Provided by: passwd_4.1.4.2+svn3283-3ubuntu5_i386 bug

İSİM

    shadow - şifreli parola dosyası

AÇIKLAMA

    shadow kullanıcı hesaplarının şifreli parola bilgilerini ve isteğe
    bağlı parola dönemsellik bilgilerini içerir.

       Kullanıcı adı

       Şifreli parola

       1 Ocak 1970´den parolanın en son değiştiği güne kadar geçen gün
       sayısı

       Parolanın değişmesi gerekecek güne kadar olan sürenin gün sayısı

       Parolanın değişmesi gereken günden sonraki sürenin gün sayısı

       Parolanın zaman aşımından önce kullanıcının uyarılacağı gün
       sayısı

       Parolanın zaman aşımından hesabın kapatılacağı güne  kadar
       geçecek sürenin gün sayısı

       1 ocak 1970´den hesabın kapatılacağı güne kadar geçen sürenin
       gün sayısı

       Bir yedek alan

    Parola alanı mutlaka dolu olmalıdır. Şifreli  parola  alanı  64
    karakterlik bir alfabeden (a´dan z´ye, A´dan Z´ye, 0´dan 9´a, "." Ve
    "/" den oluşan bir alfabe) seçilen 13 ila 24 karakterden oluşur. Bu
    dizgenin nasıl yorumlandığını görmek için crypt(3)'e bakınız.

    Parolanın en son değiştiği günün tarihi, 1 Ocak 1970´den beri geçen gün
    sayısı olarak belirtilir. Geçerli gün sayısı geçmeden parolanın tekrar
    değiştirilmesi önlenebilir ve belirli bir gün sayısı geçtikten sonra
    parolanın değişmesi için kullanıcı zorlanabilir. Şayet gerekli en az
    gün sayısı en çok gün sayısından daha büyük ise, parola kullanıcı
    tarafından değiştirilemez.

    Şayet parola son kullanım tarihinden sonra belirtilen süre içinde
    değiştirilmez ise, kullanıcı hesabı kapatılır. Parola son kullanım
    tarihinden bağımsız olarak, bir kullanıcı hesabı belirtilen sürenin
    sonunda kapatılabilir.

    Bu bilgiler, /etc/passwd dosyasında da varsa, /etc/shadow dosyasındaki
    bilgiler geçerlidir.

    Parola güvenliği açısından bu dosya için normal kullanıcılara okuma
    izni kapalı olmalıdır.

İLGİLİ DOSYALAR

    /etc/passwd - kullanıcı hesap bilgileri
    /etc/shadow - şifreli kullanıcı parolaları

İLGİLİ BELGELER

    chage(1),  login(1),  passwd(1),  su(1),  passwd(5),  pwconv(8),
    pwunconv(8), sulogin(8).

YAZAN

    Julianne Frances Haugh <jockgrrl (at)  ix.netcom.com>  tarafından
    yazılmıştır.

ÇEVİREN

    Yalçın Kolukısa <yalcink01 (at) yahoo.com>, Ocak 2004

                                   shadow(5)