Provided by: manpages-tr_1.0.5.1-2_all bug

İSİM

    wvdial.conf - wvdial ayar dosyası

AÇIKLAMA

    wvdial başladığında, ilk olarak /etc/wvdial.conf ayar dosyasını yükler.
    Bu dosya temel ayarların tutulduğu yerdir. İçinde modem hızı ve portu,
    başlangıç dizisi, İSS telefon numaraları, kullanıcı ismi ve parolası
    gibi bilgiler yer alır.

    /etc/wvdial.conf ayar dosyası Windows'un  ".ini" dosya biçimindedir:
    bölüm isimleri köşeli parantez ile ayrılmış, değişken değeri atamaları
    "=" işareti ile yapılmıştır. Aşağıda örnek bir yapılandırma dosyası
    verilmektedir:

    [Dialer Defaults]
    Modem = /dev/ttyS2
    Baud = 57600
    Init = ATZ
    Init2 = AT S11=50
    Phone = 555-4242
    Username = kalemsor
    Password = parolam

    [Dialer phone2]
    Phone = 555-4243

    [Dialer shh]
    Init3 = ATM0

    [Dialer pulse]
    Dial Command = ATDP

    Yukarıda belirtilmiş olan bu basit ayar dosyası, burada belirtilen iki
    basit komut satırı uygulamasını çalıştırmak için  gereken  bütün
    seçenekleri içermektedir.

    $ wvdial phone2
    $ wvdial pulse

    Aşağıda wvdial tarafından tanınan bütün seçeneklerin bir listesini
    bulabilirsiniz:

    Modem wvdial uygulamasının modem olarak kullanacağı aygıtın yeri.
       Öntanımlı değer: /dev/modem.

    Baud  wvdial uygulamasının, modem ile haberleşmek için kullanacağı
       hızı belirtir. Öntanımlı değer 57600'dür.

    Init1 ... Init9
       wvdial modeminizi ayarlamak amacı ile 9 adede kadar başlangıç
       dizgesi kullanabilir. Telefon numarası aranmadan önce,  bu
       dizgeler numara sıralarına göre modeme gönderilir. Bu, özellikle
       çoklu bölüm tanımlamada işe yarar. Yukarıda örnekte Init3
       dizgesinin  modem  sesini  kapamak  için  kullanıldığını
       görebilirsiniz. Öntanımlı değer Init1 için ATZ'dir.

    Phone, Phone1 ... Phone4
       wvdial uygulamasının çevirmesini istediğiniz telefon numaraları
       biri  asıl  dördü  ek  olmak  üzere  5  numaraya  kadar
       desteklenmektedir. Numaralar sıra ile aranır.

    Dial Prefix
       wvdial uygulaması, bu öneki arama komutunun ardından, aranacak
       numarasının önüne ekler. Örneğin  kuzey  Amerika'da  arama
       esnasında  beklemeyi önlemek için bu değeri "*70," olarak
       atayabilirsiniz.

    Dial Command
       wvdial uygulaması, bu dizgeyi modeme arama yapmasını söylemek
       için kullanır. Öntanımlı değer "ATDT"dir.

    Login İSS'nin size verdiği "kullanıcı ismi"ni burada belirtmelisiniz.

    Login Prompt
       Şayet İSS'niz, wvdial'in ayarlayamadığı garip bir bağlantı
       süreci kullanıyorsa, bu seçeneği bağlantı istemi tanımlamak için
       kullanabilirsiniz. Bu istem İSS'den alındıktan sonra, wvdial
       Login dizgesini gönderecektir.

    Password
       Bağlantı parolanızı belirteceğiniz alan.

    Ask Password
       Bu seçeneği ayarlarsanız, her İSS bağlantısı  yaptığınızda
       kullanıcı  parolanız  sizden  istenecektir.  Bu  seçeneği
       kullandığınızda, parolanızı dosya içine kaydetmeniz gerekmez.
       (bu seçenek SuSE tarafından eklenmiştir.)

    Password Prompt
       Şayet İSS'niz, wvdial'in ayarlayamadığı garip bir bağlantı
       süreci kullanıyorsa, bu seçeneği parola istemi tanımlamak için
       kullanabilirsiniz. Bu istem alındığında wvdial parolayı karşıya
       gönderir.

    PPPD Path
       Şayet sisteminizdeki pppd, /usr/sbin içinde değil ise  bu
       seçeneği kullanmanız gerekecektir.

    Auto DNS
       DNS'yi otomatik olarak almanızı sağlar. Öntanımlı olarak bu
       değer "açık/on" olarak tanımlı gelir.  (Bu  seçenek  SuSE
       tarafından eklenmiştir.)

    Check DNS
       Bağlantı sağlandıktan sonra DNS kontrolü yapmak için kullanılır.
       Öntanımlı olarak bu değer "açık/on" olarak tanımlı gelir. (Bu
       seçenek SuSE tarafından eklenmiştir.)

    DNS Test1
       DNS sınaması için ilk DNS araması. (Bu seçenek SuSE tarafından
       eklenmiştir.)

    DNS Test2
       DNS sınaması için ikincisi DNS araması. (Bu seçenek SuSE
       tarafından eklenmiştir.)

    Check Def Route
       Bağlantı ayarlandıktan sonra öntanımlı yolu sınar. Öntanımlı
       olarak bu değer "açık/on" olarak tanımlı gelir. (Bu seçenek SuSE
       tarafından eklenmiştir.)

    Force Address
       Bu seçenek sadece, sabit IP adresiniz olması durumunda uygulanır
       ve buna genelde ihtiyaç yoktur.  Ancak, bazı İSS'ler PPP
       iletişimi sırasında IP adresini göndermezler. Bu seçenekle,
       pppd'yi belirttiğiniz IP adresini kullanmaya zorlayabilirsiniz.

    Remote Name
       Şayet İSS'niz PAP veya CHAP  kimlik  sınama  sistemlerini
       kullanıyorsa, bu seçenekle İSS'nizin kimlik sınama sistemi
       ismini belirtmek durumunda kalabilirisiniz. Yine de, öntanımlı
       değer olan "*"'ı kullanmak genellikle güvenlidir.

    Carrier Check
       Bu seçenek, bağlantı esnasında modemin sınanmasını sağlar.
       Böylece hatta olup  olmadığınızı  anlayabilirisiniz.  Şayet
       taşıyıcı hattınızın sürekli olarak kapalı olmasında ısrar eden
       garip bir modeminiz varsa, bu seçeneğe "no"  atayıp taşıyıcı
       sınamasını kapatabilirsiniz.

    Stupid Mode
       wvdial aptal kipine ayarlanmışsa, uçbirim, sunucudan gelen
       hiçbir istemi yorumlamaya kalkmaz. Modem bağlantısı sonrası
       pppd'yi hemen başlatır.  Görünüşe göre, size bağlantı istemi
       veren ama sadece siz PPP'yi çalıştırdıktan sonra bağlantıya izin
       veren İSS'ler var (ttnet genelde bu kipi kullanır). Bu kipin
       öntanımlı değeri, doğal olarak, kapalıdır.

    New PPPD
       Şayet pppd'nin 2.3.0 veya üzeri bir sürümünü kullanıyorsanız,
       wvdial   uygulamasının   /etc/ppp/peers/wvdial   dosyasını
       oluşturabilmesi için bu seçeneğe ihtiyacınız var demektir.
       Öntanımlı olarak bu seçenek etkindir. Şayet eski bir pppd sürümü
       kullanıyorsanız ya bu  seçeneği  kapatın  veya  sürümünüzü
       yükseltin.

    Default Reply
       wvdial bir istem tespit ettiği ama tepki olarak ne yapacağını
       bilemediği durumlarda, öntanımlı olarak "ppp" göndermeye yarar.
       Bazen bu yetersiz kalabilir. Bu seçeneği wvdial'in öntanımlı
       istem yanıtını yok sayması için kullanabilirsiniz.

    Auto Reconnect
       Şayet etkinse, hattan düştüğünüz durumlara wvdial otomatik
       olarak yeniden bağlantı sağlayacaktır. Öntanımlı olarak bu değer
       etkindir.

    Idle Seconds
       Hat bağlı iken herhangi bir faaliyet olmadan geçmesine müsaade
       ettiğiniz süreyi belirtir. Bu seçeneğe atanan saniye cinsinden
       değerin aşılması durumunda bağlantı kopartılır. Şayet 0 (sıfır)
       değerini atamışsanız bu seçenek geçersiz olur.

    Abort on Busy
       Şayet bu seçenek aktif ise, hattın meşgul olması durumunda
       wvdial aramayı tekrarlamaz. Öntanımlı değer "off" tur ve bu
       nedenle hattan meşgul sinyali gelince wvdial aramayı tekrarlar.

    Abort on No Dialtone
       Şayet bu seçenek etkinse, hatta çevir sesi olmaması durumunda
       wvdial aramayı tekrarlamaz. Öntanımlı değer "on"dur.

    Dial Attempts
       Şayet bir değer belirtilmişse, bu arama denemesi sayısına
       ulaşılınca wvdial çıkar. Şayet bu değer 0 (sıfır) olarak
       atanmışsa, wvdial memnuniyetle sonsuz kere  arama  tekrarı
       yapacaktır.

    wvdialconf(1)  uygulaması modeminizin algılanması ve Modem, Baud,
    Init1/Init2  seçeneklerinin  otomatik  olarak  doldurulması  için
    kullanılabilir.

İLGİLİ BELGELER

    wvdial(1), wvdialconf(1), pppd(8).

YAZANLAR

    Worldvisions Weaver Projesinin bir parçası olarak, Dave Coombs ve Avery
    Pennarun tarafından, Net  Integration  Technologies  Inc.  için
    yazılmıştır. SuSE ve Red Hat'teki çocukların büyük katkıları olmuştur.
    Teşekkürler çocuklar!

ÇEVİREN

    Yalçın Kolukısa <yalcin (at) belgeler.org>, Ocak 2005