Provided by: manpages-tr_1.0.5.1-2_all bug

İSİM

    lilo.conf - lilo için yapılandırma dosyası

AÇIKLAMA

    Bu dosya, varsayılan olarak /etc/lilo.conf, bir önyükleyici olan lilo
    tarafından okunur. Ayrıntılı bilgi lilo(8)'da bulunabilir.

    Bu dosya aşağıdaki örneğe benzer:

    boot = /dev/hda
    delay = 40
    compact
    vga = normal
    root = /dev/hda1
    read-only
    image = /zImage-2.5.99
      label = try
    image = /zImage-1.0.9
      label = 1.0.9
    image = /tamu/vmlinuz
      label = tamu
      root = /dev/hdb2
      vga = ask
    other = /dev/hda3
      label = dos
      table = /dev/hda
    Bu ayar dosyası, lilo'nun /dev/hda üzerindeki MBR'yi kullandığını
    belirtmektedir. (lilo kullanmanın çeşitli yolları ve diğer işletim
    sistemleri ile etkileşimi için lilo kılavuzlarından user.tex dosyasına
    bakınız.)

    Açılış esnasında, önyükleyici, sizin tuşuna basmanız için 4 saniye (40
    desisaniye) kadar bekleyecektir. Şayet bunu yapmazsanız, ilk çekirdek
    yüklenecektir. Şayet  tuşuna basarsanız, önyükleyici hangi çekirdeği
    yüklemek  istediğinizi  soracaktır.  Şayet  muhtemel  seçenekleri
    unutmuşsanız,  tuşuna basarak (US klavye için "?" tuşuna) bir menü
    açabilirsiniz. Şimdi yeni bir çekirdek ile eskisi arasında veya başka
    bir kök dosya sistemindeki bir çekirdek (her zaman kullandığınız kök
    dosya sistemine salakça bir şeyler yapmış olabilirisiniz) arasında
    seçim yapma şansına sahipsiniz. Bu noktada başka bir işletim sistemini
    (tabii ki bilgisayarınızda yüklü olmak koşulu ile) açabilirsiniz.
    lilo.conf içinde tanımlı 16 çekirdek biteşlemi bulunabilir.

    Aşağıda görebileceğiniz gibi, bir ayar dosyası, bir miktar genel
    seçenek ile başlar (örneğimizdeki ilk altı satır gibi). Daha sonra
    çeşitli biteşlemler için seçenekler tanımlanır. Bir biteşlem için
    tanımlı bir seçenek varsa, genel tanımlı seçenek göz ardı edilir.

GENEL SEÇENEKLER

    Pek çok anahtar sözcük mevcuttur. Aşağıdaki tanımlamalar tamamen
    user.tex dosyasından alınmıştır (sadece birazcık kısaltılmışlardır).

    backup=yedekleme_dosyas
       Orjinal önyükleme sektörünü  yedekleme_dosyasna kopyalar. Bu
       dosya /boot/boot.NNNN gibi normal bir dosya olabileceği gibi
       /dev/null gibi bir aygıt da olabilir.

    boot=nykleme_aygt
       Önyükleme sektörünün içinde bulunduğu aygıt (mesela bir sabit
       disk bölümü). Şayet bu anahtar sözcük atlanırsa, kök olarak
       bağlanmış  olan  aygıttaki  önyükleme sektörü okunur (veya
       muhtemelen yazılır).

    change-rules
       Önyükleme zamanı değişikliklerini disk bölümü türü numaralarına
       (`hiding') tanımlar. Ayrıntılı bilgi için user.tex'in "Disk
       blm tr deiiklik kurallarn bölümünü okuyunuz.

    compact
       Okuma isteklerini tek bir okuma isteği haline getirebilmek için
       bitişik sektörleri okuma isteklerini birleştirmeye çalışır. Bu
       yükleme zamanını epeyce kısaltır ve biteşlemi mümkün mertebe
       küçük  tutar. Bir disket sürücüden açılış yapılıyorsa, bu
       seçeneği kullanmanız şiddetle tavsiye edilir.

    default=isim
       isim ile belirtilen biteşlem dosyasını öntanımlı önyükleme
       biteşlemi olarak kabul eder. Şayet bu seçenek atlanmışsa, ayar
       dosyasında rastlanan ilk biteşlem kullanılır.

    delay=desisaniyeler
       Önyükleyicinin, biteşlemi yüklemeden önce beklemesi istenen
       süreyi tanımlar. İstenen sürenin saniye cinsinden değerinin on
       katı yazılır. Bu seçenek, klavye etkin hale geldikten hemen
       sonra doğrudan sabit diskten açılan sistemler için uygundur.
       Şayet delay seçeneğine sıfır atanmışsa  veya  bu  seçenek
       kullanılmamışsa, önyükleyici açılış esnasında beklemez.

    disk=aygt-ismi
       Belirtilen disk için standart dışı parametreleri tanımlar.
       Ayrıntıli bilgi için user.tex'in "Disk geometrisi" bölümüne
       bakınız. Genellikle bios= parametresi oldukça kullanışlıdır.
       BIOS, diskinizi 0x80, 0x81, 0x82 şeklinde numaralandırır ve
       hangi bölümün Linux bölümü olduğu bilinemez. Alışılmamış bir
       yüklemeniz varsa, BIOS bölümü ile Linux bölümünü eşleştirmeniz
       gerekebilir. Örneğin:

       disk=/dev/sda
           bios=0x80
       disk=/dev/hda
           bios=0x81
       Burada, SCSI diskin ilk BIOS diski olduğu ve birinci IDE
       girişine takılı master konumlu IDE diskin ikinci BIOS diski
       olduğu belirtilmiştir.

    disktab=disktab_dosyas
       Disk parametreleri tablosunun adını verir. Şayet bu seçenek
       atlanmışsa,  ilk  olarak  /etc/disktab  dosyasına  bakılır.
       disktab'ların kullanımı oldukça cesaret kırıcı olabilir.

    fix-table
       Bu seçenek, lilo'nun, disk bölümleme tablolarındaki 3D adresleri
       ayarlamasını sağlar. Her disk bölümü girdisi bir 3D adrese
       (sektör/kafa/silindir) ve bölümün ilk ve son sektörlerinin
       adresinden oluşan düz bir adrese sahiptir. Eğer bir disk bölümü
       iz-hizalı değilse ve eğer aynı diski başka bir işletim sistemi
       ile birlikte kullanıyorsanız, bu işletim sistemleri 3D adresleri
       değiştirebilir. lilo, kendi önyükleme sektörünü sadece her iki
       adresin karşılığı olan yere yükleyebilir. Şayet  fix-table
       belirtilmiş  ise,  lilo  hatalı  3D  adreslerini  tekrar
       ayarlayabilir.

    UYARI: Diğer  işletim  sistemlerinin,  sonradan  bu  ayarları
       sıfırlamamasının  bir  garantisi  yoktur.  Bu  değişikliğin
       beklenmedik etkileri olabilir. Doğru  olan  yöntem;  diski
       iz-hizalı bölümleme yapabilen bir uygulama ile bölümlemektir.
       Ayrıca, bazı disklerde (mesela adres dönüşüm tablosu etkin olan
       bazı  EIDE  disklerde), bazı durumlarda, karmakarışık disk
       bölümleme tablosu girdilerine sahip olmak kaçınılmaz olabilir.

    force-backup=yedekleme_dosyas
       backup seçeneği ile aynıdır, fakat eski bir yedekleme dosyası
       varsa üzerine yazmaya zorlar.

    ignore-table
       lilo'ya bozuk bölüm tablosunu gözardı etmesini söyler.

    install=nykleme_sektr
       Belirtilen dosyayı, yeni önyükleme sektörü olarak yükler. Bu
       seçenek atlanırsa, /boot/boot.b öntanımlı olarak kullanılır.

    linear 3D adresleme yerine doğrusal adresler üretir. Doğrusal adresler
       çalışma zamanında kullanılır ve disk geometrisine dayanmaz.
       Unutmayın ki, açılış disketleri, bu  seçenek  kullanıldığı
       durumlarda taşınabilir olmayabilirler. Çünkü disk geometrisini
       belirleyen BIOS servisi disketler için güvenilir çalışmayabilir.
       Büyük diskler ile "doğrusal" adresleme kullanıldığı durumlarda,
       /sbin/lilo, disk alanına ulaşılamadığını söyleyebilir. Çünkü 3D
       adresleme açılış zamanından önce bilinemez.

    lba32 Sektör/kafa/silindir adreslemesi yerine 32 bitlik mantıksal blok
       adreslemesi (LBA) üretilir. Şayet BIOS  paket  adreslemeyi
       destekliyorsa,  diske  erişebilmek  için  paket  çağrıları
       kullanılır. Böylece 8.4 GB'den daha büyük disklerde herhangi bir
       bölümden açılış yapabilirsiniz. 3D adreslemeden kaynaklanan
       sınır böylece aşılmış olur. Şayet BIOS paket  adreslemeyi
       desteklemiyorsa,  lba32 adresler tıpkı doğrusal adreslemede
       olduğu gibi 3D'ye çevrilir. Disketlerde, lba32 kullanımında,
       adresler 3D olarak saklanır.

    lock  Daha  sonraki  açılışlar  için,  önyükleme komut satırının
       özdevinimli kaydedilmesini etkinleştirir.  Bu  yolla,  elle
       müdahale edilmediği sürece, lilo belli bir tercih üzerinde
       "kilitli" kalır.

    map=map_dosyas
       map dosyasının yerini tanımlar. Şayet bu seçenek atlanmış ise,
       /boot/map dosyası kullanılır.

    message=ileti_dosyas
       Önyükleme ekranından önce gösterilmek üzere bir ileti içeren
       dosyanın adını belirtir. LILO yazdıktan sonra  tuşuna basmak
       için beklenirken herhangi bir ileti görünmez. İletideki FF
       karakteri () yerel ekranı temizler. İletinin boyu 65535 bayt ile
       sınırlıdır.  İleti  dosyası  değiştirilirse  veya taşınırsa
       map_dosyas yeniden düzenlenmek zorundadır.

    nowarn Muhtemel tehlikeler hakkındaki uyarıyı kapatır.

    optional
       İsteğe bağlı bir seçenek belirtmek için biteşlem tanımlarında
       kullanılır. Aşağıya bakınız.

    password=parola
       Parola belirtmek için biteşlem tanımlarında kullanılır. Aşağıya
       bakınız.

    prompt Herhangi bir tuşa basılmasını beklemeksizin, önyükleme ekranına
       girmeye zorlar. prompt belirtilmiş ve tiemout belirtilmemişse
       sistemin başıboş bir biçimde yeniden açılması imkansızdır.

    restricted
       Biteşlem tanımlarında kullanılır. Aşağıya bakınız.

    serial=parametreler
       Seri port üzerinden kontrolü olanaklı kılar. Tanımlanmış seri
       port üzerinden ilklendirilme yapılır ve önyükleyici buradan ve
       klavyeden girdi kabul eder. Seri hat üzerinden break göndermek
       konsoldan tuşuna basmak ile aynı şeydir. Şayet seri bağlantının
       güvenliğinden tam emin değilseniz, bütün önyükleme biteşlemleri
       parola korumalı olmalıdır. Parametreler dizgesi aşağıdaki söz
       dizimine sahiptir:

              port[,hz[elikbiti[genilik]]]
    port  Sıfırdan başlamak üzere, seri hatların numarası. 0 (sıfır) COM1
       yani /dev/ttyS0'a karşılık gelir. Şayet varsa, dört portun
       tamamı da kullanılabilir.

    hz  Seri portun saniyedeki bit sayısı cinsinden iletişim hızı. Şu
       hızlar desteklenmektedir: 110, 150, 300, 600, 1200, 2400, 4800
       ve 9600 b/s. Öntanımlı değer 2400 b/s'dir.

    elikbiti
       Seri hat üzerinde kullanılan eşlik biti.Önyükleyici girdi olarak
       eşlik  bitini  yoksayar  ve 8. biti ayırır. Eşlik bitini
       tanımlamakta şu karakterler kullanılır (büyük veya küçük harf
       olabilir): eşlik bitinin olmaması n (none), tek eşlik biti için
       o (odd), çift eşlik biti için e (even).

    genilik
       Bir karakteri oluşturan bit sayısı. Sadece 7 ve  8  bit
       desteklenmektedir.  Öntanımlı  değeri eşlik bitinin olmdığı
       durumda 8, eşlik bitinin tek veya çift olması durumunda ise
       7'dir.

    Şayet `serial' tanımlı ise, `delay'ın değeri özdevinimli olarak 20'ye
    yükseltilir.

    ÖRNEK: serial=0,2400n8 COM1'i öntanımlı değerlerle ilklendirir.

    timeout=desisaniyeler
       Klavye girdisi bekleme zamanaşımı süresi tanımlar. İstenen süre,
       saniye cinsinin on katı şeklinde belirtilir. Belirtilen süre
       içinde bir tuşa basılmazsa, ilk biteşlem öntanımlı olarak
       yüklenir. Aynı şekilde, kullanıcı uzun süre hareketsiz kalırsa,
       parola girdisi başarısız sayılır. Öntanımlı değer sonsuzdur.

    verbose=seviye
       Çoğu işlemin raporlama yapmasını etkinleştirir. Yüksek numaralar
       daha fazla ayrıntı elde edilmesini sağlar. Şayet lilo komut
       satırında  -v  belirtilmişse,  buna  uygun  olarak  seviye
       yükseltilir. En yüksek değer 5 olabilir.

    Ayrıca, çekirdek ayar parametreleri olan append, ramdisk, read-only,
    read-write, root ve vga genel seçenekler içinde  tanımlanabilir.
    Çekirdek  biteşlemi  yapılandırma bölümlerinde belirtilmemişse, bu
    değerler onlar için öntanımlı olarak kullanılırlar.

İMAGE BÖLÜMLERİNDEKİ SEÇENEKLER

    image bölümleri ya Linux çekirdeğinin biteşleminin bulunduğu bir dosya
    ya da aygıtı belirten bir

       image=dosyayolu

    satırı ile ya da herhangi bir sistem açılışını belirten

       other=dosyayolu

    satırı ile başlar.

    Birinci  durumda,  image  satırında  önyükleme  için  bir  aygıt
    belirtilmişse,

       range=balang-biti

    satırı ile önyüklemenin yapılacağı bölümü gösteren sektör aralığı
    belirtilmelidir.

    İkinci  durumda  (başka  bir  sistemin  yüklenmesi),  üç seçenek
    sözkonusudur:

    loader=zincir-ykleyici
       Kullanılması istenen zincir yükleyiciyi tanımlar. Öntanımlı
       olarak /boot/chain.b kullanılır. Önyüklemenin ilk disk veya
       disket dışında bir yerden  yapılması  gerekiyorsa,  zincir
       yükleyici mutlaka tanımlanmalıdır.

    table=aygt
       Bölümleme tablosunu içeren aygıt belirtilir. Bu seçenek atlanmış
       ise, önyükleyici  bölümleme  bilgilerini  yüklenen  işletim
       sistemine bildirmeyecektir. (Bazı işletim sistemleri, nereden
       yüklendiklerini saptamak için değişik yöntemler kullanırlar.
       Örneğin;  MS-DOS  genellikle  disk  veya bölümünün açılış
       sektöründe geometri bilgisini saklar.) Önemli: 'table' seçeneği
       ile gösterilen bir bölüm tablosunda bir değişiklik söz konusu
       ise /sbin/lilo yeniden çalıştırılmalıdır.

    unsafe Eşlem oluşturulması sırasında açılış sektörüne erişilmez. Bu
       seçenekle, bazı sağlık kontrolleri (mesela bölümleme tablosu
       kontrolü) yapılmaz. Şayet açılış sektörü sabit biçimli bir
       disket aygıtı üzerinde ise, unsafe seçeneği, eşlem yükleyicinin
       çalıştırılması esnasında, sürücüye okunabilir bir disk koyma
       ihtiyacını  ortadan  kaldırır. unsafe ve table seçenekleri
       birbirleriyle uyumsuzdur, her ikisi birden belirtilemez.

    Her iki durum için ortak olan seçenekler şunlardır:

    label=isim
       Önyükleyici, biteşlemi tanımlamak için her bir biteşlemin ana
       dosya adını (yol tanımlaması gerekmez) kullanır. Bu seçenekle
       değişik isimler tanımlamak da mümkündür.

    alias=isim
       Aynı girdi için ikinci bir isim kullanma imkanı verir.

    lock  (Yukarıya bakınız.)

    optional
       Şayet eşlem oluşturma sırasında kullanılabilir durumda değilse,
       biteşlemi atlar. Test çekirdekleri tanımlamak için oldukça
       kullanışlı bir seçenektir.

    password=parola
       Biteşleme parola koruması sağlar.

    restricted
       Sadece, komut satırında bir parametre belirtildiğinde parola
       sorulmasını sağlar (örneğin, komut satırından tek kullanıcılı
       kipe geçilmek istendiğinde).

ÇEKİRDEK SEÇENEKLERİ

    Şayet yüklenen çekirdek bir Linux çekirdeği ise, komut satırından
    çekirdeğe parametre aktarmak mümkündür.

    append=dizge
       Dizge  içinde  boşluklarla ayrılarak belirtilen seçenekleri
       çekirdeğe ilave eder. Genellikle, tespit edilmesi tehlikeli
       olabilecek  ve  özellikleri özdevinimli olarak saptanamayan
       donanım parçalarının parametrelerini tanımlamak için kullanılır.
       Örneğin:

       append="hdc=ide-scsi hdd=ide-scsi"
    literal=dizge
       append'e benzer ama diğer bütün seçenekleri iptal eder (mesela
       kök aygıt ayarları gibi). Çok önemli  seçenekler  farkına
       varılmaksızın  kaldırılabileceği  için,  bu  seçeneği genel
       seçenekler bölümünde kullanmamak daha mantıklı olacaktır.

    ramdisk=boyut
       İsteğe bağlı olan RAM diskin boyutunu tanımlar. Değer 0 ise, RAM
       disk oluşturulmaz. Bu seçenek atlanmış ise, RAM disk önyükleme
       biteşlemi içindeki ayarlara göre oluşturulur.

    read-only
       Bu seçenek kök dosya sisteminin salt okunur kipte bağlanmasını
       sağlar. Genel olarak, sistem açılış işlemleri, daha sonra, kök
       dosya sistemini oku-yaz kipinde tekrar bağlar (mesela fsck
       yapıldıktan sonra).

    read-write
       Kök dosya sisteminin oku-yaz kipinde bağlanmasını sağlar.

    root=kk_aygt
       Kök bölümü olarak bağlanacak aygıtı belirtir. Şayet özel bir
       isim belirtilmişse, kök aygıtı, kök dosya sisteminin o an bağlı
       olduğu aygıta göre düzenlenir. Şayet -r ile kök değiştirilmişse,
       belirtilen aygıt kullanılır. Şayet bu seçenek kullanılmamışsa,
       çekirdek biteşlemi içindeki kök ayarları kullanılır. (Derleme
       sırasında, çekirdek Makefile'ında  ROOT_DEV  değişkeni  ile
       ayarlanabilir ve daha sonra rdev(8) ile değiştirilebilir.)

    vga=kip
       Önyükleme esnasındaki kullanılacak vga metin kipini tanımlar. Şu
       değerler geçerlidir (harf büyüklüğüne bakılmaz):

       normal: normal 80x25 metin kipi.

       extended (veya ext): 80x50 metin kipi.

       ask: dur ve kullanıcı girdisi için bekle (önyükleme esnasında).

       numara: bu sayıya karşılık gelen metin kipini kullan. Olası
       kiplerin bir listesi vga=ask kullanarak ve önyükleme sırasında
       [Enter] tuşuna basarak elde edilebilir.

       Şayet bu değişken kullanılmazsa, çekirdek biteşleminde bulunan
       VGA  kip ayarları kullanılır. (Derleme sırasında, çekirdek
       Makefile'ında SVGA_MODE değişkeni ile ayarlanabilir ve daha
       sonra rdev(8) ile değiştirilebilir.)

İLGİLİ BELGELER

    lilo(8), rdev(8).

    lilo dağıtımı, yukarıdaki bilgilerin elde edildiği oldukça geniş bir
    belgeleme içermektedir.

ÇEVİREN

    Yalçın Kolukısa <yalcink01 (at) yahoo.com>, Ocak 2004

                 20 Mart 2000           lilo.conf(5)