Provided by: passwd_4.1.4.2+svn3283-3ubuntu5_i386 bug

İSİM

    passwd - parola dosyası

AÇIKLAMA

    passwd bir metin dosyasıdır. Sistem hesaplarının bir listesini tutar.
    Kullanıcı kimliği, grup kimliği, ev dizini, kabuk ve benzeri bilgileri
    ihtiva eder. Sıklıkla, her bir hesap için şifrelenmiş parolayı da
    içerir. Herkes tarafından okunma iznine sahiptir (pek çok uygulama bu
    dosyayı kullanır, mesela ls(1), kullanıcı ismi ile kullanıcı kimlğini
    birbirine eşlemek için kullanır) ama sadece süper kullanıcının yazma
    izni vardır.

    Eski güzel günlerde, bu okuma izni ile ilgili büyük bir sorun yoktu.
    Herkes bu şifreli parolaları okuyabiliyordu ama  iyi seçilmiş bir
    parolayı kırmak için yeterli donanım gücü yoktu ve kullanıcı grubu
    oldukça iyi niyetliydi. Günümüzde ise, pek çok kullanıcı gölgeli parola
    sistemini kullanmakta, /etc/passwd içinde parolanın yerinde bir `*´
    görünmekte ve şifreli parola /etc/shadow içinde saklanmaktadır. Bu
    dosya sadece süper kullanıcı tarafından okunabilir.

    Gölgeli parolanın kullanılıp kullanılmadığına bakılmaksızın, pek çok
    sistem yöneticisi, şifrelenmiş parola alanında bir yıldız kullanır.
    Böylece bu kullanıcının bir parola kullanarak yetki almasını önler.
    (Yine de aşağıdaki EK BİLGİ bölümüne bakınız.

    Şayet yeni bir kullanıcı hesabı oluşturuyorsanız, ilk olarak parola
    alanına bir yıldız koyunuz, daha sonra passwd(1)komutu ile parolayı
    belirleyin.

    Her satırda bir girdi yapılır ve her satır şu biçimdedir:

       hesap:parola:UID:GID:GECOS:dizin:kabuk

    Bu alanların açıklamaları şunlardır:

    hesap Kullanıcının sistemdeki adı. Büyük harf içermemelidir.

    parola Şifreli kullanıcı parolası veya bir yıldız işareti.

    UID  Sayısal kullanıcı kimliği

    GID  Bu kullanıcının sayısal birincil grup kimliği

    GECOS Bu alan seçime bağlıdır ve sadece bilgilendirme amacı ile
       kullanılır. Genellikle kullanıcının tam adı yazılır. GECOS´un
       anlamı General Electric  Comprehensive  Operating System´dir.
       General Electric´in büyük sistem bölümü Honeywell´e satıldığı
       zaman  GCOS  olarak  yeniden  adlandırılmıştır.    Dennis
       Ritchie´nin bildirdiğine göre: "bazı zamanlar yazıcı çıktılarını
       veya  toplu  işleri  GCOS  makineye  gönderiyoruz.  Parola
       dosyasındaki gcos alanı $IDENTcard için bilgileri biriktirme
       alanı olarak kullanılır. Zariflik olsun diye oraya konmamıştır."

    dizin Kullanıcının $HOME dizinidir.

    kabuk Sisteme girişte kullanılacak kabuk (belirtilmemişse /bin/sh
       kullanılır). Şayet olmayan bir uygulama belirtilirse, kullanıcı
       login(1) ile sisteme bağlanamaz.

EK BİLGİ

    Şayet bir kullanıcı grubu oluşturmak istiyorsanız, Grup numaraları aynı
    olmak zorundadır ve /etc/group dosyasında bir girdisi olmalıdır. Aksi
    taktirde bir grup oluşturulmaz.

    Şayet şifreli parola bir yıldız ile betimlenmişse, kullanıcı login(1)'i
    kullanarak bağlanamaz ama hala rlogin(1)'i kullanarak bağlanabilir,
    varolan bir süreci çalıştırabilir, rsh(1), cron(1), at(1) veya posta
    süzgeçleri  üzerinden  yenilerini  başlatabilir.  Kabuk  alanını
    değiştirerek bir hesabı kapatmaya çalışmak da aynı sonucu verir ve ek
    olarak su(1) komutunun kullanımına izin verir.

İLGİLİ DOSYALAR

    /etc/passwd

İLGİLİ BELGELER

    login(1), passwd(1), su(1), group(5), shadow(5).

ÇEVİREN

    Yalçın Kolukısa <yalcink01 (at) yahoo.com>, Ocak 2004

                 5 Ocak 1998            passwd(5)