Provided by: manpages-tr_1.0.5.1-2_all bug

İSİM

       wvdial.conf - wvdial ayar dosyası

AÇIKLAMA

       wvdial başladığında, ilk olarak /etc/wvdial.conf ayar dosyasını yükler.
       Bu dosya temel ayarların tutulduğu yerdir. İçinde modem hızı ve  portu,
       başlangıç  dizisi,  İSS  telefon numaraları, kullanıcı ismi ve parolası
       gibi bilgiler yer alır.

       /etc/wvdial.conf ayar dosyası Windows'un   ".ini"  dosya  biçimindedir:
       bölüm  isimleri köşeli parantez ile ayrılmış, değişken değeri atamaları
       "=" işareti ile yapılmıştır. Aşağıda  örnek  bir  yapılandırma  dosyası
       verilmektedir:

       [Dialer Defaults]
       Modem = /dev/ttyS2
       Baud = 57600
       Init = ATZ
       Init2 = AT S11=50
       Phone = 555-4242
       Username = kalemsor
       Password = parolam

       [Dialer phone2]
       Phone = 555-4243

       [Dialer shh]
       Init3 = ATM0

       [Dialer pulse]
       Dial Command = ATDP

       Yukarıda  belirtilmiş olan bu basit ayar dosyası, burada belirtilen iki
       basit  komut  satırı  uygulamasını  çalıştırmak  için   gereken   bütün
       seçenekleri içermektedir.

       $ wvdial phone2
       $ wvdial pulse

       Aşağıda  wvdial  tarafından  tanınan  bütün  seçeneklerin bir listesini
       bulabilirsiniz:

       Modem  wvdial uygulamasının  modem  olarak  kullanacağı  aygıtın  yeri.
              Öntanımlı değer: /dev/modem.

       Baud   wvdial  uygulamasının,  modem  ile  haberleşmek için kullanacağı
              hızı belirtir. Öntanımlı değer 57600'dür.

       Init1 ... Init9
              wvdial modeminizi ayarlamak amacı ile 9  adede  kadar  başlangıç
              dizgesi  kullanabilir.  Telefon  numarası  aranmadan  önce,   bu
              dizgeler numara sıralarına göre modeme gönderilir. Bu, özellikle
              çoklu  bölüm  tanımlamada  işe  yarar.  Yukarıda  örnekte  Init3
              dizgesinin   modem   sesini    kapamak    için    kullanıldığını
              görebilirsiniz. Öntanımlı değer Init1 için ATZ'dir.

       Phone, Phone1 ... Phone4
              wvdial  uygulamasının çevirmesini istediğiniz telefon numaraları
              biri   asıl   dördü   ek   olmak   üzere   5   numaraya    kadar
              desteklenmektedir. Numaralar sıra ile aranır.

       Dial Prefix
              wvdial  uygulaması,  bu öneki arama komutunun ardından, aranacak
              numarasının  önüne  ekler.  Örneğin   kuzey   Amerika'da   arama
              esnasında   beklemeyi  önlemek  için  bu  değeri  "*70,"  olarak
              atayabilirsiniz.

       Dial Command
              wvdial uygulaması, bu dizgeyi modeme  arama  yapmasını  söylemek
              için kullanır.  Öntanımlı değer "ATDT"dir.

       Login  İSS'nin size verdiği "kullanıcı ismi"ni burada belirtmelisiniz.

       Login Prompt
              Şayet  İSS'niz,  wvdial'in  ayarlayamadığı  garip  bir  bağlantı
              süreci kullanıyorsa, bu seçeneği bağlantı istemi tanımlamak için
              kullanabilirsiniz.  Bu  istem  İSS'den  alındıktan sonra, wvdial
              Login dizgesini gönderecektir.

       Password
              Bağlantı parolanızı belirteceğiniz alan.

       Ask Password
              Bu  seçeneği  ayarlarsanız,  her  İSS  bağlantısı   yaptığınızda
              kullanıcı    parolanız    sizden   istenecektir.   Bu   seçeneği
              kullandığınızda, parolanızı dosya  içine  kaydetmeniz  gerekmez.
              (bu seçenek SuSE tarafından eklenmiştir.)

       Password Prompt
              Şayet  İSS'niz,  wvdial'in  ayarlayamadığı  garip  bir  bağlantı
              süreci kullanıyorsa, bu seçeneği parola istemi  tanımlamak  için
              kullanabilirsiniz.  Bu istem alındığında wvdial parolayı karşıya
              gönderir.

       PPPD Path
              Şayet  sisteminizdeki  pppd,  /usr/sbin  içinde  değil  ise   bu
              seçeneği kullanmanız gerekecektir.

       Auto DNS
              DNS'yi  otomatik  olarak  almanızı  sağlar.  Öntanımlı olarak bu
              değer  "açık/on"  olarak  tanımlı  gelir.   (Bu   seçenek   SuSE
              tarafından eklenmiştir.)

       Check DNS
              Bağlantı sağlandıktan sonra DNS kontrolü yapmak için kullanılır.
              Öntanımlı olarak bu değer "açık/on" olarak  tanımlı  gelir.  (Bu
              seçenek SuSE tarafından eklenmiştir.)

       DNS Test1
              DNS  sınaması  için ilk DNS araması. (Bu seçenek SuSE tarafından
              eklenmiştir.)

       DNS Test2
              DNS  sınaması  için  ikincisi  DNS  araması.  (Bu  seçenek  SuSE
              tarafından eklenmiştir.)

       Check Def Route
              Bağlantı  ayarlandıktan  sonra  öntanımlı  yolu sınar. Öntanımlı
              olarak bu değer "açık/on" olarak tanımlı gelir. (Bu seçenek SuSE
              tarafından eklenmiştir.)

       Force Address
              Bu seçenek sadece, sabit IP adresiniz olması durumunda uygulanır
              ve  buna  genelde  ihtiyaç  yoktur.   Ancak,  bazı  İSS'ler  PPP
              iletişimi  sırasında  IP  adresini  göndermezler.  Bu seçenekle,
              pppd'yi belirttiğiniz IP adresini kullanmaya zorlayabilirsiniz.

       Remote Name
              Şayet  İSS'niz  PAP  veya  CHAP   kimlik   sınama   sistemlerini
              kullanıyorsa,  bu  seçenekle  İSS'nizin  kimlik  sınama  sistemi
              ismini belirtmek durumunda kalabilirisiniz. Yine  de,  öntanımlı
              değer olan "*"'ı kullanmak genellikle güvenlidir.

       Carrier Check
              Bu  seçenek,  bağlantı  esnasında  modemin  sınanmasını  sağlar.
              Böylece  hatta  olup   olmadığınızı   anlayabilirisiniz.   Şayet
              taşıyıcı  hattınızın  sürekli olarak kapalı olmasında ısrar eden
              garip bir modeminiz varsa, bu  seçeneğe  "no"   atayıp  taşıyıcı
              sınamasını kapatabilirsiniz.

       Stupid Mode
              wvdial  aptal  kipine  ayarlanmışsa,  uçbirim,  sunucudan  gelen
              hiçbir istemi  yorumlamaya  kalkmaz.  Modem  bağlantısı  sonrası
              pppd'yi  hemen  başlatır.   Görünüşe  göre, size bağlantı istemi
              veren ama sadece siz PPP'yi çalıştırdıktan sonra bağlantıya izin
              veren  İSS'ler  var  (ttnet  genelde bu kipi kullanır). Bu kipin
              öntanımlı değeri, doğal olarak, kapalıdır.

       New PPPD
              Şayet pppd'nin 2.3.0 veya üzeri  bir  sürümünü  kullanıyorsanız,
              wvdial     uygulamasının     /etc/ppp/peers/wvdial     dosyasını
              oluşturabilmesi  için  bu  seçeneğe  ihtiyacınız  var  demektir.
              Öntanımlı olarak bu seçenek etkindir. Şayet eski bir pppd sürümü
              kullanıyorsanız  ya  bu   seçeneği   kapatın   veya   sürümünüzü
              yükseltin.

       Default Reply
              wvdial  bir  istem  tespit ettiği ama tepki olarak ne yapacağını
              bilemediği durumlarda, öntanımlı olarak "ppp" göndermeye  yarar.
              Bazen  bu  yetersiz  kalabilir.  Bu seçeneği wvdial'in öntanımlı
              istem yanıtını yok sayması için kullanabilirsiniz.

       Auto Reconnect
              Şayet  etkinse,  hattan  düştüğünüz  durumlara  wvdial  otomatik
              olarak yeniden bağlantı sağlayacaktır. Öntanımlı olarak bu değer
              etkindir.

       Idle Seconds
              Hat bağlı iken herhangi bir faaliyet olmadan  geçmesine  müsaade
              ettiğiniz  süreyi  belirtir. Bu seçeneğe atanan saniye cinsinden
              değerin aşılması durumunda bağlantı kopartılır. Şayet 0  (sıfır)
              değerini atamışsanız bu seçenek geçersiz olur.

       Abort on Busy
              Şayet  bu  seçenek  aktif  ise,  hattın  meşgul olması durumunda
              wvdial aramayı tekrarlamaz. Öntanımlı  değer  "off"  tur  ve  bu
              nedenle hattan meşgul sinyali gelince wvdial aramayı tekrarlar.

       Abort on No Dialtone
              Şayet  bu  seçenek  etkinse, hatta çevir sesi olmaması durumunda
              wvdial aramayı tekrarlamaz. Öntanımlı değer "on"dur.

       Dial Attempts
              Şayet  bir  değer  belirtilmişse,  bu  arama  denemesi  sayısına
              ulaşılınca  wvdial  çıkar.  Şayet  bu  değer  0  (sıfır)  olarak
              atanmışsa,  wvdial  memnuniyetle  sonsuz  kere   arama   tekrarı
              yapacaktır.

       wvdialconf(1)   uygulaması  modeminizin  algılanması  ve  Modem,  Baud,
       Init1/Init2   seçeneklerinin   otomatik   olarak   doldurulması    için
       kullanılabilir.

İLGİLİ BELGELER

       wvdial(1), wvdialconf(1), pppd(8).

YAZANLAR

       Worldvisions Weaver Projesinin bir parçası olarak, Dave Coombs ve Avery
       Pennarun  tarafından,  Net   Integration    Technologies    Inc.   için
       yazılmıştır.  SuSE ve Red Hat'teki çocukların büyük katkıları olmuştur.
       Teşekkürler çocuklar!

ÇEVİREN

       Yalçın Kolukısa <yalcin (at) belgeler.org>, Ocak 2005