Provided by: manpages-tr_1.0.5.1-2_all bug

İSİM

    fs - Linux dosyasistemi türleri:minix, ext, ext2, ext3, xia, msdos,
    umsdos, vfat, proc, nfs, iso9660, hpfs, sysv, smb, ncpfs

AÇIKLAMA

    Çekideğinizin desteklediği dosya sistemlerini, proc dosya sistemi
    /proc'a  bağlı  ise,  /proc/filesystem  dosyasında bulabilirsiniz.
    Desteklenmeyen bir dosya sistemi gerekiyorsa, gereken modülü ekleyin ya
    da çekirdeğinizi tekrar derleyin.

    Herhangi bir dosya sistemini sisteme bağlamadan kullanamazsınız, mount
    komutu hakkında ayrıntılı bilgiyi mount(8)'da bulabilirsiniz.

    Kullanımı yaygın olan bazı dosya sistemlerinin kısa açıklamalarını
    aşağıda bulabilirsiniz.

    minix Minix işletim sisteminde kullanılan dosya sistemidir ve ayrıca
       Linux altında kullanılan ilk dosya sistemidir. Eksileri: 64MB
       bölümleme sınırı, kısa dosya isimleri, tek çeşit zaman damgası
       vb. Hala disketler ve RAM diskler üzerinde kullanılmaktadır.

    ext  minix dosya sisteminin genişletilmiş bir uzantısıdır. Bu dosya
       sistemi  ikinci uyarlamasıyla beraber (ext2) işlevselliğini
       yitirmiştir ve çekirdekten (2.1.21 sürümünde) çıkarılmıştır.

    ext2  Linux tarafından hem sabit disklerde hem de çıkarılabilir
       ortamlarda kullanılabilen yüksek başarımlı bir dosya sistemidir.
       Genişletilmiş  dosya  sisteminin  (ext)  uzatması  olarak
       geliştirilmiştir. Hem işlemci kullanımı hem de hız açılarından
       Linux tarafından desteklenen dosyasistemleri arasında en yüksek
       başarımlısıdır.

    ext3  ext2 dosyasisteminin günlüklü uyarlamasıdır. Bu dosya sistemini
       ext2'ye ya da ext2'yi ext3'e dönüştürmek kolaydır.

    xiafs minix dosyasisteminin daha kararlı ve güvenli bir şekilde
       tasarlanmış ve gerçekleştirilmiş bir uzatmasıdır. Aranan temel
       özellikleri karmaşık olmayan yapısıyla kolayca karşılar. xia
       dosya sistemi artık etkin bir şekilde geliştirilmemektedir,
       çekirdekten (2.1.21 sürümünde) çıkarılmıştır.

    msdos DOS, Windows ve bazı OS/2 bilgisayarları tarafından kullanılan
       bir dosya sistemidir. msdos dosya isimleri isteğe bağlı nokta ve
       3 karakterli uzantısı dışında 8 karakterden uzun olamaz.

    umsdos msdos dosya sisteminin Linux tarafından kullanılan genişletilmiş
       bir  uyarlamasıdır. DOS uyumluluğu korunarak şu özellikler
       eklenmiştir: uzun dosya isimleri, UID/GID, POSIX izinleri, özel
       dosyalar (aygıtlar, isimli boruhatları, vs.).

    vfat  Microsoft Windows95 ve Windows NT tarafından kullanılan msdos
       dosya sisteminin genişletilmiş bir uyarlamasıdır. Uzun dosya
       isimleri kullanılmasına olanak sağlamaktadır.

    proc  Bir arabirim olarak çalışır. /dev/kmem'in doğrudan okunması ve
       yorumlanmasını önlemek için  kullanılan  bir  sözde  dosya
       sistemidir.  Ayrıca  onun  dosyaları disk alanı kullanmaz.
       proc(5)'a bakınız.

    iso9660
       ISO 9660 standardına uygun bir CD-ROM dosya sistemi türüdür.

    High Sierra
       Linux tarafından desteklenen High Sierra, ISO 9660 standardının
       öncüsüdür.  iso9660  dosya  sistemi  desteği altında Linux
       tarafından özdevinimli olarak algılanır.

    Rock Ridge
       Linux, Rock Ridge Interchange Protocol (değişim protokolü)
       tarafından belirlenmiş System  Use Sharing Protocol (Sistem
       kullanım paylaşımı protokolü) tutanaklarını  destekler.  Bu
       iletişim kuralları UNIX konağına iso9660 dosya sistemindeki
       dosyaları daha da ayrıntılı bir  şekilde  açıklamak  için
       kullanılırlar (UID/GID, POSIX izinleri ve aygıtlar hakkında
       bilgi içerirler). iso9660 dosya sistemi desteği altında Linux
       tarafından özdevinimli olarak algılanırlar.

    hpfs  OS/2'de kullanılan yüksek başarımlı dosya sistemidir (High
       Performance Filesystem). Bu dosya sistemi mevcut belgelemenin
       yetersizliği  nedeniyle  Linux  altında  salt-okunur olarak
       kullanılmaktadır.

    sysv  SystemV/Coherent dosya sisteminin Linux için gerçekleştirilmiş
       uyarlamasıdır. Xenix FS, SystemV/386 FS ve Coherent FS'in tümü
       bu gerçekleştirmenin içindedir.

    nfs  Uzak bilgisayarlardaki disklere ulaşmak için kullanılan ağ dosya
       sistemidir.

    smb  SMB iletişim kurallarını destekleyen bir ağ dosya sistemidir.
       Windows for Workgroups, Windows NT ve Lan Manager tarafından
       kullanılmaktadır.

       smb dosya sistemi kullanmak için özel bir bağlama komutu
       kullanmanız gerekmektedir.  Bu  yazılımı  ksmbfs  paketinde
       bulabilirsiniz.   Pakete  şu  adresten  ulaşabilirsiniz:
       ftp://sunsite.unc.edu/pub/Linux/system/Filesystems/smbfs.

    ncpfs Novell NetWare tarafından kullanılan NCP iletişim kurallarını
       destekleyen bir ağ dosya sistemidir.

       ncpfs dosya sistemini kullanmak için gereken özel yazılımlar şu
       adresten alınabilir: ftp://linux01.gwdg.de/pub/ncpfs.

İLGİLİ BELGELER

    proc(5), e2fsck(8), mkfs(8), mount(8).

ÇEVİREN

    Can Kavaklıoğlu <linuxcucan (at) yahoo.com>, Şubat 2004

                 7 Aralık 2001              fs(5)