Provided by: manpages-tr_1.0.5.1-2_all bug

İSİM

    rsyncd.conf - rsync sunucusu için yapılandırma dosyası

KULLANIM

    rsyncd.conf

AÇIKLAMA

    rsyncd.conf dosyası rsync bir rsync sunucusu olarak çalışırken rsync
    için çalışma anı yapılandırma dosyasıdır.

    rsyncd.conf dosyası kimlik kanıtlama, erişim, günlük tutma işlemleri
    ile kullanılabilir modülleri denetler.

DOSYA BİÇİMİ

    Dosya modüllerden ve parametrelerden oluşur. Bir modül köşeli ayraç
    içine alınmış modül ismi ile başlar ve sonraki modüle kadar devam eder.
    Modüller 'isim = değer' şeklinde parametreler içerir.

    Dosya satır satır işlenir. Satırsonu karakteri ile biten her satır ya
    bir açıklama ya bir modül ismi ya da parametredir.

    Bir parametrede sadece ilk eşit işareti anlamlıdır. Eşit işaretlerinin
    önündeki ve ardındaki boşluklar iptal edilir. Modül ve parametre
    isimlerinin önündeki, ardındaki ve içindeki boşluklar iptal edilmez.
    Parametre değerlerinin önündeki ve ardındaki boşluklar da iptal edilir,
    içindekiler ise iptal edilmez.

    Bir # işareti ile başlayan satırlarla tamamen boşluk karakterleri
    içeren satırlar yoksayılır.

    Bir \ işareti ile biten satırların bir altındaki satırda devam ettiği
    varsayılır.

    Parametrelerde eşit işaretinden sonra gelen değerler ya tamamen bir
    dizge (tırnak iaretleri gerekmez) ya da yes/no, 0/1 veya true/false
    olabilen birer mantıksal değer olabilir. Mantıksal değerlerde harf
    büyüklüğünün önemi yoktur, ama dizge değerlerde önemlidir.

RSYNC SUNUCUSUNUN BAŞLATILMASI

    rsync sunucusu rsync'e --daemon seçeneği belirtilerek başlatılır.

    Sunucu eğer chroot kullanacaksa, 1024'den küçük bir portu dinleyecekse
    (öntanımlı olan 873. port gibi) ya da dosya iyeliklerini belileyecekse
    root yetkileriyle çalışmalıdır. Aksi takdirde, verileri okuma/yazma,
    günlükleri kaydetme ve dosya kilitleme yetkilerine sahip olmalıdır.

    Sunucuyu, inetd üzerinden veya bir kendi başına sunucu olarak ya da bir
    uzak kabuk üzerinden bir rsync istemciden başlatabilirsiniz. Eğer kendi
    başına çalışan bir sunucu olarak çalışacaksa, uygun bir başlatma
    betiğinden "rsync --daemon" komutu ile çalıştırılır. Eğer sunucuyu uzak
    kabuk üzerinden bir rsync istemci başlatacaksa (--rsh (-e) seçeneği ile
    "::" veya "rsync://" sunucu kipi kullanılarak), --daemon seçeneği uzak
    tarafa kendiliğinden aktarılacaktır.

    Sunucuya inetd üzerinden çalıştıracaksanız /etc/services dosyasına
    şöyle bir satır:

    rsync      873/tcp

    ve /etc/inetd.conf dosyasına da şöyle bir satır eklemelisiniz:

    rsync  stream tcp   nowait root  /usr/bin/rsync rsyncd --daemon

    Buradaki "/usr/bin/rsync" değerini sisteminizde rsync'in kurulu olduğu
    yeri gösterecek şekilde değiştirin. Bundan sonra inetd'nin kendi
    yapılandırma dosyasını yeniden okumasını sağlamak için inetd'ye bir HUP
    sinyali yollamalısınız.

    Yalnız, rsync sunucusunun rsyncd.conf'a dosyasını yeniden okuması için
    rsync'e bir HUP sinyali göndermemelisiniz. Dosya zaten her istemci
    bağlantısında yeniden okunacaktır.

GENEL SEÇENEKLER

    Dosyadaki ilk parametreler (ilk [modl] başlığından öncekiler) genel
    parametrelerdir.

    Ayrıca,  modül  parametrelerini  yapılandırma  dosyasının  genel
    parametreleri arasında da belirtebilirsiniz, böyle bir parametrede
    belirtilen değer, modüllerde o parametrenin öntanımlı değeri olarak ele
    alınır ve modüllerde tekrar belirtilerek o modül için değiştirilebilir.

    motd file
       motd file seçeneği istemcilerin  her  bağlanışında  onları
       karşılayan günün iletisini belirlemeye imkan verir. Bu ileti
       genellikle site bilgilerini ve yasal uyarıları içerir. Öntanımlı
       olarak bir motd dosyası yoktur.

    log file
       log  file seçeneği rsync'e günlük iletileri için syslog'u
       kullanmamasını, burada belirtilen dosyaya kaydetmesini söyler.
       Bu, chroot'lu syslog() çalıştıramayan bazı sistemlerde (AIX
       gibi) yararlıdır.

    pid file
       pid file seçeneği rsync'e kendi süreç kimliğini bu dosyaya
       kaydetmesini söyler.

    syslog facility
       syslog facility seçeneği, rsync sunucusunun günlük iletileri
       için kullanılacak syslog oluşumunu belirtmek için kullanılır.
       Sisteminizde  mevcut  syslog uygulamalarından birini burada
       belirtebilirsiniz. Değer olarak belirtilebilecek  isimlerden
       bazıları: auth, authpriv, cron, daemon, ftp, kern, lpr, mail,
       news, security, syslog, user, uucp, local0, local1, local2,
       local3, local4, local5, local6 ve local7. daemon öntanımlıdır.

    socket options
       Bu seçenek sistemlerini son derece iyi ayarlamak isteyenlere
       sonsuz olanaklar sağlar. Aktarımları daha hızlı (ya da daha
       yavaş) yapacak tüm soket seçeneklerini belirtebilirsiniz. Değer
       olarak hangi seçenekleri belirtebileceğinizi öğrenmek  için
       setsockopt()  sistem  çağrısının kılavuz sayfasına bakınız.
       Öntanımlı olarak herhangi bir soket seçeneği belirtilmemiştir.

MODÜL SEÇENEKLERİ

    Genel seçeneklerden sonra her biri belli bir isim altında belli bir
    dizin ağacını sunan çok sayıda modül belirtebilirsiniz. Modüller köşeli
    ayraç içine alınmış bir isim ile başlar ve bunun altında seçenekler
    bulunur.

    comment
       Modül isminden sonra modülü açıklayan bir dizge belirtmek için
       kullanılır. Öntanımlı bir değeri yoktur.

    path  Modülün sunacağı ağacın dosya yoludur. Her modül için bu seçenek
       belirtilmiş olmalıdır.

    use chroot
       use chroot seçeneğinin değeri true ise, rsync sunucusu istemciye
       aktarıma başlamadan önce path ile belirtilen dizine chroot
       yapacaktır.  Bu,  gerçeklenimde  bulunması  olası  güvenlik
       açıklarına karşı ek bir tedbir olarak kullanılabilir. Ancak, bir
       götürüsü vardır, ayrıcalıklı kullanıcı yetkileri gerektirir.
       Aktarım ağacının dışına yönlenmiş ya da mutlak dosya yolu
       belirtilmiş  sembolik  bağların  izlenmemesi  için  ve
       kullanıcı/grupların korunmasının karmaşıklığı (aşağıya bakınız)
       sebebiyle bu gerekli olur.

       use chroot seçeneğinin değeri false ise, güvenlik sebepleriyle,
       sembolik bağların hedefleri sadece ağaç içinde kalan göreli
       dosya yolları olarak belirtilmesi ve mutlak dosya yolu belirten
       yolların sonundaki bölü çizgilerinin  kaldırılması  gerekir
       (--backup-dir,  --compare-dest gibi seçeneklerle belirtilen
       argümanlar chroot belirtilmiş gibi modülün path dizininini kök
       dizin kabul eden dosya yolları olarak değerlendirilir). true
       öntanımlıdır.

       Kullanıcı ve grup isimlerinin korunması  sırasında,  rsync
       isimlere  ve  kimliklere  bakmak  için  standart kütüphane
       işlevlerini kullanabilir olmalıdır (getpwuid(),  getgrgid(),
       getpwname()  ve  getgrnam()  gibi  işlevler).  Bu,  chroot
       isimalanındaki bir sürecin bu kütüphane işlevleri tarafından
       kullanılan özkaynaklara (/etc/passwd ve /etc/group) erişiminin
       mümkün olmasına ihtiyacı olacağı anlamına gelir. Bu özkaynaklara
       erişim mümkün değilse, rsync, --numeric-ids seçeneği belirtilmiş
       gibi sadece kimlikleri kopyalamakla yetinecektir.

       Bilgi: chroot alanındaki kullanıcı/grup  bilgilerini  normal
           sisteminizden farklı olarak ayarlayabilirsiniz. Örneğin,
           mevcut kullanıcı ve grup listelerini kısaltabilirsiniz.
           Ayrıca, bu bilgilerin aktarılmasını rsync.conf dosyasına
           bir dışlama seçeneği ("exclude  = /etc/**" gibi  )
           ekleyerek  önleyebilirsiniz.  Alıcı  taraf  olarak
           dışlamaların belirtilebilmesi rsync'te nispeten yeni bir
           özellik  olduğundan,  bu  özelliğin  etkili olmasını
           istiyorsanız en  azından  2.6.3  sürümü  bir  rsync
           kullanmalısınız.  Ayrıca,  bir  dizini  ve içeriğini
           dışlamanın en güvenilir yolu "/bir/dizin/" kuralı ile
           "/bir/dizin/**" kuralını birlikte belirterek rsync'in
           dizin içinde daha derinlere inerek dışlanmış dosyaların
           aktarmasını önlemektir (rsync zaten öntanımlı olarak bunu
           böyle yapmayı deneyecektir ama emin olmak için bunu
           ayrıca belirtmek daha iyidir).

    port  rsync sunucusunun öntanımlı olarak dinlediği 873. port yerine
       başka bir port belirtmek için bu seçeneği kullanabilirsiniz.
       Sunucu  inetd  tarafından  çalıştırılıyorsa  bu  seçenek
       yoksayılacaktır, bu sorun --port komut satırı seçeneği ile
       aşılabilir.

    address
       Sunucunun öntanımlı olarak dinleyeceği IP adresini bu seçeneği
       kullanarak  değiştirebilirsiniz.  Sunucu  inetd  tarafından
       çalıştırılıyorsa bu seçenek yoksayılacaktır, bu sorun --address
       komut satırı seçeneği ile aşılabilir.

    max connections
       Aynı anda sunucuya yapılacak bağlantıların sayısını sınırlamakta
       kullanılır. Bir istemci bağlandığında bu sayıda bağlantı zaten
       mevcutsa istemci daha sonra tekrar denemesini belirten bir ileti
       alacaktır. Öntanımlı değer bir sınırın olmadığını belirten
       0'dır. Ayrıca, lock file seçeneğinin açıklamasına da bakınız.

    max verbosity
       Sunucunun üreteceği bilgilerin ayrıntı seviyesini (bunlar günlük
       kaydı olacağından) ayarlama imkanı sağlar. İstemciye en fazla
       bir ayrıntı seviyesi sağlamak üzere öntanımlı değeri 1'dir.

    lock file
       max connections seçeneği  tarafından  kullanılacak  dosyayı
       belirtmek için kullanılır. Bu dosyayı paylaşan modüller için
       izin verilen bağlantı sayısının aşılmamasını sağlamak için rsync
       sunucusu bu dosyayı kilit dosyası olarak kullanır. Öntanımlı
       kilit dosyası /var/run/rsyncd.lock'dur.

    read only
       İstemcilerin  modül  dizinlerine  dosya  yüklemesi  yapıp
       yapamayacağını belirlemek için kullanılır. Eğer değer true ise
       istemcilerin dosya yükleme istekleri başarısız olacaktır, false
       ise dosya izinleri mümkün kılıyorsa dosya yüklemeleri mümkün
       olacaktır. Öntanımlı olarak bütün modüller salt-okunurdur.

    write only
       İstemcilerin  modül  dizinlerinden  dosya  indirme  yapıp
       yapamayacağını belirlemek için kullanılır. Eğer değer true ise
       istemcilerin dosya indirme istekleri başarısız olacaktır, false
       ise dosya izinleri mümkün kılıyorsa dosya indirmek mümkün
       olacaktır. Öntanımlı bir değer atanmamıştır.

    list  İstemci kullanılabilir modüllerin listesini istediğinde  bu
       modülün listelenip listelenmeyeceğini belirtmek için kullanılır.
       false değeri modülün gizli kalmasını sağlar. Öntanımlı olarak
       modül listede görünür.

    uid  Sunucu  root  olarak  çalıştırılıyorsa,  modüldeki  dosya
       aktarımlarının hangi kullanıcı ismi  ya  da  kimliği  ile
       yapılacağını  belirtmek  için kullanılır. gid seçeneği ile
       birlikte dosya izinlerini belirlemekte yararlıdır. Öntanımlı
       kullanıcı kimliği, normalde "nobody" kullanıcısının kimliği olan
       -2'dir.

    gid  Sunucu  root  olarak  çalıştırılıyorsa,  modüldeki  dosya
       aktarımlarının hangi grup ismi ya da kimliği ile yapılacağını
       belirtmek için kullanılır. uid seçeneği ile birlikte dosya
       izinlerini belirlemekte yararlıdır. Öntanımlı grup kimliği,
       normalde "nobody" grubunun kimliği olan -2'dir.

    filter Sunucunun okunmasına ve yazılmasına izin vermeyeceği süzme
       kurallarını  bu  seçenekte  aralarında  boşluk  bırakarak
       belirtebilirsiniz. Bu seçenek sadece,  istemcinin  --filter
       seçeneği ile kalıp belirtmesine yüzeysel olarak eşdeğerdir.
       Sadece bir filter seçeneği belirtilebilir, fakat değer olarak
       katıştırma  dosyası  kuralları  dahil  çok  sayıda  kural
       belirtilebilir. Diziniçi katıştırma dosyası kuralları genel
       kurallar olarak pek bir koruma sağlamaz, ama bir istemci
       sunucudaki dosyaları indirirken --delete seçeneklerinin daha iyi
       çalışması  için  kullanılabilir  (eğer, diziniçi katıştırma
       dosyaları aktarıma dahil ediliyorsa).

    exclude
       exclude seçeneği sunucuda  okunması  ve  yazılmasına  izin
       verilmeyen dosyaları boşluk ayraçlı bir liste olarak belirtmekte
       kullanılabilir. Bu seçenek sadece, istemcinin --exclude seçeneği
       ile kalıp belirtmesine yüzeysel olarak eşdeğerdir. Sadece bir
       exclude seçeneği belirtilebilir, fakat içerme/dışlama belirten
       kalıplardan önce "+" ve "-" kullanabilirsiniz.

       Bu dışlama listesi istemciye aktarılmadığından sadece sunucu
       tarafında uygulanır: yani, bir istemcinin sunucudan alacağı
       dosyalardan belirtilenler dışlanırken, sunucuya gönderilenler
       sunucudan silinecektir. Ancak, bu işlem bir sunucuya göre alıcı
       taraf  olan  istemcide, sunucu tarafta dışlanan dosyaların
       silinmesine sebep olmaz.

    exclude from
       Her satırında bir dışlama kalıbı bulunan bir dosyayı sunucuya
       belirtmekte  kullanılır.  Bu  seçenek  sadece,  istemcinin
       --exclude-from seçeneğiyle eşdeğer bir  dosya  belirtmesine
       yüzeysel  olarak eşdeğerdir. Yukarıdaki  exclude seçeneğine
       bakınız.

    include
       include seçeneği sunucuda dışlanmayacak dosyaları boşluk ayraçlı
       bir liste olarak belirtmekte kullanılabilir. Bu seçenek sadece,
       istemcinin --include seçeneği ile kalıp belirtmesine, sadece
       sunucu tarafında uygulanabildiğinden yüzeysel olarak eşdeğerdir.
       Karmaşık içerme/dışlama kuralları belirtilebilmesini  mümkün
       kılması  nedeniyle yaralıdır. Sadece bir  include seçeneği
       belirtilebilir, fakat içerme/dışlama belirten kalıplardan önce
       "+" ve "-" kullanabilirsiniz. Yukarıdaki exclude seçeneğine
       bakınız.

    include from
       Her satırında bir içerme kalıbı bulunan bir dosyayı sunucuya
       belirtmekte  kullanılır.  Bu  seçenek  sadece,  istemcinin
       --include-from seçeneğiyle eşdeğer bir  dosya  belirtmesine
       yüzeysel  olarak eşdeğerdir. Yukarıdaki  exclude seçeneğine
       bakınız.

    auth users
       Virgül ya da boşluk ayraçlı bir liste olarak, bu modüle
       bağlanmasına  izin  verilecek  kullanıcıların  isimlerini
       belirtmekte kullanılır. Kullanıcı isimlerinin sunucuda mevcut
       olması şart değildir. Ayrıca kullanıcı isimleri, dosyaismi kalıp
       karakterlerini içerebilir. Seçenek etkinse, modüle bağlanacak
       kullanıcı bir kullanıcı ismi ve parola belirtmek zorundadır.
       Kimlik kanıtlama protokolü bir nöbetçinin kimlik ve parola
       sorması gibi gerçekleşir. Salt metin kullanıcı isimleri ve
       parolaları, ismi secrets file seçeneği ile belirtilen dosyada
       saklanır.  Öntanımlı  olarak  tüm  kullanıcılar bir parola
       belirtmeksizin bağlanabilir (buna "anonim rsync" denir).

       Ayrıca, rsync(1) kılavuz sayfasının BİR RSYNC SUNUCUSUNA BİR
       UZAK KABUKTAN BAĞLANMAK bölümünde, bir rsync sunucusuna uzak
       kabuk üzerinden bağlanırken kullanılan kullanıcı isimleri ile
       rsyncd.conf  seviyesi kullanıcı isimleri arasında kullanıcı
       isimlerinin elde edilmesi  bakımından  ne  farklar  olduğu
       açıklanmıştır.

    secrets file
       Bu  modüle  erişimde  kimlik  kanıtlamasında  kullanılacak
       kullancismi:parola  çiftlerini  içeren  dosyanın  ismini
       belirtmekte kullanılır. Bu dosyaya sadece auth users seçeneği
       belirtilmişse bakılır. Dosya satır satır işlenir  ve  her
       satırında bir kullancismi:parola ifti bulunur. Bir # işareti
       ile başlayan her satır açıklama olarak ele alınır ve yoksayılır.
       Parolalarda her karakter kullanılabilir, fakat, bazı işletim
       sistemlerinde parola uzunluklarında sınırlamalar olabileceğinden
       parolaların 8 karakterden uzun olmaması daha iyidir.

       Öntanımlı bir secrets file değeri yoktur. Bu bakımdan bu
       seçenekle bir dosya ismi belirtmelisiniz (/etc/rsyncd.secrets
       gibi). Dosya "diğer"leri tarafından okunabilir olmamalıdır;
       strict modes seçeneğine bakınız.

    strict modes
       secrets file seçeneği ile belirtilen dosya üzerindeki izinlerin
       dikkate  alınıp  alınmayacağı  bu seçenekle belirtilebilir.
       Seçeneğin değeri "true" ise, rsync sunucusunun altında çalıştığı
       kullanıcı kimliğine sahip kullanıcıdan başkasi için okunabilir
       olmamalıdır. Seçeneğin değeri "false" ise, kulanıcının kim
       olduğuna  bakılmaz. Öntanımlı değer "true"dur. Bu seçenek,
       Windows  işletim  sisteminde  çalışan  rsync'in  hatırına
       eklenmiştir.

    hosts allow
       Bu seçenekte bağlanmak isteyen istemcilerin makine adı ve IP
       adreslerinin kalıplarının bir listesi belirtilebilir. Belirtilen
       kalıplarla eşleşmeyen bağlantılar reddedilir.

       Her kalıp şu beş biçimden biri olarak belirtilebilir:

       o   a.b.c.d biçiminde bir IPv4 adres ya da a:b:c::d:e:f
           biçiminde bir IPv6 adres.  IP  adresi  bu  biçimde
           belirtilmişse  bağlanmak isteyen makinenin IP adresi
           belirtilen adreslerden biriyle tam olarak eşleşmelidir.

       o   ipaddr bir IP adresi ve n ağ maskesindeki bir sayısı
           olmak üzere ipaddr/n biçiminde bir adres/maske çifti.
           Bağlanmak isteyenlerin IP adresleri belirtilen IP adres
           ailesi ile eşleşmelidir.

       o   ipaddr bir IP adresi ve maskaddr ağ maskesinin IPv4 veya
           IPv6 biçimindeki adresi olmak üzere  ipaddr/maskaddr
           biçiminde  bir  adres/maskeadresi  çifti.  Bağlanmak
           isteyenlerin IP adresleri belirtilen IP adres ailesi ile
           eşleşmelidir.

       o   Bir makine adı. Kalıp üzerinde tersine bir arama ile
           saptanabilecek bir makine adı (harf büyüklüğüne duyarlı).
           Sadece bir eşleşmeye izin verilir.

       o   Dosya ismi kalıp karakterleri kullanılmış bir makine
           ismi. Eşleşme normal unix dosya ismi eşleşme kuralları
           uygulanarak gerçeklenir. Kalıpla eşleşen istemcilere izin
           verilir.

       IPv6 bağ-yerel adresleri şu  adres  belirtimlerinden  biri
       olabilir:

       fe80::1%bag1
       fe80::%link1/64
       fe80::%link1/ffff:ffff:ffff:ffff::
       hosts allow seçeneğini ayrı bir hosts deny seçeneği ile birarada
       kullanabilirsiniz. Eğer her iki seçenekte belirtilmişse, önce
       hosts allow seçenekleri sınanır ve eşleşen bir istemcinin
       bağlanmasına izin verilmeden önce hosts deny seçenekleri sınanır
       ve eşleşme varsa istemci reddedilir. Eğer istemci her iki
       seçeneğin kalıpları ile eşleşmiyorsa, istemcinin bağlanmasına
       izin verilir.

       Öntanımlı bir hosts allow seçeneği yoktur, dolayısıyla öntanımlı
       olarak tüm makinelerin bağlanmasına izin verilir.

    hosts deny
       Bu seçenekte bağlanmak isteyen istemcilerin makine adı ve IP
       adreslerinin kalıplarının bir listesi belirtilebilir. Belirtilen
       kalıplarla eşleşen bağlantılar reddedilir. Daha fazla bilgi için
       hosts allow seçeneğine bakınız.

       Öntanımlı bir hosts deny seçeneği yoktur, dolayısıyla öntanımlı
       olarak tüm makinelerin bağlanmasına izin verilir.

    ignore errors
       rsyncd'nin aktarımın silme fazında, G/Ç hatalarını yoksayıp
       saymayacağını bu seçenekle belirtebilirsiniz. Normalde, geçici
       bir özkaynak yetmezliği ya da başka bir G/Ç hatasından dolayı
       bir felakete yol açabilecek silme işlemlerini engellemek için
       bir G/Ç hatası oluştuğunda --delete adımını atlar. Bazı sınama
       durumlarında  bu  seçeneği kullanarak bu davranışı ortadan
       kaldırabilirsiniz.

    ignore nonreadable
       Kullanıcı tarafından okunamayan dosyaları sunucunun yoksaymasını
       sağlar. Bu seçenek, halka açık arşivlerde dizinlerde bazı
       okunamayan dosyalar olduğunda ya da  sistem  yöneticisinin
       başkalarının görmesini istemediği dosyalar olduğunda yararlıdır.

    transfer logging
       FTP sunucularında kullanılana benzer biçimde her dosya için
       yükleme ve indirme ile ilgili günlük kayıtları tutulmasını
       sağlar.  Sunucu  günlük  kaydını  daima  aktarımın sonunda
       yaptığından, aktarım bir nedenle kesilirse, günlük dosyasında bu
       aktarıma ilişkin bir kayıt bulunmayacaktır.

       Günlük  kayıtlarını  özelleştirmek  istiyorsanız log format
       seçeneğinin açıklamasına bakınız.

    log format
       Aktarımın günlüklenmesi etkinse atkarımın günlük kayıtlarının
       nasıl biçimleneceğini bu seçenek ile belirleyebilirsiniz. Biçim,
       bir yüzde (%) karakteri ile başlayan tek karakterlik belirteçler
       içeren bir dizgedir.

       Öntanımlı günlükleme biçimi "%o %h [%a] %m (%u) %f %l" olup log
       file seçeneği kullanılırken başına daima bir "%t [%p]  "
       getirilir.  (rsync  kaynak  paketinin  support  dizinindeki
       rsyncstats isimli bir perl betiği bu öntanımlı günlük biçimini
       içermektedir.)

       Kullanılabilecek tek karakterlik belirtimler şunlardır:

       %h  uzak makine ismi
       %a  uzak IP adresi
       %l  bayt cinsinden dosya uzunluğu
       %p  rsync oturumunun süreç kimliği (PID)
       %o  "send", "recv" veya "del." olarak yapılan işlem
          (sonuncusu bir nokta ile biter)
       %f  dosya ismi (gönderici için tam dosya yolu;
          sonuna "/" gelmez)
       %n  dosya ismi (sadece dosya ismi; dizinle "/" ile biter)
       %L  bir " -> SYMLINK" veya bir " => HARDLINK" ya da
          boş dizge (bağ bir dosya ismi ise)
       %P  modülün yolu
       %m  modülün ismi
       %t  günlükleme tarih ve saati
       %u  doğrulanmış kullanıcı ismi (ya da boş)
       %b  gerçekte aktarılan bayt miktarı
       %c  dosyalar gönderilirken bu dosya için alınan
          sağlama toplamı baytlarının sayısı
       %i  liste halinde güncellenenler
       %i  tarafından çıktılanan karakterlerin ne anlam geldiğini
       öğrenmek için rsync kılavuz sayfasındaki  --itemize-changes
       seçeneğinin açıklamasına bakınız.

       Bilgi: Eski rsync sürümleri ile çalışırken bazı günlük çıktıları
           değişebilir. Örneğin, rsync 2.6.4 öncesinde  silinen
           dosyalar   sadece   ayrıntı   iletileri   şekline
           günlükleniyordu.

    timeout
       İstemcinin G/Ç zamanaşımı seçimini bu modül için değiştirmek
       içindir. Bu seçeneği kullanarak sunucunun ölü bir istemciyi
       sürekli beklememesini sağlayabilirsiniz.  Zamanaşımı  süresi
       saniye  cinsinden  belirtilir. Sıfır değeri bir zamanaşımı
       sözkonusu olmadığını belirtir ve öntanımlıdır. Bir anonim rsync
       sunucusu için 600 saniye iyi bir seçim olur.

    refuse options
       Bu seçenekte, rsync sunucunuz tarafından reddedilecek rsync
       komut  satırı  seçeneklerini  aralarına  boşluk  koyarak
       belirtebilirsiniz. Seçeneğin uzun veya kısa ismini ya da çok
       sayıda seçenekle eşleşecek şekilde bir joker dizge olarak
       belirtebilirsiniz. Örneğin, --checksum (-c) ve çeşitli silme
       seçeneklerini reddetmek için şöyle yazabilirsiniz:

       refuse options = c delete
       Yukarıda belirtilen sebeple, silme seçeneği, ister  --delete
       şeklinde açıkça ister başka bir seçenek tarafından dolaylı
       olarak belirtilmiş olsun reddedilecektir. Ek bir  güvenlik
       özelliği  olarak,  "delete"in reddedilmesi, sunucu gönderen
       tarafken,   gönderilen   dosyaların   silinmesini   de
       (--remove-sent-files  seçeneğini)  reddeder;  bunun olmasını
       istemiyorsanız reddedilen seçenekler olarak "delete-*" belirtin.
       Bu  durumda  --delete- ile başlayan tüm silme seçenekleri
       reddedildiği  halde  --remove-sent-files  seçeneği  bundan
       etkilenmez.

       Bir seçenek reddedildiğinde, sunucu bir hata iletisi basar ve
       çıkar. Sıkıştırmayı engellemek için ve bir istemci sıkıştırma
       istediğinde bir hata dönmemesi için "refuse options = compress"
       yerine "dont compress = *" (aşağıya bakın) kullanabilirsiniz.

    dont compress
       Bu seçenekte dosyaismi kalıpları  kullanarak  belirttiğiniz
       dosyalara,  aktarım  sırasında  sıkıştırma  uygulanmamasını
       sağlayabilirsiniz. Sıkıştırma işlemci kullanımını  arttırır,
       dolayısıyla  zaten  sıkıştırılmış  olan  dosyalar  gibi
       sıkıştırılması   gerekmeyen   dosyaların   sıkıştırılmaya
       çalışılmaması için yararlıdır.

       Değer olarak, dosyasismi kalıplarını aralarında boşluk bırakarak
       belirtebilirsiniz (değerler  harf  büyüklüğüne  duyarlıdır).
       İsimleri  kalıplarla  eşleşen  dosyalar  aktarım  sırasında
       sıkıştırılmazlar.

       *.gz *.tgz *.zip *.z  *.rpm  *.deb  *.iso  *.bz2  *.tbz
       öntanımlıdır.

KİMLİK KANITLAMA DAYANIKLILIĞI

    rsync'de kullanılan kimlik kanıtlama protokolü 128 bitlik MD4 temelli
    bir sistemdir. Takdir edersiniz ki, bu bir askeri kimlik kanıtlama
    sistemi değildir ve çoğu amaç için yeterlidir, ama gerçekten çok iyi
    bir güvenlik istiyorsanız, rsync'i ssh üzerinden çalıştırabilirsiniz.

    Ayrıca, rsync sunucu protokolü, bağlantı üzerinden aktarılan veriye
    şimdilik herhangi bir şifreleme uygulamamaktadır. Bu sadece kimlik
    kanıtlama sırasında uygulanır. Aktarımın şifreli olmasını istiyorsanız
    ssh kullanın.

    rsync'in  gelecekteki  sürümlerinde daha iyi kimlik kanıtlama ve
    şifreleme  için  SSL  desteği  olabilir,  ama  şimdilik  sadece
    incelenmektedir.

RSYNC SUNUCUSUNUN UZAK KABUK ÜZERİNDEN ÇALIŞTIRILMASI

    Eğer  rsync  hem  --daemon  hem  de  --rsh  (-e) seçenkleriyle
    çalıştırılıyorsa, bir uzak kabuk bağlantısını kullanarak bir artalan
    süreci çatallayacaktır. Uzak kullanıcı root (chroot, setuid/setgid,
    vs.)  olmadıkça,  bazı  yapılandırma  seçenekleri  kullanılabilir
    olmayacaktır. rsync sunucusunu bu şekilde çalıştırıyorsanız, inetd'yi
    rsync için yapılandırmanız gerekmez.

    Dikkat:
       Bir rsync sunucusunu bir tek kullanımlık ssh anahtarı olmaksızın
       çalıştırmak için uzak kullanıcının authorized_keys girdisinde
       "command=KOMUT" sözdizimini kullanın. Burada "KOMUT"  şöyle
       olabilir:

       rsync --server --daemon .
       Bilgi: rsync'in argüman çözümlemesi böyle bir komutun sonunda
           bir "." bekler, dolayısıyla onun olmasını sağlamalısınız.
           Yapılandırma  dosyası  olarak öntanımlı dosya yerine
           rsyncd.conf(5) tarzı bir yapılandırma dosyası kullanmak
           isterseniz,   komuta   bir   --config   seçeneği
           ekleyebilirsiniz:

           rsync --server --daemon --config=em(file) .
           Buradaki belirtilen --server seçeneği, yerel rsync'in
           iletişim   kuracağı  rsync'in  uzaktaki  sürümünü
           çalıştırmasını sağlamak içindir, bu  nedenle  normal
           şartlar altında --server seçeneğini kullanmamalısınız.

ÖRNEKLER

    /home/ftp dizinindeki bir ftp'ye anonim rsync erişimi sağlayan basit
    bir rsyncd.conf dosyası şöyle olurdu:

    [ftp]
      path = /home/ftp
      comment = ftp export area

    Biraz daha ustaca bir örnek şöyle olurdu:

    uid = nobody
    gid = nobody
    use chroot = no
    max connections = 4
    syslog facility = local5
    pid file = /var/run/rsyncd.pid

    [ftp]
        path = /var/ftp/pub
        comment = ftp alanının tamamı (yaklaşık 6.1 GB)

    [sambaftp]
        path = /var/ftp/pub/samba
        comment = Samba ftp alanı (yaklaşık 300 MB)

    [rsyncftp]
        path = /var/ftp/pub/rsync
        comment = rsync ftp alanı (yaklaşık 6 MB)

    [sambawww]
        path = /public_html/samba
        comment = Samba WWW sayfaları (yaklaşık 240 MB)

    [cvs]
        path = /data/cvs
        comment = CVS deposu (kimlik kanıtlama gerekir)
        auth users = tridge, susan
        secrets file = /etc/rsyncd.secrets

    /etc/rsyncd.secrets dosyası ise şöyle olurdu:

    tridge:mypass
    susan:herpass

İLGİLİ DOSYALAR

    /etc/rsyncd.conf veya rsyncd.conf

İLGİLİ BELGELER

    rsync(1).

YAZILIM HATALARI VE TANI KOYMA

    rsync sunucusu hata iletilerinin bazılarını istemciye yollamaz. Yani,
    istemci bazan aktarımın neden başarısız olduğunu anlayamaz. Hatalar
    sunucu üzerinde syslog tarafından günlük kayıtlarına yazılır.

    Yazılım hatalarını lütfen http://rsync.samba.org/ adresindeki hata
    izleme sistemine raporlayınız.

SÜRÜM

    Bu kılavuz sayfası rsync'in 2.x sürümleri içindir.

RSYNC HAKKINDA

    rsync GNU kamu lisansı altında dağıtılmaktadır. Ayrıntılar için COPYING
    dosyasına bakınız.

    Sanalyöremize http://rsync.samba.org/ adresinden erişebilirsiniz.  Bu
    kılavuz  sayfasında  yanıtlarını  bulamadığınız  sorular  için
    sanalyöremizde bir FAQ-O-Matic bulunmaktadır.

    rsync'in ana ftp'si: ftp://rsync.samba.org/pub/rsync.

    Bu uygulamayı istiyorsanız, sizden bunu duymak bizi mennun edecektir.

    Bu uygulamada, Jean-loup Gailly ve Mark Adler tarafından yazışmış zlib
    sıkıştırma kütüphanesi kullanılmaktadır.

TEŞEKKÜR

    Özgün fikirleri ve rsync sunucusu için gönderdiği yamalar için Warren
    Stanley'e teşekkür ederiz. Önerileri ve belgelere desteği için Karsten
    Thygesen'e teşekkür ederiz.

YAZAN

    rsync ilk olarak Andrew Tridgell ve Paul Mackerras tarafından yazıldı.
    Daha sonra bir çok kişi tarafından geliştirildi.

    Destek ve geliştirme için http://lists.samba.org adresindeki eposta
    listelerine bakınız.

ÇEVİREN

    Nilgün Belma Bugüner <nilgun (at) belgeler·gen·tr>, Mart 2005

                 28 Şubat 2005         rsyncd.conf(5)