Provided by: manpages-pl_0.7-1_all bug

NAZWA

   scp — bezpieczne kopiowanie (program zdalnego kopiowania plików)

SKŁADNIA

   scp [-12346BCpqrv] [-c szyfr] [-F plik_konfig_ssh] [-i plik_tożsamości] [-l limit]
   [-o opcja_ssh] [-P port] [-S program] [[użytkownik@]komp1:]plik1 ...
   [[użytkownik@]komp2:]plik2

OPIS

   scp kopiuje pliki między komputerami w sieci. Do transferu danych używa ssh(1) i
   wykorzystuje tę samą autoryzację oraz daje takie samo bezpieczeństwo jak ssh(1). scp pyta w
   razie potrzeby o hasła uwierzytelniające.

   Wszelkie nazwy plików mogą zawierać specyfikacje komputera i użytkownika, określające, że
   plik jest kopiowany do/z tego komputera. Nazwy lokalnych plików mogą być podawane wprost
   przy użyciu bezwzględnych lub względnych nazw ścieżek, tak aby scp nie traktował nazw
   zawierających znak ‘:’ jako określeń komputerów. Dozwolone jest również kopiowanie między
   dwoma zdalnymi komputerami.

   Dostępne są następujące opcje:

   -1   Wymusza na scp użycie pierwszej wersji protokołu.

   -2   Wymusza na scp użycie drugiej wersji protokołu.

   -3   Kopiowanie pomiędzy dwoma zdalnymi komputerami jest wykonywane poprzez komputer
       lokalny. Bez tej opcji dane są kopiowane bezpośrednio pomiędzy dwoma komputerami.
       Proszę zauważyć, że ta opcja wyłącza pasek postępu.

   -4   Wymusza na scp używanie tylko adresów IPv4.

   -6   Wymusza na scp używanie tylko adresów IPv6.

   -B   Wybiera tryb wsadowy (nie pyta o hasła i frazy kodujące).

   -C   Włączenie kompresji. Przekazuje flagę -C do programu ssh(1), włączającą kompresję
       danych.

   -c szyfr
       Wybiera szyfr używany do kodowania danych. Opcja ta jest przekazywana bezpośrednio
       do ssh(1).

   -F plik_konfig_ssh
       Określa alternatywny plik konfiguracyjny ssh. Ta opcja jest bezpośrednio
       przekazywana do ssh(1).

   -i plik_tożsamości
       Wybiera plik, z którego odczytywana jest tożsamość (klucz prywatny) dla
       uwierzytelnienia za pomocą klucza publicznego. Opcja ta jest przekazywana
       bezpośrednio do ssh(1).

   -l limit
       Określa maksymalną prędkość transferu danych podaną w Kbit/s.

   -o opcje_ssh
       Może być użyte do przekazania opcji programowi ssh w formacie opisanym w
       ssh_config(5). Opcja ta jest użyteczna do przekazywania opcji, dla których nie ma
       osobnej flagi linii poleceń w programie scp. Szczegółowe informacje o podanych
       niżej opcjach i ich możliwych wartościach można znaleźć w podręczniku ssh_config(5).

          AddressFamily
          BatchMode
          BindAddress
          CanonicalDomains
          CanonicalizeFallbackLocal
          CanonicalizeHostname
          CanonicalizeMaxDots
          CanonicalizePermittedCNAMEs
          ChallengeResponseAuthentication
          CheckHostIP
          Cipher
          Ciphers
          Compression
          CompressionLevel
          ConnectionAttempts
          ConnectTimeout
          ControlMaster
          ControlPath
          ControlPersist
          GlobalKnownHostsFile
          GSSAPIAuthentication
          GSSAPIDelegateCredentials
          HashKnownHosts
          Host
          HostbasedAuthentication
          HostKeyAlgorithms
          HostKeyAlias
          HostName
          IdentityFile
          IdentitiesOnly
          IPQoS
          KbdInteractiveAuthentication
          KbdInteractiveDevices
          KexAlgorithms
          LogLevel
          MACs
          NoHostAuthenticationForLocalhost
          NumberOfPasswordPrompts
          PasswordAuthentication
          PKCS11Provider
          Port
          PreferredAuthentications
          Protocol
          ProxyCommand
          PubkeyAuthentication
          RekeyLimit
          RhostsRSAAuthentication
          RSAAuthentication
          SendEnv
          ServerAliveInterval
          ServerAliveCountMax
          StrictHostKeyChecking
          TCPKeepAlive
          UsePrivilegedPort
          User
          UserKnownHostsFile
          VerifyHostKeyDNS

   -P port
       Podaje port, do którego należy się podłączyć na zdalnym hoście. Proszę zauważyć, że
       opcja ta jest napisana jako wielkie ‘P’, gdyż -p już jest zarezerwowane dla
       zachowywania czasów modyfikacji i praw dostępu plików.

   -p   Zachowuje czasy modyfikacji oraz dostępu i prawa oryginalnego pliku.

   -q   Tryb cichy: wyłącza pasek postępu oraz ostrzeżenia i komunikaty diagnostyczne z
       programu ssh(1).

   -r   Rekursywnie kopiuje całe katalogi. Proszę zauważyć, że scp podąża za dowiązaniami
       symbolicznymi napotkanymi podczas przechodzenia po drzewie katalogów.

   -S program
       Nazwa programu używanego do tworzenia zakodowanego połączenia. Program ten musi
       przyjmować opcje ssh(1),

   -v   Tryb gadatliwy. Powoduje, że scp i ssh(1) drukują komunikaty debugowe o swoim
       działaniu. Jest to przydatne w diagnozowaniu problemów z połączeniem, autoryzacją i
       konfiguracją.

KOD ZAKOŃCZENIA

   scp kończy pracę z kodem 0, jeżeli wszystko odbyło się pomyślnie, lub z kodem >0 w razie
   wystąpienia błędu.

ZOBACZ TAKŻE

   sftp(1), ssh(1), ssh-add(1), ssh-agent(1), ssh-keygen(1), ssh_config(5), sshd(8)

HISTORIA

   scp jest oparty na programie rcp o kodzie źródłowym pochodzącym z BSD, do którego prawa
   należą do władz Uniwersytetu Kalifornijskiego.

AUTORZY

   Timo Rinne <tri@iki.fi>, Tatu Ylonen <ylo@cs.hut.fi>

TŁUMACZENIE

   Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika man są: Przemek Borys (PTM)
   <pborys@dione.ids.pl> i Robert Luberda <robert@debian.org>.
   Polskie tłumaczenie jest częścią projektu manpages-pl; uwagi, pomoc, zgłaszanie błędów na
   stronie http://sourceforge.net/projects/manpages-pl/. Jest zgodne z wersją 6.7p1 oryginału.