Provided by: manpages-tr_1.0.5.1-2_all bug

İSİM

    initrd - önyükleyici ilklendirmeli RAM disk

AÇIKLAMA

    /dev/initrd özel dosyası bir salt-okunur blok aygıtıdır. /dev/initrd
    aygıtı  çekirdek  başlatılmadan  önce  ön  yükleyici  tarafından
    ilklendirilen (yüklenen) bir RAM disktir. Çekirdek iki dönemden oluşan
    açılış süreci için /dev/initrd blok aygıtının içeriğini kullanabilir.

    Açılış işleminin ilk döneminde çekirdek çalışır  ve  /dev/initrd
    (önyükleyici tarafından ilklendirilmiş RAM disk) içeriğinden başlangıç
    kök dosya sistemini bağlar. İkinci dönemde ise bu başlangıç kök dosya
    sisteminin içeriğinden ek sürücüler veya diğer modüller yüklenir. Ek
    modüller yüklendikten sonra yeni bir kök dosya sistemi (yani, normal
    kök dosya sistemi) farklı bir aygıttan bağlanır.

AÇILIŞ İŞLEMİ

    initrd ile açılış sırasında açılış süreci şöyle gelişir:

    1. Önyükleyici çekirdeği ve /dev/initrd'nin içeriğini belleğe yükler.

    2. Çekirdek çalışmaya başlayınca, çekirdek kendinin sıkıştırmasını
      çözüp  /dev/initrd  aygıtının  içeriğini  /dev/ram0  aygıtına
      kopyaladıktan  sonra /dev/initrd tarafından kullanılan belleği
      serbest bırakır.

    3. Çekirdek, başlangıç  kök  dosya  sistemi  olarak  /dev/ram0'ı
      okunabilir-yazılabilir bağlar.

    4. İstenen normal kök dosya sistemi zaten başlangıç kök dosya sistemi
      ise (yani /dev/ram0) çekirdek son açılış adımına atlar.

    5. Başlangıç kök dosya sisteminde /linuxrc çalıştırılabilir dosyası
      varsa, /linuxrc 0 kullanıcı kimliği ile çalıştırılır. (/linuxrc
      dosyası çalıştırılabilirlik iznine sahip  olmalıdır.  /linuxrc
      dosyası  bir betik ya da geçerli çalıştırılabilir bir dosya
      olabilir.)

    6. /linuxrc çalıştırılmazsa ya da /linuxrc sonlandığı zaman normal kök
      dosya sistemi bağlanır. (Başlangıç kök dosya sistemine bağlanmış
      dosya sistemleriyle /linuxrc çıkış yaparsa çekirdeğin davranışı
      BELİRSİZDİR. (Çekirdeğin mevcut davranışı için NOTLAR bölümüne
      bakınız.)

    7. Normal kök dosya sisteminde /initrd dizini varsa, /dev/ram0, / den
      /initrd'ye taşınır. Aksi takdirde, /initrd dizini yoksa, /dev/ram0
      sistemden ayrılır. (/dev/ram0, / den /initrd'ye taşındığı zaman
      sistemden ayrılmaz ve böylece /dev/ram0 üzerinde çalışmakta olan
      süreçler çalışmaya devam edebilir.) Normal kök dosya sisteminde
      /initrd dizini yoksa ve /dev/ram0 üzerinde hala çalışan süreçler
      varsa çekirdeğin  davranışı  BELİRSİZDİR.  (Çekirdeğin  mevcut
      davranışı için NOTLAR bölümüne bakınız.)

    8. Normal kök dosya sistemi üzerinde olağan açılış işlemi (yani
      /sbin/init çağrısı) uygulanır.

SEÇENEKLER

    Aşağıdaki önyükleyici seçenekleri initrd ile  kullanıldığı  zaman
    çekirdeğin açılış işlemi etkilenir:

    initrd=dosya-ismi
       /dev/initrd'nin içeriği olarak yüklenecek dosyayı belirtmek
       içindir. LOADLIN için bu bir komut satırı seçeneğidir. LILO için
       bunu /etc/lilo.conf dosyasında kullanabilirsiniz. Bu seçenekle
       belirtilen dosya ismi genellikle gzip'li dosya sistemi eşlemi
       olacaktır.

    noinitrd
       Bu önyükleme seçeneği açılış işleminin iki dönemini iptal eder.
       Çekirdek, /dev/initrd ilklendirilmemiş gibi olağan  açılışı
       gerçekleştirir. Bu seçenekle, önyükleyici tarafından belleğe
       yüklenen  /dev/initrd'nin  içeriği  korunur.  Bu  seçenek
       /dev/initrd'nin içeriğinin herhangi bir veri olmasına izin
       verir, dosya sistemi eşlemi olması gerekmez.  Bu  durumda
       /dev/initrd aygıtı salt okunurdur ve sistem açıldıktan sonra da
       salt okunur olarak kalabilir.

    root=aygt-ismi
       Normal kök dosya sistemi olarak kullanılacak  aygıt  ismi
       belirtilir. LOADLIN için bu bir komut satırı seçeneğidir. LILO
       için bunu /etc/lilo.conf dosyasında  kullanabilirsiniz.  Bu
       seçenekle belirtilecek aygıt, kök dosya sistemi olarak elverişli
       ve bağlanabilir bir aygıt olmalıdır.

NORMAL KÖK DOSYA SİSTEMİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ

    Öntanımlı olarak, normal kök dosya sistemi için, çekirdeğin ayarları
    (rdev ile çekirdek dosyasında yapılan ayarlar ya da çekirdek dosyası
    içinde derlenmiş ayarlar) ya da önyükleyici seçenekleri ile yapılan
    ayarlar kullanılır. Bir NFS üzerinden bağlı normal kök dosya sistemi
    için, nfs_root_name ve nfs_root_addrs önyükleyici seçenekleri NFS
    ayarları olarak kullanılır. Bir NFS üzerinden bağlı normal kök dosya
    sistemi ile ilgili daha fazla bilgi edinmek için çekirdek belgeleri
    arasında bulunan nfs-root.txt dosyasına bakınız. Kök dosya sistemi
    ayarları ile ilgili daha fazla bilgi edinmek için ise LILO ve LOADLIN
    belgelerine bakınız.

    Ayrıca  normal  kök  dosya  sisteminin  değiştirilmesi  /linuxrc
    çalıştırılabiliri ile de mümkündür. Bunun için  /proc  bağlanmış
    olmalıdır.    /proc    bağlandıktan    sonra    /linuxrc,
    /proc/sys/kernel/real-root-dev,  /proc/sys/kernel/nfs-root-name  ve
    /proc/sys/kernel/nfs-root-addrs proc dosyalarına yazarak normal kök
    aygıtını değiştirir. Bir fiziksel kök aygıtı, /linuxrc tarafından yeni
    kök dosya sisteminin aygıt numarası /proc/sys/kernel/real-root-dev
    içine yazılarak değiştirilir. Bir NFS kök dosya sistemi ise, /linuxrc
    tarafından   yeni   kök   dosya   sisteminin  NFS  ayarları
    /proc/sys/kernel/nfs-root-name  ve   /proc/sys/kernel/nfs-root-addrs
    dosyalarına yazıldıktan sonra /proc/sys/kernel/real-root-dev dosyasına
    0xff (sanal NFS aygıt numarası) yazılarak değiştirilir.  Örneğin
    aşağıdaki  kabuk  komutu  normal  kök  aygıtını /dev/hdb1 olarak
    değiştirecektir:

    echo 0x365 >/proc/sys/kernel/real-root-dev

    Bir NFS örneği olarak, IP numarası 193.8.232.7 ve ismi `idefix' olan
    bir sistem için 193.8.232.7 IP numarasıyla bir yerel ağlı NFS sunucusu
    üzerindeki /var/nfsroot NFS dizinini normal kök dosya sistemi olarak
    değiştirecek kabuk komutu:

    echo /var/nfsroot >/proc/sys/kernel/nfs-root-name
    echo 193.8.232.2:193.8.232.7::255.255.255.0:idefix \
     >/proc/sys/kernel/nfs-root-addrs
    echo 255 >/proc/sys/kernel/real-root-dev

KULLANIM

    initrd'nin esas oluşturulma sebebi sistem kurulumunda modüler çekirdek
    yapılandırmasını mümkün kılmaktı.

    Olası bir sistem kurulum senaryosu şöyle olabilir:

    1. Önyükleyici uygulaması disketten ya da başka bir ortamdan mümkün en
      küçük çekirdekle (yani sadece /dev/ram, /dev/initrd ve ext2 dosya
      sistemi desteğiyle) başlar ve başlangıç dosya sisteminin gzipli
      sürümü ile /dev/initrd'yi yükler.

    2. /linuxrc çalıştırılabiliri normal kök dosya sistemini (1) ve
      dağıtım ortamını (2) (CD-ROM, ağ, teyp, vs.) bağlamak  için
      gerekenleri (aygıt türü, aygıt sürücüsü, dosya sistemi gibi)
      saptar.

    3. /linuxrc çalıştırılabiliri başlangıç dosya sisteminden gerekli
      çekirdek modüllerini yükler.

    4. /linuxrc  çalıştırılabiliri  kök dosya sistemini oluşturur ve
      kullanıma sokar (Bu adımda normal kök dosya sistemi henüz eksiksiz
      bir sistem değildir).

    5. /linuxrc çalıştırılabiliri /proc/sys/kernel/real-root-dev dosyasına
      gerekli değeri yazar ve /proc sistemden ayrılır, normal kök dosya
      sistemi  ve  diğer dosya sistemleri bağlı kalır ve /linuxrc
      çalışmasını sonlandırır.

    6. Bundan sonra çekirdek normal kök dosya sistemini bağlar.

    7. Artık normal kök dosya sistemi kullanıma hazırdır, yani önyükleyici
      kurulabilir.

    8. Sistemi açmak için kullanılacak modüllerle birlikte bir dosya
      sistemini /dev/initrd'ye yükleyecek önyükleyici  yapılandırılır
      (Yani, /dev/ram0 aygıtı değiştirilebilir, sonra sistemden ayrılıp
      son olarak /dev/ram0 içindeki eşlem bir dosyaya yazılabilir).

    9. Sistem artık açılabilir hale gelmiştir ve ek kurulum işlemlerine
      devam edilebilir.

    Yukarıdaki  senaryoda /dev/initrd'ye düşen anahtar rol, çekirdeği
    yeniden derlemeden, büyük bir çekirdek kullanmak zorunda kalmadan hatta
    bir  başlangıç çekirdeği seçilmesi bile gerekmeden normal sistem
    işlemleri sırasında kullanılan  yapılandırma  verilerinin  yeniden
    kullanılabilirliğini sağlamaktır.

    Bir  ikinci  senaryo  da tek bir yönetim ağında farklı donanım
    yapılandırmalı sistemler üzerinde çalışan Linux kurulumları içindir.
    Böyle durumlarda, küçük bir çekirdek ailesi (ideal olarak bir çekirdek)
    kullanılması ve yapılandırmaya ilişkin sisteme özel yapılandırmaların
    mümkün olduğu kadar küçük tutulması istenebilir. Bu durumda, ihtiyaç
    duyulan tüm modülleri içeren bir dosya oluşturulur. Bundan sonra sadece
    /linuxrc dosyası veya /linuxrc tarafından çalıştırılan bir dosya farklı
    olabilirdi.

    Bir üçüncü senaryo kurtarma diskleri için daha elverişlidir. Kök dosya
    sisteminin disk bölümünün yeri gibi bilgiler önyükleme sırasında
    gerekli olmadığından bunun için, /dev/initrd'de yüklü sistem bir olası
    sağlamlık sınamasından sonra özdevimli algılama ya da bir diyalog
    kullanabilir.

    Son ama en az kullanılanlardan biri olmayan bir senaryo da CD-ROM'dan
    kolay kurulum için initrd kullanan CD-ROM'lu Linux dağıtımlarının
    kullandığı senaryodur. Dağıtım, herhangi bir  disket  kullanmadan
    /dev/initrd'yi doğrudan yüklemek için LOADLIN'i kullanabilir. Dağıtım
    ayrıca, bir açılış disketinden LILO kullanıp,  /dev/initrd üzerinden
    CD-ROM'daki daha büyük bir ram disk'i yükleyebilir.

YAPILANDIRMA

    /dev/initrd ana numarası 1, alt numarası 250 olan bir salt okunur blok
    aygıtıdır. /dev/initrd genellikle 0400 izinleriyle (sadece root için
    okuma izni) root.disk sahipliğindeki bir dosyadır. Linux sisteminde
    oluşturulmuş  bir  /dev/initrd  yoksa,  aşağıdaki  komutlarla
    oluşturulabilir:

    mknod -m 400 /dev/initrd b 1 250
    chown root:disk /dev/initrd

    Ayrıca, "RAM disk" ve "başlangıç RAM diski" desteği için destek,
    /dev/initrd kullanacak çekirdeğe gömülü olarak (CONFIG_BLK_DEV_RAM=y
    ve   CONFIG_BLK_DEV_INITRD=y)  derlenmiş  olmalıdır.  /dev/initrd
    kullanılırken RAM disk bir modül olarak yüklenemez.

İLGİLİ DOSYALAR

    /dev/initrd
    /dev/ram0
    /linuxrc
    /initrd

İLGİLİ BELGELER

    chown(1),  mknod(1),  ram(4),  freeramdisk(8),  rdev(8),  çekirdek
    paketindeki initrd.txt dosyası, LILO belgeleri, LOADLIN belgeleri,
    SYSLINUX belgeleri.

NOTLAR

    1. /dev/ram0, / dan /initrd ye taşınırken bağlı kalan dosya sistemleri
      kullanılmakta olan çekirdekle erişilebilir olmaya devam eder. Buna
      rağmen /proc/mounts girdileri güncellenmez.

    2. /initrd dizini yoksa, kullanılmakta olan çekirdekle, /dev/ram0 hala
      bir süreç tarafından kullanılıyorsa ya da üzerinde bağlı bir dosya
      sistemi varsa, /dev/ram0 sistemden tamamen ayrılmaz. /dev/ram0
      sistemden tamamen ayrılamamışsa bellekte kalacaktır.

    3. /dev/initrd kullanıcıları yukarıdaki notlarda belirtilen davranışa
      bağımlı  olmamalıdır.  Bu  davranış  çekirdeğin  gelecekteki
      sürümlerinde değişebilir.

YAZAN

    initrd aygıtının çekirdek kodu Werner  Almesberger <almesber (at)
    lrc.epfl.ch>  ve  Hans  Lermen  <lermen (at)  elserv.ffm.fgan.de>
    tarafından yazılmıştır. initrd kodu Linux çekirdeğinin geliştirme
    sürümlerinden 1.3.73 sürümünde çekirdek kaynak koduna dahil edilmiştir.

ÇEVİREN

    Nilgün Belma Bugüner <nilgun (at) belgeler·gen·tr>, Kasım 2003