Provided by: manpages-tr_1.0.5.1-2_all bug

İSİM

    initscript - inittab komutlarını çalıştıran betik

KULLANIM

    /bin/sh /etc/initscript sra-no alma-seviyesi eylem sre

AÇIKLAMA

    /etc/initscript kabuk betiği sistemde var ise, init, inittab içindeki
    komutları çalıştırmak için onu kullanacaktır. Bu betik, her bir süreç
    için ulimit ve umask gibi öntanımlı değerleri ayarlamak için de
    kullanılabilir.

ÖRNEKLER

    Aşağıda sisteminize /etc/initscript.sample olarak yükleyebileceğiniz
    örnek bir initscript bulacaksınız:

      #
      # initscript  alt süreç olması her bir uygulama için init(8)
      #       tarafından bu şekilde çalıştırılır:
      #
      #       /bin/sh /etc/initscript <no> <seviye> <eylem> <süreç>
      #

      # umask'ı güvenli seviyeye ayarla ve bellek dökümünü etkinleştir.
      umask 022
      ulimit -c 2097151
      PATH=/bin:/sbin:/usr/bin:/usr/sbin
      export PATH

      # Fiziksel dosya tanımlayıcı sınırını tüm süreçler için
      # 8192 yap. Mantıksal sınır 1024 olarak kalsın, ama herhangi bir
      # ayrıcalıksız süreç kendi sınırını "ulimit -Sn xxx" ile fiziksel
      # sınıra kadar yükseltebilsin (2.2.13 veya üstü Linux çekirdeği gerekir).
      ulimit -Hn 8192

      # Uygulamayı çalıştır.
      eval exec "$4"

İLGİLİ DOSYALAR

    /etc/inittab, /etc/initscript.

YAZAN

    Miquel  van  Smoorenburg  <miquels  (at)  cistron.nl>  tarafından
    yazılmıştır.

ÇEVİREN

    Yalçın Kolukısa <yalcink01 (at) yahoo.com>, Şubat 2004

                24 Aralık 1999          initscript(5)