerine belirtilen özel_xsl dosyası kullanılır.

    -m xsl_parçası
       Dönüşüm dosyasında değişiklik yapmak için xsl_parçası kullanılır.

    -o dizin
       Çıktıyı, içinde çalışılan dizin yerine, belirtilen dizine koyar.

    -p ardişlem_seçenekleri
       Dönüşüm dosyası uygulamasından sonraki işlem evrelerine bu seçenekleri aktarır
       (örneğin; HTML çıktının links veya lynx'e aktarılması veya Tex'den DVI'ya giderken
       çıktının xmltex'e aktarılması) şayet -p ikinci bir defa daha  belirtmişse,
       seçenekler dönüşüm sonrası ikinci aşama uygulamalara gönderilir. Bu sadece xmltex
       ve dvips'ten PostScript çıktı elde edilirken uygulanabilir.

    --extensions
       Kullandığınız araç zinciri için dönüşüm genişletmelerini kullanmayı mümkün kılar.
       Örneğin, PassiveTeX kullanılıyorsa "passivetex.extensions" ve "use.extensions"
       etkinleştirilmelidir. Etkinleştirilen değişkenler Norman Walsh'ın DocBook XSL
       dönüşüm dosyalarında kullandıklarıdır.

    --searchpath dosyayolu
       Girdi için olanlar da dahil olmak üzere son çare olarak kullanılacak dizin
       isimlerinin iki nokta üstüste işaretleri ile ayrılmış listesi.

    --skip-validation
       Normalde uygulanan geçerlilik işlemini atlar.

    --help Kısa bir kullanım iletisi görüntüler. Kullanılabilir çıktı biçimlerini ve xmlto
       seçeneklerini açıklar.

    -v, --version
       Sürüm bilgilerini gösterir.

ÖRNEKLER

    Bir DocBook XML belgesini PDF'ye çevirmek için:

    xmlto pdf belgem.xml

    Bir DocBook XML belgesini HTML'ye çevirmek ve çıktıyı HTML dosyası olarak başka bir
    dizinde saklamak için:

    xmlto -o html-dizini html belgem.xml

    Bir DocBook XML belgesinden tek sayfalık bir HTML dosyası elde etmek için:

    xmlto html-nochunks belgem.xml

    Çıktıyı bir XSL parçası kullanarak düzenlemek için:

    xmlto -m ulink.xsl pdf belgem.xml

    Hangi dönüşüm dosyasının kullanılacağını tanımlamak için (biçim betiğinin seçtiğini göz
    ardı etmek için):

    xmlto -x dosyam.xsl pdf belgem.xml

YAZAN

    Tim Waugh <twaugh (at) redhat.com> tarafından yazılmıştır.

ÇEVİREN

    Yalçın Kolukısa <yalcin (at) belgeler.org>, Şubat 2004