Provided by: manpages-tr_1.0.5.1-2_all bug

İSİM

    inittab - sysv uyumlu init süreci tarafından kullanılan inittab
    dosyasının biçimi

AÇIKLAMA

    inittab dosyasında, sistem açılışında ve normal çalışma sırasında hangi
    süreçlerin  başlatılacağı  belirtilir  (örneğin,  /etc/init.d/boot,
    /etc/init.d/rc, getty, ...). init(8), her birinin başlatılacak kendi
    süreç kümesi olan çalışma seviyelerinden birini seçebilir. Geçerli
    çalışma seviyeleri 0 dan 6 ya kadar olan normal seviyeler ile A, B ve C
    isteğe bağlı seviyeleridir. inittab dosyası içindeki bir girdinin
    biçimi şöyledir:

       kimlik:alma_seviyeleri:eylem:sre

    `#' karakteri ile başlayan satırlar yoksayılır.

    kimlik inittab içindeki bir girdiyi tanımlayan 1-4 karakterlik eşsiz
       bir dizilimdir (a.out kütüphaneleri ya da sürümü 5.2.18 den
       küçük kütüpanelerle derlenmiş sysvinit sürümleri için bu sınır 2
       karakterdir.).

       Not: getty ve diğer login süreçleri için kimlik alanı ilgili
       tty'nin numarası (örn, tty1 için 1) olmalıdır. Aksi takdirde
       login hesapları düzgün çalışmayabilir.

    alma_seviyeleri
       Belirtilen  eylemi  gerçekleştirecek  çalışma  seviyelerinin
       listesidir.

    eylem Gerçekleştirilecek eylem belirtilir.

    sre Çalıştırılacak süreç belirtilir. Süreç alanı bir '+' karakteri
       ile  başlıyorsa,  init,  süreç  için utmp ve wtmp hesabı
       oluşturmayacaktır. Bu, kendi utmp/wtmp yönetimini yapmakta ısrar
       eden getty için gereklidir. Bu ayrıca tarihsel bir hatadır.

    alma_seviyeleri alanı, farklı çalışma seviyelerini belirtmek için
    çok sayıda karakter içerebilir. Örneğin; 123, sürecin 1, 2 ve 3.
    çalışma  seviyelerinde başlatılacağını belirtir. alma_seviyeleri
    alanı ondemand girdileri için A, B veya C içerebilir. sysinit, boot ve
    bootwait girdilerinin alma_seviyeleri alanı gözardı edilir.

    Sistem çalışma seviyesinin değiştirilmesi halinde, çalışmakta olan
    ancak yeni çalışma seviyesinde belirtilmeyen süreçler bir SIGTERM
    sinyalinin ardından bir SIGKILL sinyali gönderilerek öldürülür.

    eylem alanında belirtilebilecek eylemler şunlardır:

    respawn
       Süreç her sonlandırılışında yeniden başlatılacaktır (örn, getty)

    wait  Süreç belirtilen çalışma seviyesine girildiğinde bir defalık
       çalıştırılacak ve init sonlanmasını bekleyecektir.

    once  Süreç belirtilen çalışma seviyesine girildiğinde bir defalık
       çalıştırılacaktır.

    boot  Süreç   sistem   açılışı   sırasında  çalıştırılacaktır.
       alma_seviyeleri alanı yoksayılır.

    bootwait
       Süreç sistem  açılışı  sırasında  çalıştırılacak  ve  init
       sonlanmasını bekleyecektir (örn, /etc/rc) alma_seviyeleri
       alanı yoksayılır.

    off  Hiçbir şey yapmaz.

    ondemand
       ondemand çalışma seviyesi ile işaretlenmiş bir süreç belirtilen
       ondemand çalışma seviyesinin her çağrılışında çalıştırılacaktır.
       Bu durumda, çalışma seviyesi değiştirilmez. (ondemand çalışma
       seviyeleri `a', `b', ve `c' dir.)

    initdefault
       Bir initdefault girdisi, sistem açılışından sonra girilecek
       çalışma seviyesini belirtmek için kullanılır. Eğer yoksa, init
       girilecek çalışma seviyesini konsolda soracaktır. sre alanı
       gözardı edilir.

    sysinit
       sre sistem açılışı sırasında  bir  boot  veya  bootwait
       girdisinden  önce  çalıştırılır.  alma_seviyeleri  alanı
       yoksayılır.

    powerwait
       sre sistem kapanışı sırasında çalıştırılır. init, makinaya
       bağlı bir kesintisiz güç kaynağı ile haberleşen bir süreç
       tarafından bu durum hakkında bilgilendirilir. init kapanışı
       bitirmeden önce süreci bekleyecektir.

    powerfail
       init'in  sürecin sonlanmasını beklememesi dışında powerwait
       gibidir.

    powerokwait
       Süreç, gücün tekrar geri gelmesi olasılığı gözönünde tutularak
       mümkün olduğunca çalıştırılır.

    powerfailnow
       KGK boşalmaya yaklaşıncaya kadar süreç çalıştırılır (bu bilgi
       KGK tarafından kendisi ile haberleşen sürece veriliyorsa)

    ctrlaltdel
       Süreç, init bir SIGINT sinyali alınca çalıştırılır. Bu durum
       konsoldan CTRL-ALT-DEL tuşlarına aynı anda basıldığında oluşur.
       Genellikle, kapanma sırasında tek kullanıcılı seviyeye geçmek ya
       da makinayı yeniden başlatmak için kullanılır.

    kbrequest
       Konsol klavyesinden özel olarak belirlenmiş bir tuş grubuna aynı
       anda basıldığında init bir sinyal alarak bu süreci başlatabilir.

       Bu işlev için belgelendirme henüz yeterli değildir. kbd-x.xx
       paketlerinde daha fazla bilgi bulunabilir (bu sayfa yazılırken
       son sürüm kbd-0.94 idi). Temel olarak, tuşlar "KeyboardSignal"
       eylemine eşlenir. Örneğin, Alt+Yukarı_ok için klavye dosyanıza
       aşağıdaki girdiyi yazabilirsiniz:

       alt keycode 103 = KeyboardSignal

ÖRNEKLER

    Eski Linux inittab'ını andıran bir inittab örneği:

       # linux için inittab
       id:1:initdefault:
       rc::bootwait:/etc/rc
       1:1:respawn:/etc/getty 9600 tty1
       2:1:respawn:/etc/getty 9600 tty2
       3:1:respawn:/etc/getty 9600 tty3
       4:1:respawn:/etc/getty 9600 tty4
    Bu inittab dosyası, açılış sırasında /etc/rc betiğini ve ardından
    tty1-tty4 üzerinde getty'leri çalıştırır.

    Biraz daha özenilmiş bir inittab (açıklamalar içindedir)

       # içinde çalışılacak seviye
       id:2:initdefault:

       # herşeyden önce sistemi ilkendirelim.
       si::sysinit:/etc/rc.d/bcheckrc

       # 0 kapanma, 6 yeniden başlatma, 1 onarım kipi.
       l0:0:wait:/etc/rc.d/rc.halt
       l1:1:wait:/etc/rc.d/rc.single
       l2:2345:wait:/etc/rc.d/rc.multi
       l6:6:wait:/etc/rc.d/rc.reboot

       # 3 parmak selamında yapılacak olan.
       ca::ctrlaltdel:/sbin/shutdown -t5 -rf now

       # 2 ve 3. çalışma seviyeleri: konsolda getty,
       # 3 ise ayrıca modem portunda getty
       1:23:respawn:/sbin/getty tty1 VC linux
       2:23:respawn:/sbin/getty tty2 VC linux
       3:23:respawn:/sbin/getty tty3 VC linux
       4:23:respawn:/sbin/getty tty4 VC linux
       S2:3:respawn:/sbin/uugetty ttyS2 M19200

İLGİLİ DOSYALAR

    /etc/inittab

YAZAN

    init Miquel van Smoorenburg <miquels (at) cistron.nl> tarafından
    yazılmıştır. Bu kılavuz sayfası Sebastian Lederer <lederer  (at)
    francium.informatik.uni-bonn.de> tarafından yazılmış ve Michael Haardt
    <u31b3hs   (at)   pool.informatik.rwth-aachen.de>   tarafından
    geliştirilmiştir.

İLGİLİ BELGELER

    init(8), telinit(1).

ÇEVİREN

    Nilgün Belma Bugüner <nilgun (at) belgeler·gen·tr>, Ocak 2004

                 19 Mayıs 1998           inittab(5)