Provided by: manpages-tr_1.0.5.1-2_all bug

İSİM

    xsltproc - komut satırı xslt işlemcisi

KULLANIM

    xsltproc [-V | -v | -o dosya | --timing | --repeat
        | --debug | --novalid | --noout | --maxdepth değer
        | --html | --docbook | --param isim değer
        | --stringparam isim değer | --nonet | --catalogs
        | --xinclude | --profile | --dumpextensions | --nowrite
        | --nomkdir | --writesubtree] [xsl_betiği] [dosya1]
        [dosya2] [....]

GİRİŞ

    xsltproc, XML belgelerine XSLT şablonlarını uygulamak için kullanılan bir komut satırı
    aracıdır. GNOME projesinin XSLT C kütüphanesi olan libxslt'nin bir parçasıdır. GNOME
    projesinin bir parçası olarak geliştirilmesine rağmen, GNOME masaüstü ortamından bağımsız
    olarak da kullanılabilir.

    xsltproc, komut satırından xslt şablonlarını içeren betiğin adı ve bu şablonların
    uygulanacağı dosya veya dosyaların adı belirtilerek kullanılır.

    Şayet bir XML belge içinde xslt betiği ile ilgili bir işlem komutu varsa, komut satırında
    xslt betiğinin isminin bildirmesi gerekmez. xsltproc, bu betiği bulur ve onu kullanır.

    Öntanımlı olarak, çıktı standart çıktıya yazılır. -o seçeneğini kullanarak çıktı için bir
    dosya belirtebilirsiniz.

KOMUT SATIRI SEÇENEKLERİ

    -V, --version
       libxml ve libxslt'nin sürüm numaralarını verir.

    -v, --verbose
       XML  belgenin  ve  xslt  dosyasının işlenmesi sırasında xsltproc tarafından
       gerçekleştirilen bütün adımlar hakkında ayrıntılı bilgi verilir.

    -o, --output dosya_adı
       Çıktı dosya_adı ile belirtilen dosyaya yazılır. "Tomarlama" (chunking) diye bilinen
       çoğul çıktılar için,  -o  dizin/ şeklinde kullanım, bütün dosyaların dizin ile
       belirtilen dizinin altına gönderilmesini sağlar. Dizin sistemde mevcut olan bir
       dizin olmalıdır.

    --timing
       XML belgenin ve XSLT şablon dosyasının çözümlenmesi ve belgeye şablonların
       uygulanması ile sonuçların kaydedilmesi sırasında geçen süreyi görüntüler. Sonuç
       milisaniye cinsindendir.

    --repeat
       Dönüşümü 20 kere gerçekleştirir. Zaman testi için kullanılır.

    --debug
       Hata ayıklama amacıyla, dönüştürülmüş belgenin XML ağacını çıktılar.

    --novalid
       Belgenin DTD'sinin yüklenmesi adımını atlar.

    --noout
       Sonuçlar çıktılanmaz.

    --maxdepth değer
       Libxslt'nin  bir sonsuz döngüye girmesini engellemek üzere şablon yığıtının
       derinliğini sınırlamakta kullanılır. Öntanımlı değeri 500'dür.

    --html Girdi olarak verilen belge bir HTML dosyasıdır.

    --docbook
       Girdi olarak verilen belge bir DocBook SGML dosyasıdır. DocBook XML belgelerle
       çalışmak için --docbook seçeneğini kullanmayın. Bu seçenek sadece Docbook'un SGML
       sürümüne sınırlı bir destek vermek için tasarlanmıştır.

    --param isim değer
       XSLT şablonunun isim parametresine değer değerini aktarmakta kullanılır En fazla 32
       çift isim/değer çifti aktarabilirsiniz. Şayet verilen değer bir düğüm tanımlayıcısı
       değil de bir dizge ise, --stringparam seçeneğini kullanmak daha uygundur.

    --stringparam isim değer
       Değerin bir düğüm tanımlayıcısı değil de bir dizge olduğu durumlarda, XSLT
       şablonunun isim parametresine değer değerini aktarmakta kullanılır. Dizge mutlaka
       UTF-8 kodlanmış olmalıdır.

    --nonet
       DTD'ler ve öğeler sadece yerel dosya sisteminden alınır.

    --catalogs
       Harici girdilerin aranacağı yerler için SGML_CATALOG_FILES içinde tanımlanmış SGML
       kataloglarını  kullanır. Öntanımlı olarak, xsltproc  XML_CATALOG_FILES içinde
       belirtilmiş kataloglara bakar. Şayet bu da belirtilmemiş ise /etc/xml/catalog
       kullanılır.

    --xinclude
       Belgeyi  Xinclude belirtimini kullanarak işler. Xinclude belirtimi hakkkında
       ayrıntılı bilgi için bakınız: http://www.w3.org/TR/xinclude/

    --profile, --norman
       XSLT şablonlarının her bir bölümü için harcanan zaman hakkında kısa bir bilgi
       verir. XSLT şablonlarının başarımını eniyilemek için uğraşırken faydalı olabilir.

    --dumpextensions
       Kayıtlı bütün eklentilerin listesini standart çıktıya yazar.

    --nowrite
       Çıktı herhangi bir dosya veya kaynağa yazılmaz.

    --nomkdir
       Çıktı dizinleri oluşturulmaz.

    --writesubtree dosyayolu
       Yazma işlemi sadece dosyayolu ile belirtilen dizinin alt dizinlerinde yapılır.

DÖNEN DEĞERLER

    xsltproc'un geri döndürdüğü değerler, xsltproc'u bir betik aracılığı ile çalıştırmayı
    denediğiniz durumlarda işinize yarayabilir.

    0: normal

    1: argüman belirtilmemiş

    2: çok fazla parametre verilmiş

    3: bilinmeyen seçenek

    4: xslt şablon dosyası çözümlenemedi

    5: xslt şablon dosyasında hata

    6: belgelerden birinde hata var

    7: desteklenmeyen xsl:output yöntemi

    8: dizge parametresi hem çift tırnak hem de tek tırnak içeriyor

    9: dahili işlem hatası

    10: işlemin bitirilmesini gerektiren bir ileti tarafından süreç durduruldu

AYRINTILI BİLGİ İÇİN

    libxml sanalyöresi: http://www.xmlsoft.org/
    W3C XSLT belirtimi: http://www.w3.org/TR/xslt/

YAZAN

    John Fleck <jfleck (at) inkstain.net> tarafından yazılmıştır.

ÇEVİREN

    Yalçın Kolukısa <yalcink01 (at) yahoo.com>, Ocak 2004

                                           xsltproc(1)