Provided by: manpages-pl_0.7-1_all bug

NAZWA

    lsblk - wypisuje urządzenia blokowe

SKŁADNIA

    lsblk [opcje] [urządzenie...]

OPIS

    lsblk wypisuje informacje o wszystkich dostępnych lub podanych urządzeniach blokowych.
    Polecenie lsblk odczytuje system plików sysfs i udev db w celu zebrania informacji.

    Domyślnie polecenie wypisuje informacje o wszystkich urządzeniach (z wyjątkiem dysków RAM)
    w formacie przypominającym drzewo. Za pomocą lsblk --help można uzyskać listę dostępnych
    kolumn.

    Domyślny wynik, jak również domyślny wynik z opcji takich jak --fs i --topology może ulec
    zmianie. Gdy to tylko możliwe należy unikać używania domyślnych wyników w swoich
    skryptach. Proszę zawsze jawnie określać oczekiwane kolumny opcją --output lista w
    środowiskach wymagającego stabilnego wyniku.

    Proszę zauważyć, że lsblk może być wykonane w momencie, gdy udev nie ma jeszcze wszystkich
    informacji o ostatnio dodanych lub zmodyfikowanych urządzeniach. W takim przypadku zaleca
    się użycie najpierw udevadm settle, aby dokonać synchronizacji z udev.

OPCJE

    -a, --all
       Wypisuje również puste urządzenia (domyślnie są pomijane).

    -b, --bytes
       Wypisuje kolumnę SIZE w bajtach zamiast w formacie czytelnym dla ludzi.

    -D, --discard
       Wypisuje informacje o funkcjach "discard" (TRIM, UNMAP) przy każdym urządzeniu.

    -d, --nodeps
       Nie wypisuje urządzeń nadrzędnych ani podrzędnych. Przykładowo lsblk --nodeps
       /dev/sda wypisze informacje tylko o urządzeniu sda.

    -e, --exclude lista
       Pomija urządzenia podane w liście urządzeń określonych głównymi numerami urządzeń i
       oddzielonych przecinkami. Domyślnie pomijane są dyski RAM (główny numer urządzenia
       równy 1). Filtr ma zastosowanie jedynie do urządzeń najwyższego poziomu.

    -f, --fs
       Wypisuje  informacje  o  systemach  plików.  Jest  to  odpowiednik  -o
       NAME,FSTYPE,LABEL,UUID,MOUNTPOINT. Pełne informacje o systemach plików i macierzach
       RAID są udostępniane przez polecenie blkid(8).

    -h, --help
       Wyświetla pomoc i wychodzi.

    -I, --include lista
       Obejmuje urządzenia podane w liście urządzeń określonych głównymi numerami urządzeń
       i oddzielonych przecinkami. Filtr ma zastosowanie jedynie do urządzeń najwyższego
       poziomu.

    -i, --ascii
       Do formatowania drzewa używa znaków ASCII.

    -J, --json
       Używa formatu wyjściowego JSON.

    -l, --list
       Wynikowa postać ma formę listy.

    -m, --perms
       Wypisuje informacje o posiadaczu, grupie i trybie urządzenia. Jest to odpowiednik
       -o NAME,SIZE,OWNER,GROUP,MODE.

    -n, --noheadings
       Nie wypisuje nagłówka.

    -o, --output lista
       Określa wypisywane kolumny. Ich listę można poznać podając opcję --help.

       Domyślna listę kolumn można rozszerzyć, jeśli listę poda się w formacie +lista (np.
       lsblk -o +UUID).

    -O, --output-all
       Wypisuje wszystkie domyślne kolumny.

    -P, --pairs
       Produkuje wynik w formie par klucz="wartość". Wszystkie potencjalnie niebezpieczne
       znaki są cytowane szesnastkowo (\x<kod>).

    -p, --paths
       Wypisuje pełne ścieżki urządzeń.

    -r, --raw
       Produkuje wynik w formacie surowym. Wszystkie potencjalnie niebezpieczne znaki są
       cytowane szesnastkowo (\x<kod>) w kolumnach NAME, KNAME, LABEL, PARTLABEL i
       MOUNTPOINT.

    -S, --scsi
       Wypisuje informacje jedynie o urządzeniach SCSI. Wszystkie partycje, urządzenia
       podrzędne i kieszenie na urządzenia są ignorowane.

    -s, --inverse
       Wypisuje zależności w odwróconej kolejności.

    -t, --topology
       Wypisuje informacje o topologii urządzeń blokowych. Jest to odpowiednik -o
       NAME,ALIGNMENT,MIN-IO,OPT-IO,PHY-SEC,LOG-SEC,ROTA,SCHED,RQ-SIZE,RA,WSAME.

    -V, --version
       Wypisuje informację o wersji programu i wychodzi.

    -x, --sort kolumna
       Sortuje wiersze wyjściowe wg kolumny.

UWAGI

    W przypadku partycji część informacji (np. atrybuty kolejki) jest dziedziczona z
    urządzenia nadrzędnego.

    Polecenie lsblk musi być  w  stanie  odszukać  każde  urządzenie  blokowe  przez
    nr-główny:nr-poboczny (major:minor), co jest dokonywane za pomocą /sys/dev/block. Ten
    katalog urządzeń blokowych sysfs pojawił się w wersji jądra 2.6.27 (październik 2008).
    Jeśli z tak odpowiednio nowym jądrem występują problemy, proszę sprawdzić, czy jądro
    zbudowano z włączoną opcją CONFIG_SYSFS.

KODY ZAKOŃCZENIA

    0   sukces

    1   niepowodzenie

    32   nie znaleziono wszystkich podanych urządzeń

    64   znaleziono jedynie część podanych urządzeń

AUTORZY

    Milan Broz <mbroz@redhat.com>
    Karel Zak <kzak@redhat.com>

ŚRODOWISKO

    LIBBLKID_DEBUG=all
       włącza wyjście debugowania libblkid.

    LIBMOUNT_DEBUG=all
       włącza wyjście debugowania libmount.

    LIBSMARTCOLS_DEBUG=all
       włącza wyjście debugowania libsmartcols.

ZOBACZ TAKŻE

    findmnt(8), blkid(8), ls(1)

DOSTĘPNOŚĆ

    Polecenie lsblk jest częścią pakietu util-linux  i  jest  dostępne  pod  adresem
    ftp://ftp.kernel.org/pub/linux/utils/util-linux/.

TŁUMACZENIE

    Autorem polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika man jest Michał Kułach
    <michal.kulach@gmail.com>.

    Polskie tłumaczenie jest częścią projektu manpages-pl; uwagi, pomoc, zgłaszanie błędów na
    stronie  http://sourceforge.net/projects/manpages-pl/.  Jest  zgodne  z wersją  2.28
    oryginału.