Provided by: manpages-tr_1.0.5.1-2_all bug

İSİM

    xsltproc - komut satırı xslt işlemcisi

KULLANIM

    xsltproc [-V | -v | -o dosya | --timing | --repeat
        | --debug | --novalid | --noout | --maxdepth deer
        | --html | --docbook | --param isim deer
        | --stringparam isim değer | --nonet | --catalogs
        | --xinclude | --profile | --dumpextensions | --nowrite
        | --nomkdir | --writesubtree] [xsl_betii] [dosya1]
        [dosya2] [....]

GİRİŞ

    xsltproc, XML belgelerine XSLT şablonlarını uygulamak için kullanılan
    bir komut satırı aracıdır. GNOME projesinin XSLT C kütüphanesi olan
    libxslt'nin  bir parçasıdır. GNOME projesinin bir parçası olarak
    geliştirilmesine rağmen, GNOME masaüstü ortamından bağımsız olarak da
    kullanılabilir.

    xsltproc, komut satırından xslt şablonlarını içeren betiğin adı ve bu
    şablonların uygulanacağı dosya veya dosyaların  adı  belirtilerek
    kullanılır.

    Şayet bir XML belge içinde xslt betiği ile ilgili bir işlem komutu
    varsa, komut satırında xslt betiğinin isminin bildirmesi gerekmez.
    xsltproc, bu betiği bulur ve onu kullanır.

    Öntanımlı  olarak, çıktı standart çıktıya yazılır. -o seçeneğini
    kullanarak çıktı için bir dosya belirtebilirsiniz.

KOMUT SATIRI SEÇENEKLERİ

    -V, --version
       libxml ve libxslt'nin sürüm numaralarını verir.

    -v, --verbose
       XML belgenin ve xslt dosyasının işlenmesi sırasında xsltproc
       tarafından gerçekleştirilen bütün adımlar hakkında ayrıntılı
       bilgi verilir.

    -o, --output dosya_ad
       Çıktı dosya_ad ile belirtilen dosyaya yazılır. "Tomarlama"
       (chunking)  diye bilinen çoğul çıktılar için,  -o  dizin/
       şeklinde kullanım, bütün dosyaların dizin ile belirtilen dizinin
       altına gönderilmesini sağlar. Dizin sistemde mevcut olan bir
       dizin olmalıdır.

    --timing
       XML belgenin ve XSLT şablon dosyasının çözümlenmesi ve belgeye
       şablonların uygulanması ile sonuçların kaydedilmesi sırasında
       geçen süreyi görüntüler. Sonuç milisaniye cinsindendir.

    --repeat
       Dönüşümü 20 kere gerçekleştirir. Zaman testi için kullanılır.

    --debug
       Hata ayıklama amacıyla, dönüştürülmüş belgenin XML ağacını
       çıktılar.

    --novalid
       Belgenin DTD'sinin yüklenmesi adımını atlar.

    --noout
       Sonuçlar çıktılanmaz.

    --maxdepth deer
       Libxslt'nin bir sonsuz döngüye girmesini engellemek üzere şablon
       yığıtının derinliğini sınırlamakta kullanılır. Öntanımlı değeri
       500'dür.

    --html Girdi olarak verilen belge bir HTML dosyasıdır.

    --docbook
       Girdi olarak verilen belge bir DocBook SGML dosyasıdır. DocBook
       XML belgelerle çalışmak için --docbook seçeneğini kullanmayın.
       Bu seçenek sadece Docbook'un SGML sürümüne sınırlı bir destek
       vermek için tasarlanmıştır.

    --param isim deer
       XSLT şablonunun isim parametresine deer değerini aktarmakta
       kullanılır En fazla 32 çift isim/değer çifti aktarabilirsiniz.
       Şayet verilen değer bir düğüm tanımlayıcısı değil de bir dizge
       ise, --stringparam seçeneğini kullanmak daha uygundur.

    --stringparam isim deer
       Değerin bir düğüm tanımlayıcısı değil de bir dizge olduğu
       durumlarda, XSLT şablonunun isim parametresine deer değerini
       aktarmakta kullanılır. Dizge mutlaka UTF-8 kodlanmış olmalıdır.

    --nonet
       DTD'ler ve öğeler sadece yerel dosya sisteminden alınır.

    --catalogs
       Harici  girdilerin aranacağı yerler için SGML_CATALOG_FILES
       içinde tanımlanmış SGML kataloglarını  kullanır.  Öntanımlı
       olarak,  xsltproc   XML_CATALOG_FILES  içinde  belirtilmiş
       kataloglara  bakar.  Şayet  bu  da  belirtilmemiş  ise
       /etc/xml/catalog kullanılır.

    --xinclude
       Belgeyi  Xinclude  belirtimini  kullanarak  işler. Xinclude
       belirtimi  hakkkında  ayrıntılı  bilgi  için  bakınız:
       http://www.w3.org/TR/xinclude/

    --profile, --norman
       XSLT şablonlarının her bir bölümü için harcanan zaman hakkında
       kısa bir bilgi verir. XSLT şablonlarının başarımını eniyilemek
       için uğraşırken faydalı olabilir.

    --dumpextensions
       Kayıtlı bütün eklentilerin listesini standart çıktıya yazar.

    --nowrite
       Çıktı herhangi bir dosya veya kaynağa yazılmaz.

    --nomkdir
       Çıktı dizinleri oluşturulmaz.

    --writesubtree dosyayolu
       Yazma  işlemi sadece dosyayolu ile belirtilen dizinin alt
       dizinlerinde yapılır.

DÖNEN DEĞERLER

    xsltproc'un geri döndürdüğü değerler, xsltproc'u bir betik aracılığı
    ile çalıştırmayı denediğiniz durumlarda işinize yarayabilir.

    0: normal

    1: argüman belirtilmemiş

    2: çok fazla parametre verilmiş

    3: bilinmeyen seçenek

    4: xslt şablon dosyası çözümlenemedi

    5: xslt şablon dosyasında hata

    6: belgelerden birinde hata var

    7: desteklenmeyen xsl:output yöntemi

    8: dizge parametresi hem çift tırnak hem de tek tırnak içeriyor

    9: dahili işlem hatası

    10: işlemin bitirilmesini gerektiren bir ileti tarafından süreç durduruldu

AYRINTILI BİLGİ İÇİN

    libxml sanalyöresi: http://www.xmlsoft.org/
    W3C XSLT belirtimi: http://www.w3.org/TR/xslt/

YAZAN

    John Fleck <jfleck (at) inkstain.net> tarafından yazılmıştır.

ÇEVİREN

    Yalçın Kolukısa <yalcink01 (at) yahoo.com>, Ocak 2004

                                  xsltproc(1)