Provided by: manpages-tr_1.0.5.1-2_all bug

İSİM

    fstab - dosya sistemleri hakkındaki bilgileri içerir

KULLANIM

    #include <fstab.h>

AÇIKLAMA

    fstab dosyası çeşitli dosya sistemleri hakkında açıklayıcı bilgiler
    içerir. fstab dosyasına uygulamalar tarafından yazılmaz, sadece okunur;
    bu  dosyanın  oluşturulması  ve  bakımı  sistem  yöneticisinin
    sorumluluğundadır. fstab'daki girdilerin sırası  önemlidir;  çünkü
    fsck(8), mount(8) ve umount(8), işlemleri sırasında fstab içeriğini
    sıralı bir şekilde işlerler.

    Her dosya sistemi ayrı bir satırda açıklanmıştır; her satırdaki alanlar
    boşluklar veya sekmelerle ayrılmıştır:

     ds_belirtimi ds_dizini ds_tr seenekler dump_alan fsck_alan

    ds_belirtimi
       Blok aygıtını ya da bağlanacak uzak dosya sistemini belirtir.

       Bu alan, sıradan bağlama işlemlerinde bağlanacak aygıt için blok
       aygıtı dosyası ismini (mknod(8) ile oluşturulmuş '/dev/cdrom' ya
       da  '/dev/sdb7' gibi aygıt dosyaları) içerir. NFS bağlama
       işlemlerinde bu alanın sözdizimi şöyledir: <konak>:<dizin>.
       Örnek: `knuth.aeb.nl:/'. procfs için ise 'proc kullanılır.

       Aygıt  isimlerini  açıkça  belirterek  kullanmak  yerine,
       LABEL=<etiket>, UUID=<uuid> sözdizimiyle,  bağlanacak  dosya
       sisteminin (ext2 ya da xfs) UUID'si ya da oylum etiketi (bkz.
       e2label(8)  ya  da  xfs_admin(8))  kullanılabilir  (örnek:
       `LABEL=Boot' ya da `UUID=3e6be9de-8139-11d1-9106-a43f08d823a6').
       Bu kullanım sistemin değişikliklere uyumunu da sağlayacaktır.
       Örneğin, bir SCSI disk eklemek ya da kaldırmak istediğinizde
       diskin aygıt dosyası adı değişse bile dosya sisteminin oylum
       etiketi değişmeyecektir.

    ds_dizini
       Dosya sisteminin bağlama noktasını tanımlar. Bu alan takas
       bölümleri için 'none' (yok) olarak tanımlanmalıdır. Eğer bağlama
       noktası ismi boşluklar içeriyorsa, bu boşluk karakterleri '\040'
       şeklinde öncelenmelidir.

    ds_tr
       Dosya sisteminin türünü tanımlar. Sistem şu anda aşağıdaki dosya
       sistemleri desteklemektedir (diğer desteklenen sistemler için
       /proc/filesystems dosyasına bakın).

    minix 14 veya 30 karakterlik dosya isimlerini destekleyen bir yerel
       dosya sistemidir.

    ext  minix'e göre daha uzun dosya isimlerine ve daha geniş dosya
       düğümlerine destek veren bir yerel dosya sistemidir. Bu dosya
       sisteminin yerini ext2 almıştır, artık kullanılmamaktadır.

    ext2  Daha uzun dosya isimleri ve daha geniş dosya düğümleri ile daha
       pek çok özellik içeren bir yerel dosya sistemidir.

    ext3  ext2'nin günlüklü türüdür.

    xiafs Daha uzun dosya isimleri ve daha geniş dosya düğümleri ile daha
       pek çok özellik içeren bir yerel dosya sistemidir.

    xfs  Jurnalleme, ölçeklenebilirlik ile daha pek çok özellik içeren
       bir yerel dosya sistemidir.

    msdos MS-DOS disk bölümleri için  kullanılan  bir  yerel  dosya
       sistemidir.

    hpfs  HPFS disk bölümleri için kullanılan bir yerel dosya sistemidir.

    iso9660
       CD-ROM aygıtları için kullanılan bir yerel dosya sistemidir.

    swap  Takas bölümleri için kullanılan bir disk bölümüdür.

    Eğer ds_tr alanında dosya türü olarak ignore (yoksay) verilirse,
    girdi yoksayılır. Bu özellik kullanılmayan disk bölümlerini belirtmek
    için kullanışlıdır.

    seenekler
       Bu alan, dosya sisteminin bağlama seçenekleri için ayrılmıştır.

       Bu  alan virgülle ayrılmış liste biçimindedir. En azından
       bağlantı türünü ve ek olark da dosya  sistemlerine  özel
       seçenekleri  içerir.  nfs  dışındaki  dosya  sistemlerinin
       seçenekleri  hakkında  ayrıntılı  bilgileri  mount(8)'da
       bulabilirsiniz. nfs dosya sistemi seçenekleri için de nfs(5)'ye
       bakabilirsiniz. Bütün dosya  sistemleri  için  ortak  olan
       seçenekler şunlardır:

    noauto Sistem açılışı sırasında (mount -a) bu dosya sistemi bağlanmaz.
       ''user'' bir kullanıcının bağlamasına izin verir  ve ''owner''
       sadece aygıt sahibinin bağlamasına izin verir. Daha detaylı
       belgeleme için mount(8)'a bakın.

    user  Dosya sistemini herhangi bir kullanıcı bağlayabilir.

    owner Dosya sistemini sadece sahibi bağlayabilir.

    Daha ayrıntılı bilgi için mount(8)'a bakınız.

    dump_alan
       dump(8) komutu tarafından bu dosya sisteminin dökümlenmesinin
       gerekip gerekmediğini belirtmek için kullanılır. Eğer bu alan
       atlanmışsa veya sıfır değeri verilmişse, dosya  sisteminin
       dökümlenmesinin gerekmediğini kabul edilir.

    fsck_alan
       fsck(8) komutu tarafından, sistem yeniden başlatılırken yapılan
       denetimlerin  hangi  sırada  yapılacağını  belirlemek  için
       kullanılır. Kök dosya sistemi için bu alanın değeri 1 olmalıdır.
       Diğer dosya sistemlerine ise 2 değeri verilmelidir. Aynı sürücü
       üstündeki dosya sistemleri sıra ile kontrol edilirken, farklı
       sürücüler üzerindeki dosya sistemleri, farklı sürücülerin aynı
       anda çalışabilme özelliklerini de sınamak için, aynı anda
       denetlenir. Eğer bu alan atlanmışsa ya da sıfırsa, fsck dosya
       sisteminin denetlenmesi gerekmediğini varsayar.

    fstab'daki girdileri okumanın en uygun yolu getmntent(3) işlevini
    kullanmaktır.

İLGİLİ DOSYALAR

    /etc/fstab - fstab dosyası /etc içindedir.

HATALAR

    mount(8) belgeleri daha sık güncellenir.

İLGİLİ BELGELER

    getmntent(3), fs(5), nfs(5), mount(8), swapon(8).

GEÇMİŞ

    fstab dosya biçimi ilk kez 4.0 BSD'de kullanılmıştır.

ÇEVİREN

    Can Kavaklıoğlu <linuxcucan (at) yahoo.com>, Şubat 2004